- Tôi hiện đang làm công tác kế toán tại một trường trung học công lập, đã trong biên chế 7 năm. Lương chính là 2.46, phụ cấp trách nhiệm 0.2. Tổng lương tháng của tôi là 3.059.000 chưa trừ bảo hiểm. Tôi có người bạn cũng làm kế toán nhưng công tác cho huyện ủy, được hưởng 30% phụ cấp bên Đoàn Đảng, 25% phụ cấp công vụ. Tôi thắc mắc không biết việc trả lương khác biệt này có trong quy định của pháp luật hay không? Mong luật sư nói rõ để tập thể kế toán ở trường học của chúng tôi hiểu rõ. Tôi xin chân thành cảm ơn.

TIN BÀI KHÁC

Cùng làm kế toán nhà nước, lương tôi lại thấp hơn lương bạn?
Cùng làm kế toán nhà nước nhưng lương bạn tôi lại cao hơn lương tôi rất nhiều (Ảnh minh họa)

Nội dung bạn đọc LÊ VĂN HÙNG truongthcsanlacbinhan@gmail.com hỏi, Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Trước hết, theo những gì bạn nói, căn cứ theo quy định điều 2 luật viên chức 2010 thì bạn là một viên chức, do đó bạn sẽ được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể là trường mà bạn đang công tác theo quy định của pháp luật.

Điều 2 Luật Viên chức quy định:

“Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Theo Điều 4 Luật Cán bộ, công chức thì công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ - CP quy định những người là công chức. 

Điều 6. Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện.“2. Ở cấp huyện:

 

a) Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;”

thì có thể thấy bạn của bạn là công chức.

Điều 2 Nghị định 06/2010/NĐ – CP, bạn của bạn được hưởng lương, chế độ của công chức từ ngân sách nhà nước, được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, cụ thể ở đây là UBND cấp huyện nơi bạn của bạn công tác. 

Về chế độ lương của công chức và viên chức được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 76/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.Về mức lương tối thiểu chung, hệ số và các chế độ phụ cấp lương thì áp dụng chung theo quy định tại Nghị định trên.

Đối với công chức được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Nghị Định 34/2012/NĐ-CP  quy định về chế độ phụ cấp công vụ: Điều 2. Đối tượng áp dụng.1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức;

b) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

Điều 3. Mức phụ cấp công vụ

Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Nếu người bạn làm việc tại huyện ủy trong biên chế được giao thì thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công tác Đảng. Bạn có thể tham khảo thêm ở quy định sau:

HƯỚNG DẪN Số: 05-HD/BTCTW thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của hội cựu chiến binh việt nam theo thông báo số 13-TB/TW, ngày 28-3-2011 của bộ chính trị.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc