Công ty có đóng bảo hiểm và các chế độ đầy đủ cho tôi. Nếu tôi nộp đơn đúng với quy định của công ty, tôi sẽ được giải quyết chế độ như thế nào? Xin tư vấn giùm tôi, cám ơn luật sư. 

Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng với quy định của công ty thì bạn sẽ được hưởng đúng chế độ. Chúng tôi xin đưa ra cơ sở pháp lý để bạn nắm rõ.

Theo quy định tại điều 48 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 

Chế độ cho người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Ảnh minh họa 

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Đối với trường hợp của bạn, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật thì khi nghỉ việc sẽ được công ty trả trợ cấp thôi việc theo quy định.

 

Bạn sẽ được nhận trợ cấp thôi việc dựa trên thời gian bạn làm việc tại công ty từ đủ 12 tháng trở lên trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm làm việc bạn được hưởng một tháng tiền lương.

Ngoài ra, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Khoản 2,3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động…

Tư vấn bởi luật sư Nguyễn Thị Thanh

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Nhặt được con bỏ rơi muốn nhận nuôi thủ tục thế nào?

Nhặt được con bỏ rơi muốn nhận nuôi thủ tục thế nào?

Tôi đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu để làm thủ tục nhận con nuôi được nhanh nhất để không bị mất nhiều thời gian.