- Cha tôi bỏ tôi từ khi tôi mới sinh, dù ông có làm giấy khai sinh cho tôi và chưa một ngày nào cấp dưỡng, để mặc hai mẹ con. Lý do tôi là con ngoài giá thú, lại có khuyết tật trên cơ thể. Nay ông sắp qua đời, để lại di chúc chia tài sản cho các con hợp pháp mà không nhắc gì đến tôi. Xin hỏi tôi có quyền đòi phần thừa kế cho mình không?

Ảnh minh họa

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có quyền sau đây: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế, dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng, giao nghĩa vụ cho người thừa kế,chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Tuy nhiên, người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

 

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Pháp luật dân sự không phân biệt quyền thừa kế theo pháp luật của con trong giá thú hay ngoài giá thú đối với di sản của cha. Theo Luật Hôn nhân gia đình 2014, Điều 68. Bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con:

2. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Vì vậy, nếu bạn có đầy đủ chứng cứ để chứng minh quan hệ cha con thì bạn vẫn được pháp luật bảo vệ quyền được hưởng thừa kế. Theo đó, trong trường hợp cha bạn để lại di chúc mà không để lại phần di sản cho bạn mà nếu bạn là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động thì vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644 BLDS).

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc