Mẹ tôi có được đền bù về phần cây trồng trên đất hay không? Nếu có thì có văn bản nào quy định số tiền hay không? Cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Đền bù khi nhà nước thu hồi đất
Ảnh minh họa

Thứ nhất: Điều kiện để đền bù khi thu hồi đất.

Trước hết phải xác định xem 2 ha đất mà mẹ bạn đã thuê có đủ điều kiện để được đền bù khi nhà nước thu hồi đất hay không. Theo đó, điều kiện để được đền bù khi nhà nước thi hồi đất được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 về điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Theo đó, điều kiện để được đền bù khi nhà nước thu hồi đât đối với cá nhân, hộ gia đình là:

Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm
Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận mà chưa được cấp
Theo như bạn trình bày không rõ đất mà mẹ bạn đang sử dụng là đất thuê hàng năm hay trả tiền một lần vì vậy bạn căn cứ quy định trên để xem mình có đủ điều kiện bồi thường không.

Thứ hai: Về số tiền bồi thường

 

Luật Đất Đai 2013 tại  Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Bạn căn cứ theo quy định trên để thực hiện.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Hành vi "phe vé" có bị xử phạt?

Hành vi "phe vé" có bị xử phạt?

Xin hỏi những người bán vé giá “cắt cổ” ở chợ đen, đắt gấp 10 lần giá trị thật của số tiền in trên vé có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lí thế nào?