- Tôi có một công ty vận tải đăng ký kinh doanh dưới hình thức công ty TNHH. Nay có người tư vấn tôi nên chuyển đổi công ty sang Hợp tác xã vận tải để được ưu đãi nhiều hơn. Xin hỏi pháp luật có cho phép điều này không? Tôi cần làm những thủ tục gì thưa luật sư?

Công ty TNHH có thể chuyển đổi hình thức sang hợp tác xã?
Ảnh minh họa

Theo Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”

Theo Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì "Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”,

Như vậy doanh nghiệp là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hợp tác xã và doanh nghiệp là 2 mô hình khác nhau và chịu sự điều chỉnh của 2 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Đồng thời theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có thể chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần và không có quy định cho phép chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang loại hình hợp tác xã. Do vậy, bạn không thể chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang mô hình hợp tác xã.

Để có thể chuyển đổi loại hình công ty từ Công ty TNHH sang hợp tác xã bạn có thể tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể bạn có thể thành lập Hợp tác xã.

Theo Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014 Các bước tiến hành giải thể doanh nghiệp:

 

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty: Quyết định này phải được sự nhất trí của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Hồ sơ giải thể gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014. Sau khi thực hiện xong các thủ tục giải thể, bạn có thể tiến hành thành lập Hợp tác xã vận tải theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc