TKV ủng hộ 200 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TKV đăng ký ủng hộ 200 tỷ đồng Quỹ vắc xin phòng Covid -19 với mong muốn đóng góp một phần công sức của Thợ mỏ TKV trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của TKV trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội đất nước.

TKV ủng hộ 200 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19
 

Trước đó, TKV đã ủng hộ 18,5 tỷ đồng giúp các địa phương có thêm nguồn lực thực hiện công tác phòng chống Covid-19.

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 vừa ra mắt ngày 5/6/2021 với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước; sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật và thuận lợi nhất cho việc đóng góp.

Từ ý nghĩa cao cả này, nhiều doanh nghiệp trên cả nước, trong đó có TKV, đã chung tay ủng hộ với tinh thần cùng đoàn kết, trách nhiệm với nhân dân, với cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Thúy Ngà