Luật sư tư vấn:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Thời hạn của hợp đồng lao động do các bên tham gia hợp đồng lao động tự thỏa thuận với nhau dựa trên nguyện vọng của các bên và quy định của pháp luật về lao động. Khi hết thời hạn hợp đồng lao động các bên có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng trái pháp luật
hop-dong.jpg

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

 

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.

Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động công ty của bạn có trách nhiệm phải thông báo cho bạn bằng văn bản về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian ít nhất 15 ngày trước khi hợp đồng lao động hết hạn.

Đối với trường hợp của bạn là người lao động, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm thông báo của người lao động khi hợp đồng lao động hết hạn. Do đó, ngay khi hết hạn hợp đồng lao động, nếu không có nhu cầu tiếp tục làm việc, bạn nên thông báo với người sử dụng lao động để bàn giao công việc và tài sản liên quan đến việc thực hiện công việc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trường hợp bạn tự ý nghỉ việc khi chưa đến ngày hết hạn hợp đồng lao động thì bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Khi đó, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao dộng nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động căn cứ tại khoản 1 Điều 43 Bộ luật lao động 2012 và không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Đang sửa nhà thì xảy ra tranh chấp

Đang sửa nhà thì xảy ra tranh chấp

Tôi vừa mua 1 ngôi nhà gắn liền với mảnh đất diện tích 60m2, diện tích xây dựng là là 40m2, kết cấu tường gạch, mái tôn.