- Nhẹ nhàng/ Cánh võng đong đưa/ Nồng say/ Giữa lòng đất Mẹ...

TIN BÀI LIÊN QUAN

Giữa lòng đất Mẹ 

Nơi đâu
Cũng là đất Mẹ
Đồng bằng
Hay chốn rừng sâu!

Chiến tranh
Đã qua thật lâu
Các anh
Nào đâu hay biết

Bao năm
Vẫn đi biền biệt
Có người
 
Mãi tận cuối rừng

Nơi ấy
Tuyến lửa mịt mùng
Bao đêm
Công đồn diệt giặc

Chờ lệnh
Anh vừa chợp mắt
Mơ màng
Nghe gió ngàn ru

Nhẹ nhàng
Cánh võng đong đưa
Nồng say
Giữa lòng đất Mẹ

Các anh
Những người lính trẻ
Ra đi
Đi mãi không về.

6/2015
Thanh Cương