Tôi chính thức nghỉ việc ở công ty A hết tháng 01/2020. Cũng từ đầu tháng 1 này, tôi ký hợp đồng với công ty B. Mức lương đóng bảo hiểm ở công ty A là 4,6 triệu đồng, còn ở công ty B là 10 triệu đồng. Như vậy, tôi bị đóng trùng bảo hiểm ở 2 công ty chỉ trong 1 tháng. Xin hỏi tôi có được trả lại số tiền đóng trùng ở 1 công ty không?

Đóng trùng bảo hiểm ở hai công ty
Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN trùng tại nhiều đơn vị phát sinh khi NLĐ hoặc bộ phận nhân sự sai sót khi không kiểm tra thời gian đóng tại công ty làm việc cũ, hoặc NLĐ có nhiều sổ BHXH khác nhau. Thời gian đóng trùng sẽ không được cộng thêm để tính bổ sung thời gian đã đóng BHXH mà phải thực hiện hoàn trả bằng tiền.

Nhận tiền hoàn trả BHXH, BHTN khi đóng trùng thời gian tham gia BHXH bắt buộc

1. Điều kiện hoàn trả:

Căn cứ tại điểm 2.5 Khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả số tiền được xác định không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH”.

Do vậy, thời gian đóng trùng BHXH, BHTN nếu được xác nhận thừa sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả số tiền đóng.

2. Hồ sơ hoàn trả:

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ hoàn trả tiền đã đóng bao gồm:

-   Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT)

 

-   Mẫu D02-TS (Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) (nếu có)

-   Sổ BHXH

-   Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết (nếu có)

3. Mức hoàn trả:

Tại tiết e điểm 3.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ:

“Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho NLĐ số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của NSDLĐ), không bao gồm tiền lãi”.

Do vậy, trường hợp NLĐ có thời gian tham gia BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả lại số tiền đóng đã đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất (22%) và quỹ BHTN (2%) cho NLĐ.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Tiết lộ bí mật đời tư cá nhân lên MXH có thể bị xử phạt 30 triệu đồng

Tiết lộ bí mật đời tư cá nhân lên MXH có thể bị xử phạt 30 triệu đồng

Hành vi chia sẻ thông tin bị cấm lên mạng xã hội bị xử phạt thế nào?