- Em gái tôi là công chức nhà nước. Ngày 29/11/2015 em tôi sinh con nhưng cháu tôi do quá yếu nên đã mất sau khi sinh 20 ngày. Vậy em tôi có được hưởng trợ cấp thai sản như bình thường không? Chế độ nghỉ ngơi của em tôi theo pháp luật được quy định như thế nào? Mong luật sư giúp đỡ.

TIN BÀI KHÁC

Con sơ sinh chết sớm, sản phụ có được hưởng chế độ đầy đủ?
Con sơ sinh bị chết, em tôi có được hưởng trợ cấp đầy đủ? (Ảnh minh họa)

Em gái bạn sinh con vào ngày 29/11/2015 vào thời điểm Luật bảo hiểm xã hội 2006 đang có hiệu lực, nên chế độ thai sản em bạn được hưởng được điều chỉnh bởi Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

Khoản 2 điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con với trường hợp của em bạn sau: "Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động." Như vậy, theo quy định trên, em bạn vẫn được hưởng chế độ nghỉ ngơi là chín mươi ngày tính từ ngày sinh con.

 

Từ ngày 1/1/2016, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực, theo khoản 3 điều 34 thì nếu con sinh dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con và tối đa không quá 6 tháng.

Ngoài ra, điều 37 luật bảo hiểm xã hội 2006 còn quy định về trường hợp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

“1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.”

Như vậy, theo quy định này, đối với trường hợp của em bạn, sau khi hết chế độ nghỉ thai sản mà sức khỏe em bạn còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ năm ngày đến mười ngày và một ngày được hưởng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc