THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA BỘ NGOẠI GIAO

Bộ Ngoại giao tuyển dụng 81 chỉ tiêu công chức năm 2020 trong:

1. Các chuyên ngành đối ngoại:

(i) Quan hệ quốc tế - Chính trị quốc tế tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Lào, Khmer, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

(ii) Luật pháp quốc tế tiếng Anh, Pháp.

(iii) Kinh tế quốc tế tiếng Anh.

(iv) Báo chí - Truyền thông đối ngoại tiếng Anh.

2. Các chuyên ngành chuyên môn, nghiệp vụ:

(v) Tài chính - Kế toán tiếng Anh.

(vi) Công nghệ Thông tin tiếng Anh. 

 

(vii) Lưu trữ. 

Thông báo Tuyển dụng chi tiết và mẫu đăng ký tại Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao (Mục Tuyển dụng năm 2020): http://bit.ly/bng_td2020

Đầu mối liên hệ: 

Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao

Số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84 4) 3799 2407/2374/2408

Fax: (+84 4) 3799 2315

Email: daotao@mofa.gov.vn 

bng.tuyendung2020@gmail.com