Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 4 năm nay. Đến cuối tháng 12/2014 thì tôi sinh.

TIN BÀI KHÁC

Công ty tôi đang trong tình trạng phá sản và cho tôi nghỉ việc từ ngày 10/12/2014. Vậy xin hỏi tôi được hưởng những quyền lợi gì và có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc không?

Công ty phá sản, chế độ thai sản tính thế nào?
(ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp phá sản

Khoản 4 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Theo khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản. Thứ tự phân chia tài sản ( Luật có hiệu lực từ 1/1/2015)

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

 

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Thứ hai, về chế độ thai sản

Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, nếu bạn tham gia BHXH đến tháng 12/2014, thời gian đóng BHXH trên 6 tháng thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thứ ba, về bảo hiểm thất nghiệp

Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Khoản 1 Điều 34 Nghị định 127/2008/NĐ-CP (sửa đổi bằng Nghị định 100/2012/NĐ-CP) quy định:

“1. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động.”

Như vậy, nếu bạn đã đóng BHTN được 4 năm thì bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với điều kiện bạn phải đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt HĐLĐ.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).