dẫn đến thành viên đó không được hưởng lợi nhuận từ hoạt động của công ty, không còn là thành viên trong công ty nữa thì phạm tội gì?

Chiếm đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH
Ảnh minh họa 

Việc thành viên trong công ty TNHH làm giả chữ ký để chiếm đoạt phần vốn góp của thành viên khác dẫn đến thành viên đó không được hưởng lợi nhuận từ hoạt động của công ty, không còn là thành viên trong công ty nữa thì có thể xem xét nếu đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2019.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ

Tùy thuộc vào hành vi, kết luận điều tra mà chủ thể làm giả chữ ký có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu số tiền chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội