Xin hỏi luật sư người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có hai quốc tịch (vẫn giữ QTVN hoặc khôi phục lại QTVN, dùng song song hai hộ chiếu VN và nước ngoài) hiện nay có được phép đứng tên sở hữu đất ko? Hay chỉ được phép đứng tên trên giấy nhà gắn liền với đất? 

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Luật quốc tịch 2008 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Tại Điều 7 Luật nhà ở 2014 quy định đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bên cạnh đó, quy định về nhận quyền sử dụng đất tại Luật Đất đai 2013 có quy định tại Điều 186. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Quyền sở hữu đất của người đa quốc tịch
Ảnh minh họa
 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 và Khoản 1; Điểm b Khoản 2, Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở Việt Nam.

Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và phải có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Theo các quy định trên nếu bạn thuộc trường hợp  được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trong các dự án phát triển nhà ở, mua nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình cá nhân.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Con trai có được quyền tặng cho mảnh đất bố mẹ để lại?

Con trai có được quyền tặng cho mảnh đất bố mẹ để lại?

Ông bà tôi có 7 người con (3 gái, 1 trai). Năm 1980 ông bà mất để lại cho con trai (không có di chúc) ở mảnh đất thờ phụng cúng giỗ (200m2 đất ở, 264m2 đất vườn).