- Dù đã có biển chỉ dẫn, vạch sơn dọc tuyến đường xe buýt nhanh nhưng vẫn có nhiều xe máy và ô tô vi phạm. Nếu như ở nơi không có cảnh sát giao thông, người vi phạm lấn đường có bị phạt?

 

Đức Toàn