Công việc bán thời gian hiện nay được rất nhiều chủ sử dụng và cũng rất nhiều người lao động đang làm, đặc biệt là các bạn sinh viên, nhân viên phục vụ quán và một số công việc theo mùa vụ… Tuy nhiên, nhiều người lại không biết mình có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? 

“Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động”, theo Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động 2012. 

Vì vậy người lao động làm việc không trọn thời gian có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, tức là người lao động bình thường.  

Người làm việc part time có được tham gia BHXH?
Người lao động làm việc bán thời gian vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Người lao động làm việc bán thời gian có phải đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội hay không?

Theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhát định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

 

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng… 

Vậy đối với hợp đồng lao động không trọn thời gian thì việc người lao động có phải là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội hay không cần phải chia thành 2 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất: Nếu hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp thứ hai: Nếu hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. 

Vậy, người lao động làm việc không trọn thời gian vẫn có các quyền và nghĩa vụ đầy đủ như một người lao động bình thường. Nếu là hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thì họ là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Hợp đồng lao động dưới 1 tháng thì thuộc đối tượng không bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. 

PV 

Ô tô bất ngờ bị phạt nguội 18 triệu đồng

Ô tô bất ngờ bị phạt nguội 18 triệu đồng

Tôi được CSGT yêu cầu dừng xe ô tô nhưng vì khuất tầm nhìn, không để ý nên tôi cứ đi tiếp.