- Cuối tháng 12 này tôi sẽ làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trước khi kết hôn tôi có đứng tên mua 3 căn hộ chung cư, trong đó có 1 căn đã bàn giao vào 15/11/2017, 2 căn còn lại thì mới đóng tiền đến đợt 4, còn 3-4 đợt thanh toán nữa, dự kiến khoảng giữa năm 2018 mới nhận nhà (đợt thanh toán kế tiếp sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2018).

Tuy nhiên, tôi không muốn khối tài sản riêng hình thành trước hôn nhân này nhập vào tài sản chung của 2 vợ chồng. Vì vậy, tôi muốn hỏi làm thế nào để đảm bảo khối tài sản riêng này sẽ không bị phân chia nếu 2 người ly hôn? Ngoài ra, nếu sau khi kết hôn, tôi muốn bán mấy căn nhà kia, thì có liên quan tới chồng tôi không?

Tôi cũng có tham khảo, nếu 2 vợ chồng có thỏa thuận không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Nhưng nếu chồng tôi không đồng ý ký vào thỏa thuận thì sẽ thế nào?

Kết hôn xong, tôi muốn giữ nhà làm tài sản riêng
Ảnh minh họa

Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.

Theo quy định này, thì hai bên có quyền lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận trước khi kết hôn, việc thỏa thuận về chế độ tài sản phải được thành lập bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực

Nội dung của văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng trước hôn nhân gồm các vấn đề cơ bản sau:

+ Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

 

+  Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

+  Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

+  Nội dung khác có liên quan.

Vợ và chồng có quyền thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ và chồng. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận này cũng phải được thành lập bằng văn bản và được công chứng, chứng thực.

Nếu chồng bạn không ký vào thỏa thuận thì sẽ áp dụng chế tài sản theo luật định. Căn cứ theo quy định sau:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Nếu 3 căn nhà bạn mua là tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn thì được xác định là tài sản riêng của bạn. Bạn có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc