Mẹ tôi đã mất cách đây 12 năm, mới đây thì ba tôi cũng theo mẹ về nơi suối vàng. Cha mẹ tôi có 3 anh chị em. Tôi là út trong gia đình, không được lòng cả hai anh chị. Khi cha tôi chết được khoảng nửa năm thì anh chị tôi đem bán căn nhà của cha để lại. Khi tôi phát hiện hỏi tại sao bán nhà của ba mà không bàn bạc gì với tôi. Lúc đó anh cả và chị hai mới đưa ra một bản di chúc đánh máy không có bút tích của cha tôi mà chỉ có chính quyền địa phương ký xác nhận. Tôi xin hỏi bản di chúc này có đúng pháp luật không? Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Theo như bạn hỏi thì bản di chúc này chỉ là bản đánh máy không có bút tích của người lập di chúc mà chỉ có chữ ký của chính quyền địa phương thì không đáp ứng điều kiện của di chúc  hợp pháp. Do dó anh cả và chị hai của bạn không có quyền bán tài sản cha bạn để lại. Khối tài sản đó phải được chia theo pháp luật. 

Cha chết, anh cả, chị hai vội vàng bán nhà, em út chưng hửng
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại điều 653 và điều 655 Bộ luật dân sự, di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải bảo đảm những nội dung: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Di chúc phải do người lập di chúc tự tay viết và ký vào bản di chúc; di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Bên cạnh đó, trường hợp người để lại di chúc do đang trong tình trạng bị cái chết đe dọa mà không thể tự lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

 

Di chúc miệng này chỉ được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng (đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có quyền lợi và nghĩa vụ tài sản gì liên quan đến nội dung di chúc); và ngay sau đó những người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. 

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực. Bản di chúc này không bắt buộc phải có bút tích của người để lại di chúc, tuy nhiên sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng được lập ra mà người để lại di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. 

Tư vấn bởi luật sư Nguyễn Thị Thanh 

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Lừa xin việc lấy hơn 800 triệu bị tội gì?

Lừa xin việc lấy hơn 800 triệu bị tội gì?

Bạn em không đi làm từ năm 2014 đến nay (ông A). Bạn em nhờ những mối quan hệ trước kia đi làm nên nói quen người này người kia. Bạn em lấy tiền 3 người với số tiền 850 triệu.