-Bạn đọc Lê Văn Hoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô hỏi: Trong quá trình điều tra vụ án hình sự, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có quyền tạm đình chỉ chức vụ đối với người có hành vi phạm đang đảm nhiệm hay không?

TIN BÀI KHÁC

  
Thẩm phán Hoàng Đạt Nam -Tòa án quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội trả lời:                                     
 

                                        
CQĐT, VKS có quyền tạm đình chỉ chức vụ bị can?
Ảnh có tính chất  minh họa

Việc tạm đình chỉ chức vụ bị can đang đảm nhiệm được quy định tại Điều 128 Bộ luật tố tụng hình sự, theo lời văn của Điều luật thì: 

Khi xét thấy việc bị can tiếp tục giữ chức vụ gây khó khăn cho việc điều tra thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý bị can tạm đình chỉ chức vụ của bị can. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức này phải trả lời bằng văn bản cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đã kiến nghị biết.

Như vậy, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát không có quyền tạm đình chỉ chức vụ bị can đang đảm nhiệm mà chỉ có quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý bị can tạm đình chỉ chức vụ của bị can. 
Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ) 

Ban Bạn đọc