Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
20/07/2019100,000.00MBVCB205401026.uh ms 2019.158.CT tu 0931004218451 VU TO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/2019600,000.00999415.200719.151741.PHONG UNG HO MS 2019.158 200 NGAN - MS 2019.156 200 NGAN - MS 2019.153 200 NGAN
20/07/2019100,000.00915625.200719.123208.ung ho MS 2019.161 be Nguyen Ngoc Anh Duong
20/07/2019100,000.00900323.200719.104709.Ms 2019156 Chi vu thi Giang FT19201768296525
20/07/20191,000,000.00110226.200719.103453.UNG HO QUA BAO VIETNAMNET GIUP DO UNG HO MS 2019 158( CO DINH THI QUE NAM DINH )
20/07/2019300,000.00176287.200719.102410.UNG HO MS 2019.158 CO DINH THI QUE NAM DINH-200719-10:24:09
20/07/2019500,000.00086718.200719.094418.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Giup co Dinh Thi Que
20/07/2019300,000.00870512.200719.083011.Ung ho MS 2019.158 co Dinh Thi Que o Quang Nam
20/07/2019100,000.00816759.200719.082432.ung ho ms 2019.158 (co Dinh Thi Que o Nam Dinh)
20/07/2019100,000.00390376.200719.072154.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 158 co Dinh Thi Que o nam dinh
20/07/2019100,000.00IBVCB.2007190647622001.VO DANG AI KHANG.MS 2019.158 Giup do co Dinh Thi Que o Nam Dinh
20/07/2019100,000.00IBVCB.2007190461075001.PHAN THI THANH HANG.THANH HANG - ung ho MS 2019.158 (Co Dinh Thi Que, o Nam Dinh)
20/07/2019200,000.00IBVCB.2007190101703002.Dinh thi que Nam dinh Ms 2019.158
20/07/2019200,000.00IBVCB.2007190547005002.Man Da Nang Ung ho be Trang Bao MS2019.126
20/07/2019100,000.00IBVCB.2007190307841001.Man Da Nang Ung ho be Nho MS2019.155
20/07/2019100,000.00IBVCB.2007190762512001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.161
20/07/2019300,000.00IBVCB.1907190786570002.TRAN THI HOA.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
20/07/2019200,000.00MBVCB205812102.Ung ho MS 2019.158( Co Dinh Thi Que o Nam Dinh).CT tu 0451001914748 DOAN THI HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/2019300,000.00MBVCB205743619.ung ho Ms2019.158 Co Dinh Thi Que- Nam Dinh.CT tu 0021002264882 NGUYEN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/2019500,000.00MBVCB205742400.ung ho ms 2019.158 Dinh Thi Que o Nam Dinh.CT tu 0301002884040 VU MINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/20191,000,000.00MBVCB205616647.ung ho MS 2019.138 Be Nguyen Quan Vinh.CT tu 0021000531317 NGUYEN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/20191,000,000.00MBVCB205604339.ung ho MS 2019.161 be Nguyen Ngoc Anh Duong.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/2019200,000.00MBVCB205504992.ung ho chi Vu Thi Giang.CT tu 0011004308482 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/2019100,000.00MBVCB205460771.ung ho MS 2019.161 be Nguyen Ngoc Anh Duong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/2019500,000.00MBVCB205431757.MS 2019.158.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/2019500,000.00MBVCB205430685.ung ho MS 2019.158 (co Dinh Thi Que,Nam Dinh).CT tu 0531000271199 NGUYEN HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/20191,000,000.00MBVCB205421155.ung ho MS 2019.156 Vu Thi Giang.CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/07/2019100,000.00701174.200719.155756.Ung ho chi tran thi tuyet trinh
20/07/20192,000,000.00MBVCB205396517.MS 2019.158 ( Co Dinh Thi Que o Nam Dinh ).CT tu 0721000571970 DUONG CHAU QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/07/2019500,000.00Sender:79310001.DD:190719.SHGD:10003428.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.160 BE TRAN HOANG QUAN
19/07/2019300,000.00Sender:01201011.DD:190719.SHGD:10001721.BO:TRAN NU YEN THI.UNG HO MS 2019.148 NGUYEN THANH TUYEN
19/07/2019300,000.00804069.190719.092519.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan, con anh Tran Van Tho, Tien Giang sdt 0333749263
19/07/2019800,000.00299865.190719.090003.Ms2019 160 be Tran Hoang Quan
19/07/2019500,000.00010617.190719.085101.anh gg va th ung ho be ms2019.126
19/07/2019500,000.00009135.190719.084833.anh GG va TH chuyen tien ung ho be ms2019.125
19/07/2019900,000.00175865.190719.073438.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
19/07/2019200,000.00971959.190719.202648.Do Thi Ngan, TT 97 xa Ngoc Hoi, huyen Thanh Tri, Ha Noi ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan, SDT c
19/07/2019100,000.00335757.190719.161539.Ung ho ma so 2019160 be Tran Hoang Quan
19/07/201950,000.00303437.190719.155636.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 159 bui minh son
19/07/2019200,000.00290744.190719.140142.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2019 160 be Tran Hoang Quan
19/07/2019100,000.00082058.190719.133630.2019.160-190719-13:36:29
19/07/2019300,000.00938533.190719.103102.duong hieu nghia ung ho ms2019 160 be tran hoang quan FT19200867890840
19/07/2019300,000.00835408.190719.102559.Ung ho ma so 2019.160 be tran hoang quan
19/07/2019250,000.00IBVCB.1907190189194001.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
19/07/20192,000,000.00IBVCB.1907190628052003.TRUONG VINH NAM.ung ho ma so 2019.160 be Tran Hoang Quan
19/07/2019100,000.00IBVCB.1907190953376002.TONG VAN DUNG.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
19/07/2019200,000.00IBVCB.1907190840121006.NGUYEN LE MINH.MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen
19/07/2019200,000.00IBVCB.1907190005397005.NGUYEN LE MINH.MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
19/07/2019200,000.00IBVCB.1907190604569004.NGUYEN LE MINH.MS 2019.151 Chi Nguyen Thi Dao
19/07/2019200,000.00IBVCB.1907190878645002.NGUYEN LE MINH.MS 2019.155 be Tran Van Nho
19/07/2019200,000.00IBVCB.1907190740467001.NGUYEN LE MINH.ung ho MS 2019.156 ( Chi Vu Thi Giang)
19/07/2019500,000.00IBVCB.1907190576591002.VO HOANG TRUNG.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
19/07/20195,000,000.00IBVCB.1907191026190001.DO VAN ANH.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan. Chuc con mau khoe, het benh
19/07/2019100,000.00IBVCB.1907190923924001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.160
19/07/2019200,000.00MBVCB205023616.ung ho gia dinh chi Thuy.CT tu 0011004308482 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/07/2019100,000.00MBVCB204957500.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/07/2019300,000.00MBVCB204845424.ung ho ms 2019.160 be Tran Hoang Quan.CT tu 0881000454052 DO LE VINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/07/2019500,000.00Sender:79310001.DD:190719.SHGD:10011565.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.160 BE TRAN HOANG QUAN
