Luật sư tư vấn:

Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP chế độ tập sự đối với cán bộ công chức được quy định như sau:

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Công chức tập sự nghỉ việc được hưởng chính sách gì?
Ảnh minh hoạ

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

 

c) Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Như vậy về chế độ lương của công chức tập sự được áp dụng theo quy trên. Về chế độ nghỉ việc theo nguyện vọng của công chức, theo quy định tại điều 59 Luật cán bộ công chức 2008 quy định như sau:

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Hiện nay theo quy định tại Luật Công chức thì Công chức thôi việc mà được sự đồng ý bằng văn bản của người đứng đầu được chế độ thôi việc. Người tập sự được hưởng lương theo và thời gian tập sự theo quy định tại Điều 20, 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, khi nghỉ việc pháp luật không quy định chế độ thôi việc.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Giảm lãi suất ngân hàng cho khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm lãi suất ngân hàng cho khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tôi được biết ngân hàng nhà nước đang có quy định về giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid. Xin hỏi cụ thể quy định giảm lãi suất như thế nào?