Công ty nơi tôi làm việc đang thực hiện đúng quy định của luật lao động về chế độ nghỉ. Tuy nhiên, ngoại trừ nghỉ phép ra thì bất kỳ nghỉ về việc gì (việc  riêng, thai sản .v.v..) mà tổng số giờ nghỉ vượt quá 1/4 thời gian làm việc trong tháng thì sẽ không được tính lương hiệu quả của cả tháng đấy (chỉ có lương chức danh).

Cho tôi hỏi Công ty thực hiện như vậy có đúng hay không?

Nghỉ quá thời gian quy định bị công ty giảm lương
Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật lao động năm 2019:

"Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan."

Về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được quy định Điều 111 Bộ luật lao động 2019 như sau:

 

Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương

Đối với quy định tính lương hiệu quả đối với người lao động cần căn cứ vào thang bảng lương, cách tính lương hiệu quả và nội quy lao động của công ty nơi bạn làm việc. Bạn căn cứ vào các quy định trên và quy định riêng của công ty về cách tính lương để giải quyết.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Trả lương cho người lao động chưa thành niên

Trả lương cho người lao động chưa thành niên

Em làm thuê cho một cửa hàng nhôm kính đã 38 ngày nhưng vẫn chưa được trả lương. Hiện tại em 17 tuổi, lúc đi làm không ký hợp đồng gì. Em sẽ được trả lương thế nào ạ?