Nghị Định 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ 1/7. Đối tượng áp dụng về điều chỉnh mức lương hưu đối với 8 đối tượng cụ thể đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động ,quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

Quy định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở
Ảnh VietNamNet

Thời điểm và mức điều chỉnh

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này. 

 

Nghị Định mới số 38/2019/NĐ - CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đối tượng áp dụng gồm 9 đối tượng bao gồm:cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Tư vấn bởi luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Mẹ chết để lại tài sản riêng cho con, cha lấy vợ mới làm sao để bảo toàn

Mẹ chết để lại tài sản riêng cho con, cha lấy vợ mới làm sao để bảo toàn

Tôi xin hỏi một việc như sau. Tôi là bà ngoại, cháu ngoại tôi năm nay 16 tuổi. Mẹ cháu mất khi cháu mới 14 tuổi. Tài sản của cha mẹ cháu lúc mất là 2 căn nhà và một mảnh đất.