Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

Bồi thường danh dự cho người lao động
Ảnh minh hoạ

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

 

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Do vậy, sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với người lao động thì công ty bạn phải thực hiện bồi thường theo khoản 1 và nhận người lao động trở lại làm việc, trường hợp người lao động không muốn quay lại làm việc thì ngoài khoản bồi thường tại khoản 1 phải trả thêm trợ cấp thôi việc quy định tại điều 48 Luật này. Và trường hợp công ty bạn không muốn nhận người lao động trở lại làm việc thì ngoài bồi thường theo khoản 1 và tiền trợ cấp thất nghiệp theo điều 48 Luật này thì công ty phải bồi thường thêm ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động đó. Bộ luật Lao động không quy định về khoản tiền bồi thường danh dự cho người lao động khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên công ty bạn ngoài việc thực hiện các khoản bồi thường theo điều 42 trên thì không phải bồi thường thêm khoản chi phí nào khác.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Hợp đồng lao động cho người đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc

Hợp đồng lao động cho người đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc

Doanh nghiệp em ký hợp đồng lao động với một người lao động, đến hết tháng 4 này là chấm dứt HĐLĐ đấy, người lao động muốn về hưu nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc tại công ty.