- Năm 2005 nhà nước cấp cho gia đình tôi một mảnh đất có diện tích 1000m2, gia đình tôi cũng đã làm sổ đỏ. Hiện tại xã tôi đòi lấy lại sổ đỏ vì theo chủ tịch xã, khi cấp đất đã cấp cho nhà tôi nhiều hơn quy định. Luật sư cho hỏi gia đình tôi có phải trả lại đất không? Tôi cảm ơn luật sư.

TIN BÀI KHÁC

Chủ tịch xã đòi lấy lại sổ đỏ vì đã cấp cho tôi... quá nhiều đất?
Cho rằng đã cấp cho gia đình tôi quá nhiều đất, xã muốn đòi lại. (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, về căn cứ thu hồi đất:

Theo quy định tại điều 61, 62, 64, 65 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp nhà nước thu hồi đất gồm:

-Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh.

-Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.

-Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

-Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn được giao đất vượt hạn mức theo quy định của pháp luật, đối chiếu với các quy định trên thì trường hợp được giao đất vượt hạn mức không thuộc trường hợp bị nhà nước thu hồi đất.

Thứ hai, về thẩm quyền thu hồi đất:

Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

 

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Theo quy định trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã cũng như chủ tịch xã không có thẩm quyền thu hồi đất.

Như vậy, trường hợp này chủ tịch xã không có thẩm quyền yêu thu hồi đất của gia đình bạn.

Thông tin câu hỏi nêu không rõ là bạn được giao đất vượt hạn mức là đất nông nghiệp hay đất ở. Đối với đất được giao vượt hạn mức là đất nông nghiệp, phần đất vượt hạn mức bạn nộp tiền thuê đất cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc