Nay doanh nghiệp tôi có thay đổi Nội quy lao động để phù hợp với Bộ luật lao động 2019. Vậy sau khi thay đổi, bên tôi có phải thực hiện thủ tục đăng ký lại nội quy lao động với Sở LĐTBXH hay không?

Công ty thay đổi nội quy cần đăng ký lại với Sở LĐTBXH
Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 28, Nghị định 05/2015/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động và Khoản 11, Điều 1, Nghị định 48/2018/NĐ – CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ – CP hướng dẫn Bộ luật lao động, quy định:

5. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

6. Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động quy định tại Khoản 4 và 5 Điều này được thực hiện như đăng ký nội quy lao động.

 

7. Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

8. Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, theo quy định, khi công ty thay đổi nội quy lao động để phù hợp với Bộ luật lao động 2019 thì công ty cần thực hiện các thủ tục như đăng ký nội quy lao động đến Sở Lao động Thương Binh và xã hội nơi công ty có trụ sở.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Điều kiện lãnh bảo hiểm tai nạn lao động

Điều kiện lãnh bảo hiểm tai nạn lao động

Xin hỏi nếu không có biên bản khi xảy ra tai nạn, NLĐ làm gì để lãnh bảo hiểm tai nạn?