Bố mẹ tôi có một mảnh đất màu sử dụng ổn định từ lâu (trước năm 1985), gắn liền với thửa đất của ông A. Do ranh giới không rõ ràng (không có bờ thửa), năm 1999 gia đình ông A đã làm thủ tục cấp GCNQSDĐ trong đó có cả phần diện tích đất của gia đình tôi.

Năm 2014, bố tôi đề nghị chính quyền giải quyết, tại buổi hòa giải, các bên thống nhất chia cho bố tôi một phần thửa đất đó, lập thành biên bản có các bên ký nhận. 

Vậy hiện giờ tôi muốn làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ phần diện tích đất bố tôi được chia theo kết quả hòa giải như thế nào? Cơ quan nào giải quyết cho tôi và thủ tục ra sao?

Thủ tục cấp GCNQSDĐ cho đất đã giải quyết tranh chấp
Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Tranh chấp đất đai là một trong những tranh chấp dân sự mà thủ tục hòa giải tại UBND là thủ tục bắt buộc nếu các bên không tự hòa giải được. Trong trường hợp của bạn, hai bên gia đình bạn và gia đình ông A đã đồng ý với phương thức hoà giải của UBND xã và không còn tranh chấp, gia đình ông A thống nhất chia lại cho bố bạn một phần thửa đất tranh chấp trước đó. 

Luật Đất Đai 2013 tại Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

 

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ theo quy định trên đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bạn nên liên hệ Phòng tài nguyên môi trường để được hướng dẫn.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Tranh chấp đất đai do sổ đỏ không ghi chính xác kích thước

Tranh chấp đất đai do sổ đỏ không ghi chính xác kích thước

Lúc cắt đất xây nhà ông A có chứng kiến và đồng ý. Nay ông A dựa vào việc sổ đỏ không ghi chính xác diện tích đất, khởi kiện gia đình chúng tôi lấn đất.