Em tôi không đồng ý, nói mẹ chỉ nói miệng chứ không lập di chúc, trong khi mẹ tôi nói trước sự chứng kiến của nhiều người họ hàng. Vậy lời mẹ nói có giá trị không? tôi có cần chia cho em 5 cây vàng không?

Luật sư tư vấn:

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Tuy nhiên di chúc miệng chỉ được coi là hợp pháp nếu thỏa mãn những điều kiện nhất định.

Các con tranh nhau 5 cây vàng vì mẹ chỉ di chúc miệng
Ảnh minh họa

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 Điều 629 Di chúc miệng:

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 Điều 630 Di chúc hợp pháp:

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 

Như vậy, điều kiện để di chúc miệng có hiệu lực:

- Việc lập di chúc miệng phải trong trường hợp thực sự cấp thiết tính mạng bị đe dọa và không thể lập được di chúc bằng văn bản. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

- Di chúc miệng phải có ít nhất hai người làm chứng;

- Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp thì di chúc miệng mà mẹ bạn để lại chưa thỏa mãn các yêu cầu về tính hợp pháp của di chúc miệng, do vậy di chúc miệng của mẹ bạn không có hiệu lực pháp luật. Phần tài sản không được định đoạt trong di chúc sẽ được chia đều theo quy định pháp luật nên 5 cây vàng sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mẹ bạn bao gồm: chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Muốn lấy sổ đỏ cần nộp lại di chúc

Muốn lấy sổ đỏ cần nộp lại di chúc

Sổ đỏ của gia đình tôi đã làm xong nhưng chính quyền địa phương lại yêu cầu phải nộp bổ sung một số loại giấy tờ mới được lấy về.