Đây là câu hỏi rất nhiều người muốn có câu trả lời ở thời điểm hiện tại, mỗi người có một lý do và suy nghĩ riêng và có lẽ điều duy chúng ta nên làm đó là tin tưởng vào Chính phủ và đây là cơ hội để mỗi người dân đóng góp cho thành công chung của Việt Nam cho dù quyền lợi của mỗi người dân không được như kỳ vọng của bản thân thì chắc chắn một điều Chính phủ sẽ quyết định dựa trên yếu tố có lợi nhất cho đất nước, cho sự phát triển của dân tộc mà mỗi người dân là một chủ thể có trách nhiệm và quyền lợi trong lợi ích dân tộc đó.

Là một nhà nghiên cứu và sáng tạo sản phẩm (Nhà sáng chế) tôi có cách tiếp cận của tôi và mong muốn được chia sẻ với mọi người, sự chân thành đóng góp của mỗi người dân và sự đoàn kết thực hiện có trách nhiệm và văn minh các chính sách của Đảng, Chính phủ trong việc dập dịch Covid19 là chìa khóa cho thành công tại Việt Nam.

Tôi đề xuất 1 phương pháp tiếp cận sau 15 tháng 4 mang tên giãn cách xã hội chủ động và linh hoạt với 1 chương trình mà tôi gọi là Hạnh phúc Việt Nam.

Dưới con mắt của một nhà nghiên cứu và sáng tạo trên cơ sở đặt ra mục tiêu khi tiếp cận đó là: tối ưu các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam trên cơ sở lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân làm trọng tâm và cốt lõi. 

Tìm ra phương pháp xác định cơ sở khoa học cho mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân làm chuẩn và căn cứ để điều chỉnh, chủ động và linh hoạt các nguồn lực khác để các đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Nguyên tắc của Đảng và Chính phủ về quan điểm thà hy sinh kinh tế chứ không hy sinh tính mạng nhân dân được trở thành nguyên tắc khi xây dựng chương trình này.

Cụ thể đề xuất của tôi như sau: 

Tên gọi của đề xuất Chương trình Việt Nam hạnh phúc  với phương pháp Giãn cách xã hội chủ động và linh hoạt.

Phương pháp Giãn cách xã hội chủ động và linh hoạt là gì?

Là 1 biện pháp quản lý của Chính phủ được áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam với phương thức lấy tỷ lệ % giữa số ca mắc Covid 19/ Công xuất đáp  ứng điều trị Covid 19 của Ngành y tế làm căn cứ lõi để Chính phủ quyết định điều hành đất nước nhằm đặt mục đích tối quan trọng là bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng thời đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 (xin phép được gọi là chỉ số Việt Nam Hạnh phúc).

Thời gian thực hiện: Không thời hạn (phụ thuộc vào diễn biến căn cứ chỉ số để đưa ra quyết định).

Cách xác định chỉ số Việt Nam Hạnh phúc:
+ Số ca mắc Covid 19 (sử dụng cách xác định như  hiện nay);

+ Công xuất đáp  ứng điều trị Covid 19 của Ngành y tế: tôi đề nghị tính bằng = 120% tổng số máy thở có tại Việt Nam (vì bệnh hô hấp, mặc dù 80% bệnh nhân có thể tự khỏi nhưng vì quản lý rủi ro mang tính chủ động nên tác giả đề xuất tỷ lệ 120% số máy thở Việt Nam có và cho đó là phù hợp).

Chỉ số Việt Nam hạnh phúc sẽ được tính bằng công thức:

Số ca mắc Covid 19/ Công suất đáp ứng điều trị Covid 19 của Ngành y tế X 100%

Tôi đề xuất 3 kịch bản điều hành dựa trên chỉ số Việt Nam hạnh phúc như sau:

+ Kịch bản 1: Chỉ số  Việt Nam hạnh phúc đạt dưới 50% thì Việt Nam thực hiện phương pháp: Giãn cách xã hội  chủ động và linh hoạt (gọi tắt là chế độ Đất nước Việt Nam Hạnh phúc): mọi hoạt động kinh doanh sản xuất được diễn ra bình thường với nguyên tắc thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ bản thân và cộng đồng và các chế tài sử lý nghiên túc; các công việc cách ly, chữa bệnh tiếp tục như hiện nay - lúc này Việt Nam khởi động báo động mức độ nguy hiểm cho phép với dịch bệnh Covid 19;

+ Kịch bản 2: Chỉ số Việt Nam hạnh phúc đạt từ 50% đến 70% thì Việt Nam thực hiện chế độ cách ly khu vực và công bố chuyển chế độ: Gia đình Việt Nam hạnh phúc -  bản chất là cách ly tại gia đình và chỉ ra đường khi có việc cần thiết: mọi hoạt động kinh doanh sản xuất được diễn ra với sự cho phép nằm trong danh mục của Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh quy định) lúc này Việt Nam khởi động báo động mức độ nguy hiểm với dịch bệnh Covid 19;

