Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai hệ thống tin nhắn để người dân tra cứu quá trình tham gia BHXH và thời hạn sử dụng thẻ BHYT qua tổng đài 8079. 

Chỉ một tin nhắn biết ngay thông tin BHXH
Người dân có thể nhắn tin để tra cứu thời gian sử dụng thẻ BHYT.

Người lao động muốn tra cứu thời gian tham gia BHXH chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp BH QT mã số bảo hiểm xã hội rồi gửi đến 8079.

Ví dụ: BH QT 0110129425 gửi đến 8079.

Người lao động tra cứu quá trình tham gia BHXH theo khoảng thời gian soạn tin nhắn BH QT (mã số BHXH) (từ năm) (đến năm) gửi đến 8079.

 

Ví dụ soạn tin BH QT 0110129425 2015 2016 gửi đến 8079.

Người lao động tra cứu thời gian sử dụng thẻ BHYT theo cú pháp: BH THE (Mã thẻ BHYT) gửi đến 8079. Ví dụ soạn tin BH THE HC4010110129425 gửi đến 8079. 

Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ theo cú pháp: BH HS (Mã hồ sơ) gửi đến 8079. Ví dụ soạn tin BH HS 04486.G/2019/08708 gửi đến 8079. 

PV

Từ năm 2019: Chỉ gia hạn thẻ Bảo hiểm Y tế trên phần mềm

Từ năm 2019: Chỉ gia hạn thẻ Bảo hiểm Y tế trên phần mềm

Từ ngày 01/01/2019, BHXH thành phố Hà Nội không thực hiện cấp tiếp thẻ BHYT hằng năm đối với các trường hợp đang tham gia BHXH, BHYT.