19/07/2019500,000.00Sender:01201004.DD:190719.SHGD:10006105.BO:HUYNH TAN PHAT.UNG HO MS 2019.159 ANH BUI MINH SON
19/07/2019500,000.00Sender:01201003.DD:190719.SHGD:10006398.BO:HUYNH TAN PHAT.UNG HO MS 2019.158 ( CO DINH THI QUE, O NAM DINH)
19/07/2019200,000.00Sender:48304001.DD:190719.SHGD:10002667.BO:HOANG THI NGOC HOAN.UNG HO MS 2019 158 ( CO DIN H THI QUE NAM DINH) TAINH NGOAI THUONG VN PGD TRAN QUANG KHAI ,HA NOI
19/07/2019200,000.00Sender:79305001.DD:190719.SHGD:10001075.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.160 BE TRAN HOANG QUAN
19/07/2019300,000.00Sender:79310001.DD:190719.SHGD:10005262.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.160 BE TRAN HOANG QUAN
19/07/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
18/07/2019200,000.00Sender:01323001.DD:180719.SHGD:10000051.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO CHI DINH THI QUE MS 2019/158
18/07/20191,500,000.00Sender:79202002.DD:180719.SHGD:10002468.BO:NGUYEN THI THANH HA.995219071853713 UNG HO MS 2019.157 NGUYEN THI THUY TIEN 500.000D, MS 2019.156 VU THI GIANG 500.000D, MS 2019.155 TRAN VAN NHO 500.000D
18/07/2019300,000.00Sender:79307005.DD:180719.SHGD:10001885.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.156 CHI VU THI G IANG
18/07/2019100,000.00HUYNH THI THANH MY;SD;UNG HO MS 2019 154 BE BACH NGOC TIEU VI;
18/07/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SNG TK TT 337 VCB
18/07/2019100,000.00138618.180719.191931.Ung ho MS 2019.158 (Co Dinh Thi Que, o Nam Dinh)
18/07/2019100,000.00274195.180719.175034.UNG HO MS 2019 154 BE BACH NGOC TIEU VI
18/07/2019100,000.00170754.180719.163804.ung ho MS 2019.146 ( nguyen ngo kieu linh)
18/07/2019200,000.00055123.180719.154753.Ung ho MS 2019 159 bui minh son
18/07/2019300,000.00977446.180719.150137.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 158 co Dinh Thi Que o Nam Dinh
18/07/2019200,000.00958634.180719.134639.Ung ho MS 2017.134 em Tran Duy Hao FT19199797642085
18/07/2019100,000.00168423.180719.121141.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 157 be Nguyen Thi Thuy Tien
18/07/2019500,000.00952522.180719.115120.UNG HO MS 2019.159 ANH BUI MINH SON-180719-11:51:20
18/07/2019100,000.00025983.180719.110538.ung ho Ms 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
18/07/20191,000,000.00122003.180719.095519.ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho
18/07/2019300,000.00413278.180719.085745.Ung ho ma so 2019.57 chau nguyen thi thuy tien
18/07/2019200,000.00236378.180719.085131.ung ho MS2019.158 co Dinh Thi Que o Nam Dinh
18/07/2019500,000.00410085.180719.085104.Ung ho MS 2019158
18/07/2019200,000.00404200.180719.083814.Ung ho MS 2019.158 co Dinh Thi Que. Nam Dinh
18/07/2019100,000.00993361.180719.074157.2019.157 FT19199282602700
18/07/2019500,000.00612696.180719.070436.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Bao VIETNAMNET Ung ho MS 2019158 co Dinh thi Qu
18/07/2019500,000.00214918.180719.005835.ung ho ma 2019 157 156 155 154 153
18/07/2019500,000.00911446.170719.230444.UNG HO BE TRAN VAN NHO-MS 2019.155-170719-23:04:12
18/07/2019100,000.00IBVCB.1807191047842003.PHAN THI THO.ung ho MS2019.158 ( CO DINH THI QUE)
18/07/2019100,000.00IBVCB.1807190050234001.PHAN THI THO.UNG HO MS2019.159 (BUI MINH SON)
18/07/2019200,000.00IBVCB.1807190698544002.NGUYEN THI LUY.Ung ho ms 2019.158 co dinh thi Que Nam Dinh
18/07/20191,000,000.00IBVCB.1807190534236001.NGUYEN THI THANH NHAN.ung ho MS 2019.158 ( co Dinh Thi Que, o nam dinh)
18/07/201950,000.00IBVCB.1807190638728001.NGUYEN CONG TRANG.ung ho MS2019.158 (Co Dinh Thi Que, Nam Dinh)
18/07/20193,000,000.00IBVCB.1807190257668001.NGUYEN THI DOAN HIEU.Ung ho MS2019.158 co DINH THI QUE-NamDinh
18/07/2019500,000.00IBVCB.1807190815752001.NGUYEN HOANG KHANH.ung ho MS 2019 .158(co DINH THI QUE, Nam Dinh) tran quang khai ,ha noi
18/07/2019100,000.00IBVCB.1807190703228001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.158
18/07/2019100,000.00IBVCB.1807190669596002.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.159
18/07/2019200,000.00MBVCB204291683.Ung ho chi Hoang Thi Tuyet BRVT. Ms: 2019.147.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019200,000.00MBVCB204291146.Ung ho be Ly Ngoc Khanh Soc Trang. Ms: 2019.150.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019200,000.00MBVCB204290885.Ung ho chi Nguyen Thi Dao Nam Dinh. Ms: 2019.151.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019200,000.00MBVCB204290594.Ung ho be Tran Van Nho Long An. Ms: 2019.155.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019200,000.00MBVCB204290384.Ung ho chi Vu Thi Giang. Ms: 2019.156.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019200,000.00MBVCB204290191.Ung ho anh Bui Minh Son. Ms: 2019.159.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019200,000.00MBVCB204289577.MS 2019.158.CT tu 0481000896808 NGUYEN MINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019100,000.00MBVCB204598140.ung ho MS 2019.159 anh Bui Minh Son.CT tu 0541000217488 TRINH THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019200,000.00MBVCB.204436965.MS: 2019.158 ( chi Dinh thi Que - nam dinh ) .CT tu Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/07/2019300,000.00MBVCB.204429512.MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh.CT tu Thanh Que toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/07/20191,000,000.00MBVCB204410171. ung ho MS 2019.158 (Co Dinh Thi Que, o Nam Dinh).CT tu 0081000519395 TRAN MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019100,000.00MBVCB204385311.ung hoMS 2019.157be Nguyen Thi Thuy Tien.CT tu 0201000229020 NGUYEN MAU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019500,000.00MBVCB.204379107.Bi tai nan khi di lam phu ho.CT tu Mot cong dan o Tp Vinh tinh Nghe An toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
18/07/2019200,000.00MBVCB204374718.ung ho MS 2019.158 co Dinh Thi Que o Nam Dinh.CT tu 0511000470128 NGUYEN HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019100,000.00MBVCB204371844.ung ho MS 2019.158 (Co Dinh Thi Que, o Quang Nam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019500,000.00MBVCB204315938.ung ho MS 2019.157 be nguyen thi thuy tien.CT tu 0491000004382 DINH VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019300,000.00MBVCB204311140.ms2019.158.co Dinh Thi Que.Nam dinh.CT tu 0081001314411 NGUYEN THI HIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/07/2019200,000.00Sender:01309001.DD:180719.SHGD:10003527.BO:NGUYEN HUU HOANG.MS 2019136
18/07/2019500,000.00Sender:48204018.DD:180719.SHGD:18694589.BO:LE THI HAI.LE THI HAI CT UNG HO MS 2019138 BE N GUYEN QUANG VINH
18/07/2019200,000.00Sender:79310001.DD:180719.SHGD:10008223.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS2019.158 CO DINH THI QUE
18/07/2019400,000.00Sender:79310001.DD:180719.SHGD:10014464.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.157 BE NGUYEN T HI THUY TIEN
18/07/20192,000,000.00TA HONG QUAN CHUYEN UNG HO MS 2019.158 CO DINH THI QUE GD TIEN MAT
17/07/20191,000,000.00MBVCB203698554.Ng thi Anh va gd Le kim Hang giup chau Tran Duy Hao ms 2019.134.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/07/20192,000,000.00UNG HO MS 2019.151 (500K) MS2019.145(500K) MS2019.144 (500K) MS2019.139 (500K)
17/07/2019500,000.00IBPS/SE:79303008.DD:170719.SH:10013507.BO:TANG THI VAN.UNG HO BE TRAN VAN NHO. MS 2019155
17/07/2019200,000.00IBPS/SE:01310012.DD:170719.SH:10004206.BO:HOANG ANH VAN.UNG HO MS 2019.157 BE NGUYEN THI T HUY TIEN
17/07/201950,000.00VCBVT.84972447736.CT tu 0781000423298.LE DUC LINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190716232369979.VNVT20190716620381.Ung ho MS 2019.155
17/07/201950,000.00916498.170719.200319.Ung ho ms 2019.136 em quach thanh trung FT19198423183302
17/07/2019200,000.00317033.170719.192848.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 KHA KIM LOAN chuyen khoan chi vu thi giang
17/07/2019100,000.00798563.170719.175848.ung ho ms 2019 155 be Tran Van Nho
17/07/2019100,000.00236993.170719.163737.ung ho MS 2019.157 be Nguyen Thi Thuy
17/07/2019500,000.00225677.170719.161633.Chuyen tien ung ho MS 2019.129 be Duong Thanh
17/07/2019200,000.00819396.170719.151712.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 156 chi vu thi giang
17/07/2019200,000.00818310.170719.151219.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Chau son ung ho MS2019 156
17/07/2019100,000.00853567.170719.141932.MS 2019.157-170719-14:19:31
17/07/2019400,000.00084113.170719.140726.MS 2019 157 be NGUYEN THI THUY TIEN mong con mau het benh
17/07/2019300,000.00115112.170719.115447.Ung ho ma so 2019.156 chi vu thi giang o nghe an
17/07/2019500,000.00987741.170719.105717.Ung ho MS 2019.157 be Nguyen Thi Thuy Tien FT19198709263103
17/07/20191,000,000.00603824.170719.094528.ung ho MS 2019 157 be Nguyen Thi Thuy Tien
17/07/2019500,000.00570779.170719.081455.Ms 2019157 be Nguyen Thi Thuy Tien
17/07/2019200,000.00138735.170719.081323.MS 2019 145
17/07/2019100,000.00979939.170719.072726.Ung ho MS 2019.157 be Nguyen Thi Thuy Tien FT19198332011208
17/07/2019500,000.00917548.170719.072025.Ung ho MS 2019157 be Nguyen thi Thuy Tien
17/07/2019200,000.00556612.170719.063229.MS 2019157 be nguyen thi thuy tien
17/07/2019100,000.00696350.160719.231303.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 143 be Tran Thi Thuy Linh
17/07/2019200,000.00IBVCB.1707190271865002.NGUYEN HUU TOAN.A TOAN UNG HO MS 2019.155
17/07/2019200,000.00IBVCB.1707190583576001.VU THI DIEP.Ung ho MS 2019.156
17/07/2019300,000.00IBVCB.1707190652240003.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.156 ( Chi Vu Thi Giang), GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho NGo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
17/07/2019200,000.00IBVCB.1707190182066002.Bui Thi Tam Thu MS 2019.157 be Nguyen Thi Thuy Tien
17/07/20195,000,000.00IBVCB.1707190837128001.NGUYEN THUY DUONG THUY.Chi Thuy ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
17/07/2019500,000.00IBVCB.1707190316594002.HOANG THI ANH TUYET.ung ho MS 2019.150 chau Ly Ngoc Khanh Phuong
17/07/2019200,000.00IBVCB.1707190984680001.TRAN QUOC KHANH.ung ho MS 2019.157 be Nguyen Thi Thuy Tien
17/07/2019300,000.00IBVCB.1707190456159001.SHIN HCM MS 2019.157
17/07/2019100,000.00IBVCB.1707190775367001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.157
17/07/2019500,000.00MBVCB204235338.MS 2019.157 giup do be Nguyen Thi Thuy Tien.CT tu 0251002570257 NGUYEN HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/07/2019200,000.00MBVCB.204118860.ung thu mau.CT tu MS 2019.157_ Nguyen Thi Thuy Tien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/07/20191,700,000.00MBVCB204063427.Ung ho MS 2019.153 ( Em Nguyen Vu Duy).CT tu 0851000009292 DAO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/07/2019100,000.00MBVCB203990112.ung ho MS 2019.158 be Nguyen Thi Thuy Tien.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/07/20192,000,000.00MBVCB203971137.ung hoMS 2019.157be Nguyen Thi Thuy Tien.CT tu 0121000252738 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/07/2019500,000.00MBVCB203756762.ung hoMS 2019.155be Tran Van Nho.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/07/2019200,000.00MBVCB203748143.ung ho ms2019.157 be ng thi thuy tien.CT tu 0511000447108 NGUYEN KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/07/2019500,000.00MBVCB203740069.MS 2019.156.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/07/2019400,000.00Sender:79307005.DD:170719.SHGD:10009389.BO:HUYNH KIM NHAN.IBUNG HO MS 2019.156 (CHI VU THI GIANG)
17/07/2019500,000.00Sender:01310005.DD:170719.SHGD:10003819.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.156 CHI VU T HI GIANG
16/07/2019200,000.00Sender:79307005.DD:160719.SHGD:10010023.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.153 EM NGUYEN VU DUY
16/07/201950,000.00VCBVT.84972447736.CT tu 0781000423298.LE DUC LINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190716231881864.VNVT20190716618507.Ung ho MS 2019.156
16/07/2019500,000.00934063.160719.203145.Ung ho MS 2019.156 chi VTGiang
16/07/2019200,000.00915475.160719.201900.Ung ho MS 2019.156 chi Vu Thi Giang FT19197338464351
16/07/20191,000,000.00494564.160719.200545.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 156 chi Vu Thi Giang
16/07/2019200,000.00131729.160719.194259.TANG VAN THAI UNG HO MS 2019.155 be tran van nho mong con mau khoe
16/07/2019200,000.00563735.160719.165529.Ung ho MS 2009 156 Chi Vu Thi Giang
16/07/20195,000,000.00900710.160719.165418.Ung ho ms 2019.156 vu thi giang FT19197093005179
16/07/2019200,000.00935333.160719.161634.Ung ho MS 2019.156 FT19197977190244
16/07/2019200,000.00155057.160719.155057.ung ho ms 2019.156
16/07/2019200,000.00604412.160719.153217.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 155 be tran van nho
16/07/2019100,000.00150922.160719.150922.ung ho MS 2019.156 vu thi giang
16/07/2019500,000.00755015.160719.134605.Ung ho ma so 2019.155 be tran van nho
16/07/2019500,000.00232425.160719.131654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 156 chi Vu Thi Giang
16/07/2019500,000.00263924.160719.130515.Ung ho Ms 2019.155( be tran van nho)
16/07/2019500,000.00263801.160719.130047.Ung ho Ms 2019.156( chi vu thi giang)
16/07/2019200,000.00112791.160719.113143.MANH THUONG QUAN NGUYEN THI KIM NGAN GUI BE DUONG THANH MS2019.129
16/07/2019100,000.00691762.160719.094531.MS 2019.156-160719-09:45:30
16/07/2019300,000.00633373.160719.091541.Chuyen tien ung ho MS 2019. 154 be Bach ngoc tieuVi
16/07/2019100,000.00598483.160719.080557.Ung ho ms2019.155 be Tran Van Nho
16/07/20191,000,000.00607613.160719.073431.Ug ho be Ng Quang Vinh MS 2019138 va Ng Ngo Kiu Lin MS 2019146
16/07/20192,000,000.00913556.160719.062737.Ung ho MS 2019156 chi Vu Thi Giang FT19197900587710
16/07/2019500,000.00573309.160719.052315.Ung ho MS 2019.156 Chi Vu Thi Giang
16/07/20191,000.00IBVCB.1507190294706001.asd 2 qwe123123qweqw1231
16/07/2019250,000.00IBVCB.1607190969501002.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho
16/07/2019250,000.00IBVCB.1607190527181001.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2019.156 Chi Vu Thi Giang
16/07/2019200,000.00IBVCB.1607190107453001.HO THI KIM LOAN.Ung Ho MS 2019.156 chi Vu Thi Giang
16/07/2019130,000.00IBVCB.1607190191262001.TRAN NGOC MAI.MS2019.156 (chi Vu Thi Giang)
16/07/2019100,000.00IBVCB.1607190920860003.PHAN THI THO.ung ho MS2019.155 ( BE TRAN VAN NHO)
16/07/2019100,000.00IBVCB.1607190888164001.PHAN THI THO.UNG HO MS2019.156 ( CHI VU THI GIANG)
16/07/2019100,000.00IBVCB.1607190074001003.Phan ngoc Hung Giup ma so: 201.156
16/07/20191,000,000.00MBVCB203682730.Ung ho MS 2019.156 (Chi Vu Thi Giang).CT tu 0611000888888 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/2019100,000.00MBVCB203615475.ung ho MS 2019.156 (chi vu thi giang).CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/20191,000,000.00MBVCB203455265.Ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho.CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/2019100,000.00MBVCB.203444731.MS 2019.155.CT tu Tran Van Nho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/07/20191,000,000.00MBVCB203385285.ung ho MS 2019.156 ( chi Vu Thi Giang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/20191,000,000.00MBVCB203351951.ung ho ma so 2019.156, chi vu thi giang.CT tu 0011000531659 TRAN QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/2019100,000.00MBVCB203314820.ung ho MS 2019.157 (chi Vu Thi Giang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/2019200,000.00MBVCB203295522.Ung ho ms 2019.156.CT tu 0281000618592 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/2019100,000.00MBVCB203256939.ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho.CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/2019500,000.00MBVCB203149372.MS 2019.156( chi Vu Thi Giang).CT tu 0071003114443 PHAN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/2019200,000.00MBVCB.203138249.MS 2019.155.CT tu Phan Duy Duong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/07/2019500,000.00MBVCB203127711.ung hoMS 2019.155.CT tu 0071002046795 BUI CHI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/20191,000,000.00MBVCB203116603.MS2019.155.CT tu 0611001637893 TRINH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/07/2019500,000.00Sender:01310001.DD:160719.SHGD:10017152.BO:DANG MINH PHAT.UNG HO MS 2019.151 CHI NGUYEN TH I DAO
16/07/201930,000.00Sender:01310005.DD:160719.SHGD:10008848.BO:DUONG MINH TUAN.UNG HO MA SO 2019156 CHI VU THI GIANG
16/07/2019500,000.00Sender:01310012.DD:160719.SHGD:10008716.BO:VU HONG QUANG.UNG HO MS 2019.155 BE TRAN VAN NH O
16/07/2019500,000.00Sender:79310001.DD:160719.SHGD:10008839.BO:VU HONG QUANG.UNG HO MS 2019.156 VU THI GIANG
16/07/2019200,000.00Sender:79310001.DD:160719.SHGD:10004124.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.155 BE TRAN VAN NH O
16/07/20191,000,000.00Sender:01359001.DD:160719.SHGD:10001280.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1919702134:UNG HO MS 2019.1 56 ( CHI VU THI GIANG)
16/07/2019500,000.00Sender:01201011.DD:160719.SHGD:10002346.BO:NGUYEN THI DUC NGOC.UNG HO MS 2019.155 BE TRAN VAN NHO
16/07/2019300,000.00NGUYEN THI LOAN;NOP TIEN UNG HO;
15/07/2019100,000.00Sender:79310001.DD:150719.SHGD:10007543.BO:DO NAM DU.MS 2019.154
15/07/2019200,000.00Sender:01314007.DD:150719.SHGD:10000657.BO:NGUYEN THI TRA VY.UNG HO MS 2019 154 BE BACH NG OC TIEU VI
15/07/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:150719.SHGD:10012368.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.155 BE TRAN VAN NHO
15/07/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:150719.SHGD:10014391.BO:LAM THANH TRANG.MS 2019.155 BE TRAN VAN NHO
15/07/2019200,000.00Sender:79303008.DD:150719.SHGD:10000163.BO:LE THI MONG TRINH.UNG HO BE BACH NGOC TIEU VI M S 2019 154/UNG HO BE VI
15/07/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:150719.SHGD:10005489.BO:LAM THANH TRANG.MS 2019.154 BE BACH NGOC TIEU V I
15/07/2019500,000.00Sender:01310012.DD:150719.SHGD:10025805.BO:TRAN VIET HAI.UNG HO EM CHU THANH DAT MS 2019.1 39
15/07/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:150719.SHGD:10025245.BO:TRAN VIET HAI.UNG HO CHI NGUYEN THI SON MS 2019 .144
15/07/2019500,000.00Sender:01310012.DD:150719.SHGD:10024989.BO:TRAN VIET HAI.UNG HO CHI NGUYEN THI DAO MS 2019 .151
15/07/2019500,000.00Sender:79310001.DD:150719.SHGD:10025021.BO:TRAN VIET HAI.UNG HO CHI NGUYEN THI DAO MS 2019 .151
15/07/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:150719.SHGD:10023639.BO:TRAN VIET HAI.UNG HO BE TRAN VAN NHO MS 2019.15 5
15/07/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:150719.SHGD:10013549.BO:TRAN VIET HAI.UNG HO MS 2019.152 BE PHAN VAN TR IEU NAM
15/07/2019400,000.00985588.150719.174044.gui be Nho MS 2019.155 FT19196013558791
15/07/2019200,000.00937531.150719.170946.Ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vy FT19196662369256
15/07/2019600,000.00016850.150719.161241.ms 2019 154 155 152 151 150 148
15/07/2019200,000.00524649.150719.124327.ung ho MS 2019 154 Be BACH NGOC TIEU VI
15/07/2019200,000.00565369.150719.113059.MS 2019.155-150719-11:30:57
15/07/2019500,000.00925999.150719.112941.ung ho ma so 2019 155 be tran van nho
15/07/2019500,000.00925586.150719.112837.ung ho ma so 2019 148 nguyen thanh tuyen
15/07/2019100,000.00727888.150719.104224.Ms 2019155 tran van nho
15/07/2019100,000.00915483.150719.100836.2019.154 bach ngoc tieu vi FT19196871892014
15/07/201950,000.00878283.150719.095045.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 155
15/07/2019200,000.00871554.150719.093613.Ung ho MS 2019 155 be Tran Van Nho
15/07/20191,000,000.00753744.150719.093214.Ung ho MS 2019155 Be TRAN VAN NHO
15/07/2019500,000.00924831.150719.085904.Ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho FT19196631672523
15/07/2019500,000.00001879.150719.084603.ATM-IBFT
15/07/2019500,000.00910312.150719.084502.Ung ho MS2019.155 be Tran Van Nho FT19196879033452
15/07/2019200,000.00830625.150719.073221.ung ho MS 2019 155 be Tran Van Nho
15/07/2019100,000.00948389.150719.051648.Ung ho Ms 2019.155 be Tran Van Nho FT19196627800581
15/07/20191,000,000.00520640.140719.233732.2019/148/ nguyen thanh tuyen
15/07/2019300,000.00533082.150719.204322.Ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
15/07/2019100,000.00041308.150719.202417.IBFTA 190715000028741 Ms 2019.155 Tran Van Nho chuc con mau khoe manh nhe
15/07/2019200,000.00936476.150719.200207.MS 2019155 ung ho Tran Van Nho FT19196312809613
15/07/2019200,000.00248660.150719.180803.ma so 2019.155 be Tran Van Nho
15/07/2019300,000.00IBVCB.1507190595995001.anh Tran Thanh Kiet ap 1,xa Thuy Tay, huyen Thanh Hoa, tinh Long An ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho
15/07/2019500,000.00IBVCB.1507190546260001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.155 be Tran Van Nho, Long An
15/07/2019300,000.00IBVCB.1507190701100002.HUYNH HONG PHUONG.ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho(Nam Mo A Di Da Phat)
15/07/2019500,000.00IBVCB.1507190238310001.TRAN THUY TIEN.Ung ho be Tran Van Nho MS. 2019.155 . Chuc be mau manh khoe!
15/07/2019100,000.00IBVCB.1507190930106002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.155
15/07/2019200,000.00IBVCB.1507190112900004.NGUYEN QUOC TUAN.THHB ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi
15/07/2019100,000.00IBVCB.1507190576084003.NGUYEN QUOC TUAN.THHB ung ho MS 2019.151 chi Nguyen Thi Dao
15/07/2019100,000.00IBVCB.1507190950348002.NGUYEN QUOC TUAN.THHB ung ho MS 2019.153 em Nguyen Vu Duy
15/07/20191,000.00IBVCB.1407190722936002.asd qwe123123qweqw123QWE
15/07/2019200,000.00MBVCB203108072.Ms2019.155 Be Tran Van Nho.CT tu 0111000220592 TRAN VIET NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/07/2019300,000.00MBVCB.202992377.Ms 2019-154 be Bach Ngoc Tieu Vi.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/07/2019500,000.00MBVCB202807747.ung ho be Tran Van Nho , MS 2019.155.CT tu 0621003795183 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/07/2019100,000.00MBVCB202647268.ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/07/2019200,000.00MBVCB.202629356.MS.2019.154.Bach Ngoc Tieu Vi.CT tu Linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/07/201910,000,000.00MBVCB202526751.ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho.CT tu 0491000119344 DAO THIEN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/07/2019400,000.00Sender:01360002.DD:150719.SHGD:10001369.BO:TRAN NGUYEN DANG KHOA.UNG HO BE NHO MS2019.155
15/07/2019500,000.00Sender:01310005.DD:150719.SHGD:10021482.BO:HOANG HAI.UNG HO MS 2019.155 200K, 2019.154 200 K, 2019. 153 100K
15/07/2019150,000.00Sender:01310005.DD:150719.SHGD:10016909.BO:PHAM VAN SOAN.UNG HO MS 2019.155 BE TRAN VAN NH O
15/07/2019500,000.00Sender:01310001.DD:150719.SHGD:10011932.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.155 BE TRAN VAN NHO
15/07/2019300,000.00Sender:79310001.DD:150719.SHGD:10008495.BO:NGUYEN THI THU HUONG.BAY NGUYEN BAN DOC QUAN CH IEU VAN UNG HO MS 2019.153 . CHUC CON NGUYEN VU DUY MAU BINH PHUC
15/07/2019500,000.00Sender:01310012.DD:150719.SHGD:10012050.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.155 BE TRAN VAN N HO
15/07/20191,000,000.00Sender:79308010.DD:150719.SHGD:10000017.BO:TRAN TUYET NGA.LY QUYNH HUONG UNG HO MS 2019.15 5 BE TRAN VAN NHO NHAN TAIVIETCOMBANK SO GIAO DICH HA NOI
15/07/2019200,000.00Sender:79201001.DD:150719.SHGD:10006889.BO:HOANG THI HOAI PHUONG.UNG HO MA SO 2019153 EM NGUYEN VU DUY
14/07/2019200,000.00MBVCB.202214905.me bi gan, con bi ung thu.CT tu MS2019154 be Bach Ngoc Tieu Vi toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/07/2019150,000.00707717.140719.144547.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 152 153 154
14/07/2019200,000.00916926.140719.143551.Ung ho be Bach Ngoc Tieu Vi MS 2019.154 FT19196492012224
14/07/2019100,000.00011788.140719.143040.IBFTA 190714000007865 Ms.2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi mong dieu ki dieu se den voi con
14/07/2019100,000.00014938.140719.140723.Ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vy
14/07/2019200,000.00122563.140719.113254.Vietcombank 0011002643148 MS 2019 141 BE NGUYEN NGOC NHU Y
14/07/2019300,000.00479479.140719.091855.UNG HO MS 2019.154 BE BACH NGOC TIEU VI. XIN EM THUONG NIEM A DI DA PHAT. -140719-09:16:17
14/07/2019500,000.00939233.140719.082527.Chuyen tien ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
14/07/2019500,000.00IBVCB.1407191041299002.TRUONG MINH VIET.ung ho MS 2019. 152 be Phan Van Nam Trieu
14/07/2019500,000.00IBVCB.1407190079391001.TRUONG MINH VIET.ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi
14/07/2019400,000.00MBVCB202473998.ung ho MS2019.153 -nguyen vu duy.CT tu 0071001940805 NGUYEN THI Y LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/07/2019500,000.00MBVCB.202435064.giup do ms 2019.154.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/07/2019100,000.00MBVCB.202313223.ms.2019.152 phan van nam trieu.CT tu phan van thach toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/07/2019100,000.00MBVCB.202311966.ms 2019.154 bach ngoc tieu vi.CT tu bach ngoc chau toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/07/2019500,000.00228501.140719.204027.Ung ho be Tran Duy Hao. MS 2017134
14/07/2019200,000.00MBVCB202150895.2019.154 be bach ngoc tieu vi.CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/2019500,000.00MBVCB201775101.MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/2019500,000.00914530.130719.213456.Ms Mai Thi Thu Huyen ung ho MS 2019 154 be BACH NGOC TIEU VI
13/07/2019200,000.00869557.130719.182308.MS 2019153 ( em Nguyen vu Duy )
13/07/2019100,000.00914241.130719.164920.Uh MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi FT19194043773199
13/07/2019250,000.00792834.130719.145952.Chuyen tien ung hoMs 2019.153 em Nguyen vu Duy
