- Cho người khác hút nhờ ma túy trong nhà thì có phạm tội hay không? Nếu có mức xử phạt sẽ ra sao? Xin mời các bạn cùng làm trắc nghiệm để hiểu rõ hơn.

Thấy người nghiện ma túy, tránh xa kẻo nguy hiểm?
Xe máy cũ không thể đăng ký chính chủ, lỗi hoàn toàn do người mua