Vậy khi xảy ra nợ nần, mất mát thì công ty mẹ có phải chịu trách nhiệm liên đới không hay chi nhánh phải tự chịu trách nhiệm một mình mà không liên quan gì đến công ty mẹ? Quy định nào quy định về việc chi nhánh được hạch toán độc lập ạ?

Luật sư tư vấn:

Tại Khoản 1, Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Chi nhánh phạm lỗi, công ty mẹ có chịu trách nhiệm?
Ảnh minh họa

Khoản 1 Điều 74. Pháp nhân quy định tại Bộ luật dân sự 2015

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

 

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Như vậy theo các quy định trên, chi nhánh doanh nghiệp là tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Tuy nhiên, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, chưa độc lập hoàn toàn về tài sản, trong một số trường hợp có thể nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh đó.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh không phải là một pháp nhân độc lập, do vậy, mọi giao dịch do chi nhánh thực hiện với các đối tác được hiểu là thực hiện theo sự ủy quyền của doanh nghiệp, khi có tranh chấp, phát sinh nợ nần, doanh nghiệp là chủ thể chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và trước đối tác.

Do chi nhánh không có tư cách pháp nhân nên khi chi nhánh lâm vào tình trạng nợ nần thì các chủ nợ có thể khởi kiện công ty để đòi nợ. Tức nếu chi nhánh không trả được nợ thì công ty có trách nhiệm thanh toán theo quy định tại điều 84 Bộ Luật Dân sự 2015.

Theo như bạn hỏi về chi nhánh hạch toán độc lập khi có có tổ chức bộ máy kế toán, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị. Chi nhánh tự lập báo cáo tài chính, trực tiếp kê khai thuế GTGT và trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế TNDN căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 3 khoản 4.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Công ty bỗng nhiên cho thôi việc: người lao động bất lực

Công ty bỗng nhiên cho thôi việc: người lao động bất lực

Tới tháng thứ 4, công ty đề nghị tôi thôi việc nhưng lại không có văn bản chính thức, chỉ nói với quản lý trực tiếp của tôi và từ quản lý nói xuống tôi.