- Năm 2014 vợ chồng tôi có vay tiền một người bạn để mua một căn nhà chung cư với số tiền 500 triệu đồng, trả góp dần trong những năm tiếp theo.

Đầu năm 2016, vợ chồng tôi ly hôn, tài sản chung bao gồm 1 căn nhà chung cư và 2 sổ tiết kiệm có giá trị tương đương. Do cô ấy không đủ khả năng mua nhà nên tôi để lại nhà cho vợ và con sống, còn tôi giữ tiền.

Nay đến hạn trả 500 triệu đồng chúng tôi vay từ trước để mua căn hộ đó, cô ấy không thanh toán nên chủ nợ yêu cầu tôi phải có trách nhiệm. Xin hỏi luật sư, tôi có phải chịu trách nhiệm liên đới trả nợ cùng vợ cũ của tôi nữa không?

Ly hôn rồi, tôi có phải trả khoản nợ chung với vợ cũ?
Tôi có phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ mua nhà từ trước khi ly hôn? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới trong những trường hợp sau đây:

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Điều 37 của Luật này quy định vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định.

Cũng theo quy định tại điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình về nghĩa vụ chung tài sản của vợ chồng thì các nghĩa vụ sau đây sẽ dùng tài sản chung vợ chồng để giải quyết:

 

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, theo quy định trên thì vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung về tài sản do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện giữa vợ chồng. Nếu hai vợ chồng vay tiền nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu cho gia đình, tạo lợi nhuận hay bất kỳ lợi ích chung nào khác cho gia đình, thì đây được xác định là nghĩa vụ chung của vợ chồng. Vì vậy, về vấn đề nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng được Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định tại Điều 60 Luật hôn nhân và Gia đình 2014 về việc giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn:

“1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.”

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc