Luật sư tư vấn:

Đối với câu hỏi của bạn, bạn cần làm rõ các vấn đề sau: Giữa mẹ và bác của bạn khi chung vốn mua lô đất và thoả thuận chia đôi có được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực không? Việc mẹ bạn để lại cho bạn phần đất chia đôi đó được thể hiện dưới hình thức nào?...Tuy nhiên, dựa trên những thông tin bạn đưa ra và căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, luật sư tư vấn để bạn tham khảo như sau: 

Thứ nhất, như bạn trình bày việc chia đôi lô đất được thực hiện theo thoả thuận nếu bằng lời nói giữa mẹ bạn và bác bạn, mọi giấy tờ về quyền sử hữu quyền sử dụng đất đều do bác bạn đứng tên nên trong trường hợp này bác của bạn là người có quyền thực hiện các quyền như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

Tách sổ đỏ khi mua chung đất
Ảnh minh họa

Thứ hai, hình thức góp vốn quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 về hình thức thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; 

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

 

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo quy định này, để việc tặng cho hoặc để lại di sản thừa kế đối với phần đất của mẹ bạn cho bạn có hiệu lực thì trước tiên cần có cơ sở chứng minh mẹ bạn là người có quyền sử dụng đất đối với phần đất đó theo quy định pháp luật. Việc tặng cho quyền sử dụng đất cần phải được lập thành văn bản, hợp đồng và được công chứng, chứng thực.

Như vậy, trong trường hợp không có văn bản được công chứng, chứng thực về việc thoả thuận phân chia đất cũng như tặng cho cho bạn thì bạn có thể tiến hành thương lượng, hoà giải với bác của mình. Hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai khi việc hoà giải không đạt được kết quả tại UBND xã nơi có đất sau đó nếu không thành có thể chọn khởi kiện hoặc khiếu nại lên UBND cấp có thẩm quyền.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Diện tích đất quá nhỏ, tôi băn khoăn không biết có được tặng cho

Diện tích đất quá nhỏ, tôi băn khoăn không biết có được tặng cho

Pháp luật quy định cấp giấy chứng nhận cho diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Vậy sau khi đã cấp giấy chứng nhận, chủ sử dụng đất có quyền thực hiện các quyền như chuyển nhượng hay tặng người khác không?