Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2020 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Doanh nghiệp phải chốt sổ bảo hiểm cho người lao động
Ảnh minh hoạ

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

 

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”.

Căn cứ quy định nêu trên, khi bạn nghỉ việc thì công ty sẽ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

Trường hợp, dù bạn chỉ làm việc tại công ty 9 tháng và tham gia bảo hiểm xã hội trong 9 tháng nhưng thời gian tham gia trên vẫn được cơ quan bảo hiểm ghi nhận. Do đó, khi nghỉ việc bắt buộc bạn phải nộp lại sổ bảo hiểm xã hội cho công ty để công ty gửi sổ của bạn đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục chốt quá trình đóng ở công ty cho bạn.

Trường hợp, bạn không nộp lại sổ bảo hiểm để công ty tiến hành chốt sổ cho bạn thì có thể việc hưởng các chế độ về bảo hiểm sau này của bạn sẽ gặp khó khăn. Trường hợp, bạn muốn giải quyết các chế độ như: bảo hiểm xã hội một lần, hay chế độ hưu trí… thì cơ quan bảo hiểm buộc phải yêu cầu bạn quay về công ty nơi bạn chưa chốt để làm thủ tục chốt sổ. Sau khi chốt đầy đủ các quá trình tham gia, chế độ bảo hiểm của bạn mới được giải quyết.

Ngoài ra, trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không có căn cứ chấm dứt và không thực hiện nghĩa vụ báo trước cho công ty theo quy định thì bạn thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo đó, bạn phải có trách nhiệm bồi thường cho công ty theo quy định.

Như vậy, qua những phân tích trên, do bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên bạn phải có trách nhiệm bồi thường cho công ty theo quy định trên. Tuy nhiên, công ty vẫn phải có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm và trả lại sổ bảo hiểm cho bạn sau khi đã chốt. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi về các chế độ bảo hiểm của mình, khi nghỉ việc bắt buộc bạn phải nộp lại sổ bảo hiểm xã hội cho công ty để công ty chốt cho bạn.

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng; Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Đòi lại đất bị người khác chiếm hữu trên 30 năm

Đòi lại đất bị người khác chiếm hữu trên 30 năm

Cha mẹ để lại cho tôi một mảnh đất, đã chuyển quyền sử dụng đất cho tôi. Tuy nhiên 1 người họ hàng đã xây nhà ở trên 1 phần của mảnh đất đó 30 năm nay, không có giấy tờ chứng minh đất thuộc sở hữu của họ.