- Hồi đầu năm tôi có ăn cắp tiền trong một cửa hàng và bị phạt án treo 10 tháng. Nhưng trước đó gia đình tôi đã tìm cách cho tôi đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Tháng 9 vừa rồi, tôi có thông báo đã được nhận và chuẩn bị giấy tờ để đi. Xin hỏi luật sư tôi chưa chấp hành xong án treo thì có được đi xuất khẩu lao động không?

Chưa chấp hành xong án treo có được đi xuất khẩu lao động?
Tôi có được đi xuất khẩu lao động không? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 1 điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị Định 94/2015/NĐ-CP về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Điều 21. Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

 

“1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.

3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.”

Theo quy định tại Điều 64 Luật thi hành án hình sự 2010 về nghĩa vụ của người được hưởng án treo:

“1. Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

2. Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

3. Trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng.

4. Ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục.”

Do vậy, trường hợp của bạn đang chấp hành án treo nên chưa được phép xuất cảnh.