Luật sư tư vấn:

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên là vấn đề được quan tâm. Đối với mỗi đối tượng khác nhau, luật quy định về chế độ nghỉ hưu truóc tuổi cũng khác nhau gồm: giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế và giáo viên thuộc diện không tinh giản biên chế. Do dữ liệu thông tin bạn đưa ra chưa cụ thể nên bạn có thể tham khảo theo các trường hợp phù hợp với bạn mà luật sư tư vấn sau đây:

Thứ nhất: Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế: (với nhóm tuổi từ đủ 50 – 53 )

+ Đối với công chức nam: Trường hợp này, công chức thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP và đã có tối thiểu 20 năm tham gia BHXH, trong đó có ít nhất 15 năm làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng chế độ hưu trí sớm. Hoặc công chức có từ 15 năm làm việc trở lên ở khu vực có trợ cấp tối thiểu là 0.7.

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên
Ảnh minh họa

Các chế độ hưu trí trước tuổi được hưởng trong trường hợp này bao gồm:

Toàn bộ quyền lợi, chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Lương hưu được hưởng đầy đủ, không bị trừ tỷ lệ về hưu sớm.

Căn cứ vào độ tuổi về hưu quy định theo luật BHXH, mỗi năm về hưu sớm công chức sẽ được hưởng trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương.

20 năm đầu công chức tham gia BHXH đầy đủ sẽ được hưởng trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương, sau đó cứ thêm 1 năm thì hưởng thêm 0.5 tháng tiền lương tham gia Bảo hiểm.

+ Đối với công chức nữ: Công chức thuộc diện tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, có độ tuổi đáp ứng điều kiện quy định và có tối thiểu 20 năm tham gia BHXH thì được hưởng chế độ về hưu sớm. 

Chế độ được hưởng gồm những nội dung sau:

Chế độ hưu trí đầy đủ theo quy định của Luật BHXH.

 

Lương hưu được hưởng đầy đủ và không bị trừ tỷ lệ phần trăm vì về hưu trước tuổi.

Công chức được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương đối với mỗi năm về hưu sớm so với độ tuổi quy định nghỉ hưu của Luật BHXH.

20 năm đầu đóng BHXH của công chức được trợ cấp tương ứng 5 tháng lương, mỗi năm về sau sẽ hưởng thêm ½ tháng lương.

Thứ hai: Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên không thuộc diện tinh giản biên chế:

Đối với trường hợp này, quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên cũng giống như các lao động khác là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt dưới đây, giáo viên có thể nghỉ hưu trước tuổi:

Giáo viên đã có 20 năm tham gia BHXH và đáp ứng đủ các điều kiện sau thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi:

Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tối thiểu là 81%.

Trường hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động ít nhất là 61% và đã từng có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hay nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, dựa theo những quy định trên bạn có thể xác định mình thuộc trường hợp nào để vận dụng.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Thủ tục sang tên đất của chị dâu cho em chồng

Thủ tục sang tên đất của chị dâu cho em chồng

Bác dâu tôi (vợ của anh trai mẹ tôi) muốn tặng cho mẹ tôi một mảnh đất đứng riêng tên bác.