Trong công văn nêu rõ, ngày 01/02/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của công dân về việc phát hiện một cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Nguyễn Khoái (Hoàng Mai) hoạt động trái phép, có hành vi gian lận thương mại nhằm trốn thuế.

Do trong nội dung đơn và tài liệu kèm theo chỉ xác định thông tin duy nhất là cơ sở kinh doanh 751 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai (Hà Nội), Cục Thuế TP Hà Nội đã có phiếu chuyển số 4662/PC-CTHN-TTKT10 đến Chi cục Thuế quận Hoàng Mai. Thực hiện nội dung của phiếu chuyển, Chi cục thuế quận Hoàng Mai có công văn số 2372/CCT-KTr3, báo cáo xác định cơ sở kinh doanh số 751 Nguyễn Khoái (Hoàng Mai) là xưởng đóng gói của doanh nghiệp tư nhân sản xuất và chăn nuôi Ba Vì có trụ sở tại số 21, ngõ 229, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Doanh nghiệp này kê khai, nộp thuế tại Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng, không thuộc Chi cục thuế quận Hoàng Mai quản lý.

Cục thuế TP Hà Nội giải quyết đúng thẩm quyền đơn thư tố cáo
Cục Thuế TP Hà Nội nhận được đơn thư tố cáo của người dân và giải quyết theo quy định

Ngày 01/03/2021, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành phiếu điều chuyển số 6052/PC-CTHN-TTKT10 về việc chuyển đơn trình báo đến Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng giải quyết theo thẩm quyền.

Tiếp tục ngày 22/03/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được đơn tố cáo của người này về việc cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế của chủ cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Nguyễn Khoái. 

 

Ngày 29/03/2021, Cục Thuế TP Hà Nội có phiếu chuyển về việc chuyển đơn tố cáo đến Chi cục Thuế quận Hai Bà trưng giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao quy định lần lượt tại Luật tố cáo 2018, Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính, Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12/03/2019 và Quyết định số 245/QĐ-TCT ngày 25/03/2019 của Tổng cục thuế, Chi cục Thuế và các Đội Kiểm tra Thuế thuộc Chi cục Thuế có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người nộp thuế thuộc phạm vi do mình quản lý.

Do vậy, việc Cục Thuế TP Hà Nội chuyển đơn thư trình báo, đơn tố cáo của công dân đến Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng để giải quyết là đúng thẩm quyền, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy định của Luật tố cáo, không có việc để đơn thư lòng vòng kéo dài không đúng thẩm quyền, vi phạm nguyên tắc giải quyết đơn thư tố cáo như phản ánh của bạn đọc.

Thu Hiền

Đơn thư lòng vòng kéo dài

Đơn thư lòng vòng kéo dài

Đơn thư tập trung vào những vấn đề như: tố giác tội phạm, gian dối, làm ăn trái luật, tranh chấp đất đai, dòng họ kéo dài vẫn không giải quyết dứt đểm...