Ngày 09/01/2020 tôi nhận được thông báo nghỉ hưu nhưng đến ngày 23/03/2020, tôi bị đau phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện. Nhập viện điều trị từ ngày 23/03/2020 đến ngày 01/04/2020 thì tôi được ra viện. Tuy nhiên ngày 02/04/2020 tôi có quyết định nghỉ hưu theo chế độ 

Như vậy trong thời gian nhận thông báo nghỉ hưu, tôi nhập viện điều trị những bệnh như trên thì có được kéo dài thời gian nghỉ hưu theo quy định không?

Luật sư tư vấn:

Xác định tuổi nghỉ hưu là một trong những vấn đề mà người lao động rất quan tâm. Trong trường hợp của bạn được xác định là thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức, do vậy căn cứ Điều 40 Văn bản hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2019 về tuyển dụng và sử dụng viên chức quy định về thủ tục nghỉ hưu như sau:

“1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều trị bệnh có được kéo dài thời gian nghỉ hưu?
Điều trị bệnh có được kéo dài thời gian nghỉ hưu?

2. Thời điểm nghỉ hưu được tính lùi lại khi có một trong các trường hợp sau:

a) Không quá 01 tháng đối với một trong các trường hợp: Thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; viên chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích; bản thân và gia đình viên chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn;

b) Không quá 03 tháng đối với trường hợp bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện;

c) Không quá 06 tháng đối với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện.

3. Viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì chỉ được thực hiện đối với một trường hợp có thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu nhiều nhất.

4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định việc lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

 

5. Trường hợp viên chức không có nguyện vọng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức giải quyết nghỉ hưu theo quy định tại Điều này.

6. Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để viên chức biết và chuẩn bị người thay thế.

7. Các quy định liên quan đến quyết định nghỉ hưu:

a) Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu;

b) Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại Điểm a Khoản này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để viên chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu;

c) Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận ít nhất trước 03 ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu;

d) Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định”. 

Bên cạnh đó, căn cứ theo danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ y tế ban hành kèm thông tư số 46/2016/TT-BYT thì có thể xác định những căn bệnh mà bạn được chuẩn đoán và điều trị không thuộc danh mục các căn bệnh cần chữa trị dài ngày. Việc nghỉ hưu của bạn đúng quy định pháp luật không được kéo dài nếu không có đủ điều kiện đã nêu trên.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Đại diện đồng thừa kế

Đại diện đồng thừa kế

Ông bà nội tôi có 12 người con, trong đó có 4 người cưới vợ, chồng ở xa, 8 người còn lại được chia cho mỗi người một miếng đất từ một khu đất lớn mà ngày xưa ông bà ở, trong đó có cha mẹ tôi.