 

+ Kịch bản 3: Chỉ số Việt Nam hạnh phúc đạt 70% trở lên thì Thủ tướng công bố chuyển sang chế độ: Người Việt Nam hạnh phúc – bản chất là chế độ cách ly hoàn toàn (các khu vực được công bố) và Việt Nam khởi động báo động mức độ rất nguy hiểm với dịch bệnh Covid 19;

Tác giả đã tính dự phòng khá lớn để xây dựng đề xuất 3 kịch bản diễn biến của chỉ số Việt Nam Hạnh phúc, có thể bàn thêm với sự tham gia của các chuyên gia.

Đặc điểm của đề xuất:

Chủ động: Sự chủ động đến từ cách xác định mục tiêu của Chính phủ và các thành phần tham gia (người dân chủ động dựa trên kiến thức và kỹ năng được trang bị cũng như được cập nhật và hiểu 1 cách vui vẻ và dễ nhất về con đường mà Chính phủ vạch ra).

Linh hoạt: Sự linh hoạt được thể hiện ở góc độ dễ dàng chuyển đổi chế độ (kịch bản tình huống xảy ra).

Đa mục tiêu và tối ưu: Chương trình này cho phép Chính phủ chủ động trong điều hành để đạt mục tiêu cốt lõi là chăm sóc sức khỏe nhân dân bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác nhằm tối ưu các chỉ số phát triển kinh tế xã hội.

Thời gian thực: Chỉ số Việt nam hạnh phúc được xem xét với tần xuất 12 tiếng/ 1 ngày (6:00 sáng và 18:00 tối)

Căn cứ vào chỉ số này để điều chỉnh độ linh hoạt của chỉ số và được cập nhật liên tục với tần xuất 2 lần/ngày.

Phạm vi địa lý: Chính phủ có thể hướng dẫn các tỉnh và các tỉnh, thành phố xác định chỉ số hạnh phúc của tỉnh để điều hành tại địa phương và xây dựng cơ chế liên thông hỗ trợ điều tiết giữa các tỉnh trong khu vực…;

Các công việc cần thực hiện cho Đề xuất này:

Công bố phương án đến toàn bộ người dân chương trình: thay Slogan Chống dịch như chống giặc thành Chính phủ công bố khởi động chương trình Việt Nam hạnh phúc.

Phát động 1 phòng trào “cả nước đoàn kết thắng lợi mục tiêu chống dịch và xây dựng phát triển kinh tế xã hội”;

Ban phòng chống dịch Covid 19 quốc gia tổng hợp chỉ số Việt Nam hạnh phúc báo cáo Thủ tướng để làm căn cứ xác định điều hành (theo ngày) và công bố cho dân trên VTV ( chương trình thời sự chương trình này)

Tạo ra 1 kênh tương tác giữa Chính phủ và nhân dân về chương trình Việt Nam hạnh phúc này (chủ yếu trên VTV do Bộ TTTT chủ trì cùng VTV thực hiện – tần xuất 02 lần 1 ngày);
Công bố những quy định mang tính Bắt buộc ( mang tính pháp luật) và chế tài xử lý hành vi ( mang tính pháp lý nghiêm khắc).

Trang bị các kỹ năng cần thiết cho dân (thông qua ti vi: việc này phải rất cụ thể ví dụ như là 1 ngày nên làm gì: nên ghi nhật ký như nào, tập thể dục như thế nào, triệu chứng ntn, cách ly ntn, đi thang máy ntn, đến công sở ntn, khi có triệu chứng gọi điện ntn; thậm chí tự chữa tại nhà thông qua các bác sỹ như nào….- nội dung phải ngắn gọn và vui vẻ, cụ thể để người dân có trình độ giáo dục thấp nhất dễ dàng thực hiện được).
Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ và các nghị quyết của Thủ tướng đã ban hành;
Đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể cho từng tình huống kịch bản diễn biến của Chương trình;

Tôi cảm nhận hơn bao giờ hết sự hạnh phúc khi được ngồi bên cốc café viết lên những điều này và tôi cảm nhận rõ nét hình như mình có cơ hội trở thành anh hùng như ước mơ hồi bé của mình khi đang được sống trong một đất nước Anh hùng và Hạnh phúc mang tên Việt Nam.

Chắc chắn tôi sẽ cùng với các anh hùng khác của một dân tộc Anh hùng đoàn kết, trách nhiệm, văn minh để chiến đấu vì hạnh phúc của dân tộc tôi. 

Trân trọng cám ơn mỗi anh hùng của dân tộc, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc./.

Đoàn Trần Đức Hải