Di chúc không người làm chứng, các con có nghe theo?

05:00 | 03/12/2017

 - Xin luật sư giải thích rõ hơn về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Mẹ tôi qua đời đã lâu, bố tôi cũng mất được 6 năm. Khi mất ông để lại di chúc bằng văn bản do chính ông viết nhưng không có người làm chứng, cũng không có chứng nhận của địa phương. Xin hỏi di chúc của bố tôi có hiệu lực không?

di chúc,tư vấn pháp luật,lập di chúc
Ảnh minh họa

Di chúc bằng văn bản bao gồm các hình thức sau: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Theo thông tin bạn nêu thì bố bạn tự tay viết di chúc không có người làm chứng, không có chứng thực thì di chúc cần đáp ứng quy định về di chúc hợp pháp theo điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 cụ thể:

 - Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

 

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Về nội dung của di chúc cần gồm các nội dung chủ yếu sau, Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa. Điểm lưu ý là di chúc cần gồm đầy đủ các nội dung chủ yếu nêu trên và dưới mỗi trang ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì di chúc cũng không có hiệu lực pháp luật.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

 
 
  •  
  •  
0 bình luận