13/07/2019300,000.00910386.130719.145708.Ung ho ma so 2019 153 em nguyen vu duy FT19194735158944
13/07/2019500,000.00009068.130719.143700.000SML8191960003 Ung ho MS 2019 154 be Bach Ngoc Tieu Vi
13/07/2019300,000.00120746.130719.135425.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI THI HUE chuyen khoan chuc chi va chau kien c
13/07/2019100,000.00942891.130719.132729.MS2019.029 em Nguyen Quoc Cuong FT19194161097206
13/07/2019300,000.00851305.130719.123346.ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi
13/07/2019200,000.00958363.130719.113723.Ung ho be BACH NGOC TIEU VI MS 2019.154 FT19194510500958
13/07/20191,000,000.00929410.130719.093748.Gui giup be Bach Ngoc Tieu Vi FT19194445075663
13/07/2019200,000.00654648.130719.081751.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 154 bach ngoc tieu vi
13/07/2019200,000.00329321.130719.071649.Ung ho ma 2019 154 chau Bach Ngoc Tieu Vi
13/07/2019200,000.00IBVCB.1307190516292002.LY NGOC KHANH PHUONG MS 2019.150 Be LY NGOC KHANH PHUONG
13/07/2019200,000.00IBVCB.1307190786273001.NGUYEN HONG TUAN.ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi
13/07/2019100,000.00IBVCB.1307190370901001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.154
13/07/2019250,000.00IBVCB.1307190019113002.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.153 ( Em Nguyen Vu Duy )
13/07/2019250,000.00IBVCB.1307190125289001.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi
13/07/2019200,000.00MBVCB202050492.MS 2019. 154 be Bach ngoc Tieu Vi.CT tu 0081000745708 LE VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/201997,800.00MBVCB202024291.ung hoMS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi.CT tu 0181003597800 NGUYEN BAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/2019200,000.00MBVCB201982664.ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi.CT tu 0201000699393 BUI THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/2019200,000.00MBVCB201974945.ung ho ms2019.154 bach ngoc tieu vi.CT tu 0011004188900 LE HAI VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/20192,000,000.00MBVCB.201952101.ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi.CT tu giau ten toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/07/2019200,000.00MBVCB201875292.ms 2019.144 nguyen thi son,,,, nguyen thi le hang ung ho.CT tu 0291000372712 CHAU THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/2019500,000.00MBVCB201869698.Ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi.CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/2019100,000.00MBVCB201864225.ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/07/2019250,000.00MBVCB.201805025.be Bach Ngoc Tieu Vi, benh ung thu.CT tu Bui Nguyen Dong Phong giup ms 2019.154 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/07/2019500,000.00914748.130719.214015.Co MAI THI THU HUYEN ung ho 2019 153 be NGUYEN VU DUY
13/07/201950,000.00MBVCB.201746920.UNG HO MS 2019.152.CT tu NGUYEN THANH DUC (0522088887) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/7/20193,000,000.00NGUYEN THANH TRUYEN ung ho ms: 2019.148,THU TRANG NT GD TIEN MAT
12/7/2019200,000.00Sender:79307005.DD:120719.SHGD:10002907.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.152 BE PHAN VAN NAM TRIEU
12/7/2019200,000.00Sender:48304001.DD:120719.SHGD:10000012.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.153 ( EM NGUYEN VU DUY ) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
12/7/2019200,000.00Sender:48304001.DD:120719.SHGD:10000013.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.146 (EM NGUYEN HA NHA TRAN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
12/7/2019200,000.00/Ref:PALPM90F87B{//}/Ref:PALPM90F87B{//}LP VNM90F87B UNG HO BEUNG HO MS 2019.148 BE NGUYEN THANHTUYEN DVC:MS PHAN THI MINH THU
12/7/2019300,000.00937271.120719.213729.Ung ho e Ms2019,153,em Nguyen Vu Duy, mong e som khoi benh nhe, chi Yen Giao Ha, Giao Thuy FT1
12/7/2019500,000.00239234.120719.203807.Ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
12/7/2019300,000.00568514.120719.184549.ung ho MS2019.153 em Nguyen Vu Duy
12/7/2019300,000.00909097.120719.165152.UNG HO MS 2019.152 BE PHAN VAN NAM TRIEU
12/7/2019300,000.00936714.120719.163214.Ung ho MS 2019.153 em Nguyen Vu Duy FT19193060647448
12/7/2019300,000.00343686.120719.103405.Ung ho ma so 2019.153 chau nguyen vu duy o nam dinh
12/7/2019200,000.00334484.120719.101724.Ung ho MS 2019.153 NguyenVuDuy
12/7/20195,000,000.00964087.120719.101452.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19193093721395
12/7/2019100,000.00311075.120719.093428.ung ho ms 2019.150
12/7/2019100,000.00310503.120719.093328.ung ho ms 2019.153
12/7/2019100,000.00309936.120719.093225.ung ho ms 2019.152
12/7/2019500,000.00901145.120719.092541.Ung ho be Nguyen Thanh Tan 2019 130 FT19193312756889
12/7/2019500,000.00997969.120719.092300.ung ho Be Nguyen Dinh Minh Khang FT19193117888147
12/7/2019200,000.00638458.120719.084915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Tran Nam ung ho MS 2019.153 Em Nguyen Vu Du
12/7/2019200,000.00624026.120719.074823.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 153
12/7/2019300,000.00259724.120719.073907.Ung ho MS 2019.123
12/7/2019500,000.00935475.110719.222506.MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu CK Bao Vietnamnet FT19193748085226
12/7/2019200,000.00IBVCB.1207190593493001.NGUYEN THI LUY.Ung ho chau nguyen vu duy ms 2019.153
12/7/2019100,000.00IBVCB.1207190298030003.PHAN THI THO.ung ho MS2019.148 ( BE NGUYEN THANH TUYEN)
12/7/2019100,000.00IBVCB.1207190293186002.PHAN THI THO.ung ho MS2019.152 ( BE PHAN VAN NAM TRIEU)
12/7/2019100,000.00IBVCB.1207190665754001.PHAN THI THO.UNG HO MS2019.153 ( EM NGUYEN VU DUY)
12/7/2019500,000.00IBVCB.1207190644097002.LE QUANG HIEN.Le Hien va Thanh Ha - UH MS 2019.153 ( Em Nguyen Vu Duy )
12/7/2019500,000.00IBVCB.1207190967617001.LE QUANG HIEN.Le Hien - Nhom gieo hat yeu thuong - UH MS 2019.153 (em Nguyen Vu Duy)
12/7/2019300,000.00IBVCB.1207190035943002.Vu Ngoc Hong, Q7 Giup MS2019.153 ( Em Nguyen Vu Duy )
12/7/2019100,000.00IBVCB.1207190186225001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.153
12/7/2019300,000.00IBVCB.1207191017239002.TRAN VAN KIEN.ung ho MS 2019.153 ( em nguyen vu duy) Mong dieu tot dep se den voi em
12/7/2019300,000.00IBVCB.1207190970875002.TRAN THI HONG HOA.MS2019 153 em nguyen vu duy
12/7/2019500,000.00IBVCB.1207190225535001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.153 em NGUYEN VU DUY, tinh Nam Dinh.
