Tôi là lao động nữ, làm việc ở công ty đến tháng 3 này thì vừa tròn 1 năm. Công ty có chính sách tặng những người làm việc 1 năm trở lên 1 số tiền nhỏ vào ngày 8/3. Người nào chưa làm đủ 1 năm sẽ không được nhận. Xin hỏi chính sách đó có đúng quy định của pháp luật không? Pháp luật có quy định gì về chế độ thưởng 8/3 không?

Chế độ thưởng 8/3 đối với người lao động

Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Bộ luật lao động 2019 quy định

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động

1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Điều 104. Thưởng

 

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn có quy chế thưởng 8/3. Đây quy chế có lợi cho người lao động nên pháp luật lao động khuyến khích thực hiện. Bạn đã làm đủ 1 năm nên đủ điều kiện được thưởng nhân ngày 8/3 theo quy chế của công ty bạn.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Cách tính tiền lương ca đêm

Cách tính tiền lương ca đêm

Công ty tôi chia thành ca làm việc 12 tiếng, từ 7h-19h, giờ ca đêm là 23h-7h sáng hôm sau. Vậy xin hỏi trong khoảng thời gian từ 19h-23h, tiền công của tôi được tính như thế nào? Tính là ca ngày hay ca đêm?