Luật sư tư vấn:

Luật đất đai 2013 ghi nhận nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Và theo quy định tại Điều 139 Luật Đất đai 2013 thì ao, hồ, đầm được Nhà nước giao theo hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

Cá nhân muốn mua ao, hồ có được không?
Ảnh minh họa

Ngoài ra ao, hồ, đầm được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp hoặc nông nghiệp kết hợp với mục đích phi nông nghiệp. Người sử dụng đất ao được quyền  chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định về quyền của người sử dụng đất tại Điều 169 Luật Đất đai 2013.

 

Như vậy, khi muốn mua đất ao trong khu vực địa phương, nếu đất chưa được giao và chưa được cho thuê tại địa phương thì bạn liên hệ với UBND xã phường nơi có đất ao để được biết thêm thông tin.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo các khoản 9, 10, 15 điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012 và năm 2014) thì các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công sau được miễn thuế thu nhập cá nhân.