Sau khi mẹ cháu mất chia theo quy định pháp luật. Cha cháu là người giám hộ tài sản đó. Nay cha cháu lấy vợ. Chúng tôi biết đã có chuyện nhập nhằng và tế nhị về phần tài sản này. Xin hỏi cháu tôi đã đủ tuổi đứng tên tài sản mẹ để lại chưa? Tôi sợ sau này khi cháu tôi đủ lớn số tài sản đó sẽ bị chia năm xẻ bảy. Xin tư vấn giùm tôi.

Chào bạn, đây là chuyện rất tế nhị. Bạn nên nói chuyện trực tiếp với cha cháu về vấn đề này. Nếu như không đạt được kết quả như chị mong đợi thì chúng tôi xin tư vấn như sau nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cháu bạn. 

Theo quy định tại điều 75 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014: “Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con”. 

Mẹ chết để lại tài sản riêng cho con, cha lấy vợ mới làm sao để bảo toàn
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Theo đó cháu bạn có quyền có tài sản riêng là tài sản cháu được nhận thừa kế từ mẹ.

Tại điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc quản lý tài sản riêng của con:

“1.Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

 

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác”.

Khi mẹ cháu mất cháu chưa đủ 15 tuổi nên cha cháu đã quản lý tài sản của cháu là hợp pháp. Hiện nay cháu đã 16 tuổi theo quy định cha cháu sẽ phải giao lại phần tài sản của cháu mà cha cháu đang quản lý.

Chị nên nói chuyện với cha cháu về việc này vì đây là tài sản riêng của cháu, khi muốn sử dụng phải được sự đồng ý của cháu và người giám hộ. Cha cháu không thể tùy tiện sử dụng phần tài sản riêng của cháu.

Tư vấn bởi luật sư Nguyễn Thị Thanh

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Không đóng bảo hiểm ở công ty đang làm, tôi phải đóng ở đâu?

Không đóng bảo hiểm ở công ty đang làm, tôi phải đóng ở đâu?

Tôi hiện đang làm cho một cơ quan Nhà nước và đã đóng bảo hiểm theo cơ quan được 5 năm. Bây giờ tôi muốn xin nghỉ việc ra ngoài làm.