Luật sư tư vấn:

Điều 96 Bộ luật lao động 2012 quy định

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Bị công ty ép trích lương để mua sản phẩm
Ảnh minh họa

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 05/2015 hướng dẫn Luật lao động 2012 quy định như sau Điều 24. Nguyên tắc trả lương

1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

 

Qua đó người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Không được ép buộc người lao động chi tiêu vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người lao động chỉ định.

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021 đã quy định cụ thể ở Khoản 2 Điều 94 Bộ luật lao động 2019.

Điều 94. Nguyên tắc trả lương

Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Như vậy kể từ 1.1.2021 người sử dụng lao động không được ép buộc người lao động  chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của một đơn vị mà người sử dụng lao động chỉ định mà tiền lương là do người lao động tự quyết định chi tiêu.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Trường hợp suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu sớm

Trường hợp suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu sớm

Từ 1/1/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực sẽ có nhiều thay đổi về tuổi hưu.