12/7/201950,000.00IBVCB.1107190195751001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019. 150 ung ho be LY NGOC KHANH PHUONG
12/7/2019500,000.00VCBPAY201387492.ung ho be nguyen van viet nam.LUU DOAN THANH PHUC CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
12/7/201950,000.00MBVCB201712003.ung hoMS 2019.153 ( Em Nguyen Vu Duy ).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/7/20195,000,000.00MBVCB201378307.Ng Trang ho tro em Nguyen Vu Duy 2019-153.CT tu 0371000402804 NGUYEN THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/7/2019100,000.00MBVCB201344361.ung ho MS 2019.153 (Em Nguyen Vu Duy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/7/2019500,000.00Sender:01310012.DD:120719.SHGD:10003892.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.153 EM NGUYE N VU DUY
12/7/2019300,000.00Sender:01310005.DD:120719.SHGD:10003220.BO:MAI DAN ANH.UNG HO MS 2019.149 NGUYEN NGOC AN N HIEN
12/7/2019300,000.00Sender:79310001.DD:120719.SHGD:10000532.BO:NGUYEN PHUONG UYEN.UNG HO MS 2019. 152 BE PHAN VAN NAM TRIEU
12/7/2019100,000.00Sender:01310012.DD:120719.SHGD:10011815.BO:HA PHUONG THAO.UNG HO MS2019.117 EM TRAC QUOC K HANH
12/7/2019200,000.00/Ref:PALPM90F878{//}/Ref:PALPM90F878{//}LP VNM90F878 GIUP DO BEUNG HO MS 2019.152 BE PHAN VAN NAMTRIEU DVC:MS PHAN THI MINH THU
11/7/2019500,000.00Sender:01359001.DD:110719.SHGD:10000038.BO:PHAM NGOC QUANG.BCIN:FT1919298877:MS 2019.148 N GUYEN THANH TUYEN
11/7/2019100,000.00Sender:01202021.DD:110719.SHGD:10000124.BO:NGUYEN THANH TUNG.995219071150564 UNG HO MS 2 019.152 BE PHAN VAN NAM TRIEU.
11/7/2019200,000.00Sender:79333001.DD:110719.SHGD:10001826.BO:LE NGUYEN THUY QUYNH.UNG HO MS 2019.149 NGUYEN NGOC AN N HIEN
11/7/2019100,000.00023323.110719.134953.ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/2019100,000.00014317.110719.132503.Chuyen tien ung ho?MS 2019.151 Chi Nguyen Thi Dao
11/7/2019100,000.00010239.110719.131108.ung ho MS 2019.151
11/7/2019100,000.00008941.110719.130644.ung ho MS 2019.152
11/7/2019200,000.00903134.110719.124337.Ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu FT19192214691080
11/7/2019200,000.00768646.110719.123133.ung ho MS 2019 150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
11/7/2019500,000.00963774.110719.093427.Ung ho ms 2019 152 be phan van nam trieu FT19192332265255
11/7/20191,000,000.00936264.110719.074756.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/2019300,000.00583735.110719.214354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 152 be phan van nam trieu
11/7/2019200,000.00959095.110719.203553.Ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu FT19192710450116
11/7/2019200,000.00141391.110719.202219.MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/201950,000.00183116.110719.193731.Ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/2019100,000.00308853.110719.180218.ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/2019200,000.00IBVCB.1107191034146002.DO TRUNG DUNG.Do Trung Dung_ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/2019500,000.00IBVCB.1107190009795001.HOANG THI ANH TUYET.ung ho MS 2019.132 Chau Hoang Dinh Gia Bao
11/7/2019500,000.00IBVCB.1107190959361002.HUYNH KIM NHUT.Ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/20191,000,000.00IBVCB.1107190392357001.PHAN HUY VUONG.ung ho chau Phan Van Nam Trieu MS 2019.152
11/7/2019300,000.00IBVCB.1107190304255001.HUYNH HONG PHUONG.ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu (Nam Mo A Di Da Phat)
11/7/2019300,000.00IBVCB.1107190487784001.LE THANH TRUC.ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/2019300,000.00IBVCB.1107190036918001.LUU QUANG DAT.ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/7/2019200,000.00IBVCB.1107190664790002.Ms : 2019.152 Be Phan Van Nam Trieu Tro tai 79F, to 11, KP.12, P.An Binh, Bien Hoa bi ung thu gan
11/7/2019100,000.00IBVCB.1107190771304001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.152
11/7/2019500,000.00IBVCB.1107190903084001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.148 be NGUYEN THANH TUYEN, tinh Vinh Long.
11/7/2019200,000.00MBVCB200676836.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen.CT tu 0091000531808 TRUONG THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/7/201950,000.00MBVCB.200658901.q.CT tu 1 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/7/2019198,000.00MBVCB.200616190.ung ho quy.CT tu Pham Thu Trang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/7/2019200,000.00MBVCB201116228.ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu.CT tu 0141000860990 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/7/2019150,000.00MBVCB.200959870.cac hoan canh kho khan, benh tat.CT tu Bui Phuong Nam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/7/20191,000,000.00MBVCB200920765.Doan Ngoc Hai, 67 Hoang Sa, Q.1 TPHCM.CT tu 0071002562910 PHAN DANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/7/2019500,000.00MBVCB.200905832.giup do ms 2019.152.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/7/2019100,000.00MBVCB200795937.ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/7/2019100,000.00MBVCB200779035.ung ho be phan van nam trieu ms 2019.152.CT tu 0081000967647 DUONG XUAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/7/201950,000.00MBVCB200750515.ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/7/2019500,000.00IBPS/SE:01201003.DD:110719.SH:10009987.BO:LE VAN THOA.UNG HO MS 2019.152 BE PHAN VAN NAM T RIEU
11/7/2019500,000.00Sender:01309001.DD:110719.SHGD:10005065.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO 2019152 VA 2019150 VA2019148 VA 2019147 VA 2019146
11/7/2019300,000.00Sender:01310001.DD:110719.SHGD:10009971.BO:HOANG MY NGHIA.UNG HO MS 2019.152 BE PHAN VAN N AM TRIEU
