Theo Nghị định 39/2007/NĐ-CP thì những trường hợp dưới đây không cần phải đăng ký kinh doanh.

Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại.

Kinh doanh,giấy phép kinh doanh,đăng ký kinh doanh,kinh doanh nhỏ lẻ,kinh doanh hộ gia đình
Ảnh minh họa

Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

Những người buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong; 

Những người buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

Những người bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

 

Người buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ; 

Kinh doanh,giấy phép kinh doanh,đăng ký kinh doanh,kinh doanh nhỏ lẻ,kinh doanh hộ gia đình
Ảnh minh họa 

Người thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

Kinh doanh l­ưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định. 

PV

Những hành vi bị cấm khi sử dụng mạng internet

Những hành vi bị cấm khi sử dụng mạng internet

Luật an ninh mạng 2018 có hiệu lực 01/01/2019 quy định những hành vi nào bị cấm khi sử dụng không gian mạng?