Tôi là công chức được cử đi học đào tạo nhưng hết thời gian đào tạo, tôi chưa thể về được vì còn bảo vệ khóa luận. Tôi có thông báo cho phía cơ quan. Nếu không bị thôi việc thì tôi có bị kỷ luật trong trường hợp này không. Tôi có bị bồi thường chi phí đào tạo không?

Điều kiện kỷ luật buộc thôi việc công chức?
Ảnh minh họa

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây. Trong đó có:

- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;

 

...

Vậy nên, nếu bạn công chức nghỉ quá số phép mà cơ quan quyết định cho công chức đi học mà không có lý do chính đánh thì được coi là tự ý nghỉ việc. Trường hợp bạn chưa thể về được vì còn bảo vệ khóa luận và có thông báo cho phía cơ quan thì đây cũng là một lý do chính đáng nhưng phải được sự đồng ý của cơ quan. Nếu bạn nghỉ từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm và được cơ quan thông báo bằng văn bản 03 lân liên tiếp mà vẫn không trở lại làm việc thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc