Em muốn hỏi là làm thế nào để mua được bảo hiểm y tế ở Hà Nội nếu không có hộ khẩu ở Hà Nội, vì em muốn khám bệnh ở Hà Nội sẽ nhanh chóng và thuận tiện cho việc đi lại.

Làm thế nào để mua được bảo hiểm y tế ở Hà Nội nếu không có hộ khẩu ở Hà Nội?
Ảnh minh họa

Về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, điều này được quy định tại điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Theo các quy định này, các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

- Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

+ Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu

 

+ Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được hiểu như sau:

“Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.”

Do vậy, khi bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú; thì đều có thể mua được BHYT theo hộ gia đình tại nơi cư trú.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, với trường hợp của bạn, bạn vẫn có thể mua bảo hiểm khi có sổ tạm trú và mua bảo hiểm theo hộ gia đình. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN