Những gia đình được nhận ngôi nhà tình nghĩa, tình thương phần lớn là những gia đình chính sách hoặc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đang sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát, bị sụp đổ, không có tiền sửa chữa hoặc xây mới. Hiện nay, pháp luật chưa có quy định nào cấm chuyển nhượng, tặng cho nhà tình nghĩa. Vì vậy, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì gia đình bạn hoàn toàn có thể chuyển nhượng nhà đất trên.

nhà tình thương,nhà tình nghĩa,tư vấn pháp luật,sổ đỏ
Ảnh minh họa

Các điều kiện về chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 167, 168 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

 

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.”

Trong khi đó, Khoản 1 Điều 167 quy định: "Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này".

Khoản 1 Điều 168 quy định: "Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

Ngoài ra, tại Điểm c Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định : Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có giấy tờ về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Một số cách kiểm tra GCNQSD đất (phần 1)

Một số cách kiểm tra GCNQSD đất (phần 1)

Một số cách kiểm tra thông tin Giấy chứng nhận mà luật sư hướng dẫn hy vọng sẽ giúp người dân tự kiểm tra khi tiến hành giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.