Chính phủ quyết định đồng ý thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Việt Nam trong 3 năm với nhiều quy định chặt. Mời bạn đọc trắc nghiệm những câu hỏi liên quan đến quy định này.