11/7/2019300,000.00Sender:01310012.DD:110719.SHGD:10002811.BO:DINH THI HOA.UNG HO MS 2019.147 CHI HOANG THI T UYET
11/7/20191,000,000.00Sender:79201001.DD:110719.SHGD:10005355.BO:TA THI NGOC.UNG HO MS 2019146 EM NGUYEN NGO KIE U LINH
11/7/2019500,000.00NGUYEN BA KHA UNG HO BE PHAN VAN NAM KIEU MS 2019.152 GD TIEN MAT
Tổng số181,932,800.00

Ủng hộ qua ngân hàng Viettinbank: 

 
Ngày giao dịchMô tả giao dịchCó 
20-07-2019 20:24:12Ung ho MS2019.161; be Nguyen Ngoc Anh Duong50,000.00
20-07-2019 12:13:27ung ho MS 2019161 be Nguyen Ngoc Anh Duong100,000.00
20-07-2019 09:14:15MS 2019161 be Nguyen Ngoc Anh Duong200,000.00
20-07-2019 07:53:03Uh100,000.00
20-07-2019 05:20:24ung ho ms 2019.161 be anh duong150,000.00
19-07-2019 14:03:11ung ho ma so 2016160 be Tran Hoang Quan thuong be lam2,000,000.00
19-07-2019 13:48:54Uh50,000.00
19-07-2019 10:08:21ung ho MS 2019160 be Tran Hoang Quan100,000.00
19-07-2019 10:06:01ung ho MS 2019159 anh Bui Minh Son50,000.00
19-07-2019 10:03:32ung ho MS 2019158 Co Dinh Thi Que100,000.00
19-07-2019 09:15:09TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2019.158; 2019.15910,000.00
19-07-2019 09:14:53CT DEN:091026262885 Vietinbank 114000161718 Ho tro be TRAN HOANG QUAN cai be t TienGiang200,000.00
19-07-2019 08:57:55MS 2019160 be Tran Hoang Quan200,000.00
19-07-2019 08:53:46Uh50,000.00
19-07-2019 08:26:31ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan100,000.00
19-07-2019 08:19:25Ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan100,000.00
18-07-2019 13:12:18CT DEN:919913927665 Ung ho MS 2019.157 be Nguyen Thi Thuy Tien FT19199875160249500,000.00
18-07-2019 10:06:09Ung ho MS 2019159 anh Bui Minh Son500,000.00
18-07-2019 09:03:04CT DEN:085909942954 Ng n h ng TMCP C ng Th ng Vi t Nam 114000161718 2019.157 be Ng Thi Thuy Tien200,000.00
18-07-2019 06:56:59ms2019.158 dinh thi que; nam dinh500,000.00
17-07-2019 21:24:28ung ho MS 2019.154 bes Bach Ngoc Tieu Vi300,000.00
17-07-2019 18:49:20ung ho MS 2019157 be Nguyen Thi Thuy Tien100,000.00
17-07-2019 14:06:48ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho500,000.00
17-07-2019 13:59:40ung ho MS 2019.157 be Nguyen Thi Thuy Tien500,000.00
17-07-2019 13:10:52Uh50,000.00
17-07-2019 11:11:08UNG HO MS 2019.149 NGUYEN NGOC AN NHIEN500,000.00
17-07-2019 09:25:05TRA XUAN BINH GIUP UNG HO MS 2019.1575,000.00
17-07-2019 08:19:57MS 2019157 be Nguyen Thi Thuy Tien200,000.00
17-07-2019 05:35:10CT DEN:919822554973 Ung ho ms 2019 157 be nguyen thi thuy tien50,000.00
16-07-2019 14:08:33UNG HO MS: 2019.1565,000.00
16-07-2019 10:52:36ung ho ms 2019156 chi Vu Thi Giang100,000.00
16-07-2019 09:50:08Ung ho MS 2019.156chiGiang2,000,000.00
16-07-2019 09:38:24Uh50,000.00
16-07-2019 08:58:01CT DEN:085413515237 Ng n h ng TMCP C ng Th ng Vi t Nam 114000161718 Ung ho chi Vu Thi Giang200,000.00
16-07-2019 08:01:35ung ho MS 2019 155 be Tran Van Nho, tai BankPlus REQID 190716216849676200,000.00
16-07-2019 07:12:21Ung ho ma so 2019.155 be Tran Van Nho200,000.00
15-07-2019 15:14:00TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2019.154; 2019.15510,000.00
15-07-2019 13:41:31So GD goc: 10027130 Giup chau Tran Van Nho MS 2019.155300,000.00
15-07-2019 11:19:28CT DEN:919604563225 UNG HO MS 2019.155 BE TRAN VAN NHO 150719 11 19 25200,000.00
15-07-2019 09:47:02MS 2019155 be Tran Van Nho200,000.00
15-07-2019 09:36:12UNG HO MS 2019-154 BE BACH NGOC TIEU VI (XA THO SON, HUYEN HON DAT, KIEN GIANG)2,000,000.00
15-07-2019 09:15:03ung ho be Tran Van Nho MS 20191555,000,000.00
15-07-2019 09:07:18Uh100,000.00
15-07-2019 08:08:58Tran van nho;MS 2019155500,000.00
15-07-2019 07:35:50ung ho ms 2019155 be Tran Van Nho100,000.00
15-07-2019 07:17:55ung ho ms 2019.155; be Tran Van Nho100,000.00
15-07-2019 05:58:59Ung ho MS 2019.155 Be Tran Van Nho100,000.00
14-07-2019 12:33:15Uh50,000.00
14-07-2019 12:32:04CT DEN:919512998438 Ung ho MS 2019.144 Nguyen Thi Son400,000.00
14-07-2019 10:03:54CT DEN:919510963766 ung ho MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi200,000.00
13-07-2019 18:55:01MS 2019154 be Bach Ngoc Tieu Vi200,000.00
13-07-2019 18:16:11Uh100,000.00
13-07-2019 09:27:31Ck giup ms 2019.146 (em Nguyen Ngo Kieu Linh)300,000.00
13-07-2019 07:56:09ung ho MS 2019154 be Bach Ngoc Tieu Vi50,000.00
13-07-2019 06:33:59ung ho  MS 2019.154 be Bach Ngoc Tieu Vi100,000.00
12-07-2019 22:39:45ung ho MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong500,000.00
12-07-2019 16:26:02NGUYEN LE THI THANH UYEN UNG HO MS 2019 148 NGUYEN THANH TUYEN300,000.00
12-07-2019 15:42:51ung ho MS 2019.153  em nguyen vu duy100,000.00
12-07-2019 14:41:43ung ho MS 2019138 be Nguyen Quang Vinh400,000.00
12-07-2019 14:33:05Uh100,000.00
12-07-2019 10:28:16Ung ho be Nguyen Quoc Vinh MS 2019125400,000.00
12-07-2019 10:02:17UNG HO 2 MS:2019.152;2019.15310,000.00
12-07-2019 08:29:24MS 2019153  Em Nguyen Vu Duy200,000.00
12-07-2019 08:24:35Ung ho ms 2019 153 em Nguyen Vu Duy50,000.00
12-07-2019 08:23:23CT DEN:919308274960 Chuyen tien ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu1,000,000.00
12-07-2019 06:52:40CT DEN:919306902735 Ninh Trung Son ung ho MS 2019.153 NGUYEN VU DUY FT19193680956793200,000.00
11-07-2019 10:40:06Ung ho ms 2019152 be Phan Van Nam Trieu50,000.00
11-07-2019 09:42:20MS 2019.152 beNamTrieu100,000.00
11-07-2019 09:17:02Uh50,000.00
11-07-2019 09:03:17ung ho MS 2019152 be Phan Van Nam Trieu200,000.00
11-07-2019 08:03:21MS 2019152 be Phan Van Nam Trieu200,000.00
Tổng cộng24,090,000.00

Ủng hộ tại tòa soạn:

Ngày  Người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
11/7/2019Trần Quang Nghĩa     5,000,0002019.152
12/7/2019Cụ Huỳnh Đình Dật        800,0002019.145,144,141(200.000đ), 2019.150,134 (100.000đ)
17/7/19Anh Chung        300,0002019.157

Ban Bạn đọc