Ủng hộ qua Vietcombank

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
30/06/2019200,000.00IBVCB.3006190670856002.MS 2019.134 ( Em Tran Duy Hao)
30/06/2019500,000.00739159.300619.182631.Ung ho MS 2019.126 2 chi em Le Gia Baova Le Thi Mai Trang o Ninh Binh
30/06/2019200,000.00492878.300619.143539.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN BA CUONG ung ho MS 2019 138 Nguyen Quan V
30/06/2019500,000.00172921.300619.120052.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
30/06/2019500,000.00948163.300619.113801.MS 2019125 Nguyen quoc vinh FT19182469015185
30/06/20197,000,000.00279196.300619.084152.Ms 2019.123 be Nguyen Dieu Linh Thai Nguyen
30/06/2019200,000.00834613.300619.201504.Ung ho em Mai Quoc Huy MS 2019 115
30/06/2019500,000.00IBVCB.3006190385254003.Nguyen Huong Tra Ha Noi MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam
30/06/2019100,000.00IBVCB.3006190511636001.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
30/06/2019500,000.00IBVCB.3006190909796001.Nguyen Huong Tra Ha Noi Ms 2019.141 be Nguyen Ngoc Nhu Y
30/06/2019200,000.00MBVCB195310919.MS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0371000480145 NGUYEN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/06/2019500,000.00MBVCB.195136403.ms 2019138 be nguyen quan vinh.CT tu Nguyen thi loan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/06/2019300,000.00MBVCB194623625.ung ho ma so 2019.138 be NGUYEN QUANG VINH.CT tu 0951002881027 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/06/2019200,000.00545430.290619.161356.UNG HO MS 2019.140 CHI TRAN THI TUYET TRINH
29/06/2019300,000.00888104.290619.155648.Vietcombank 0011002643148 gui ms 2019 120 be pham thi dung
29/06/2019200,000.00952981.290619.145441.MS2019. 139 Em Chu Thanh Dat FT19180010572455
29/06/2019200,000.00016439.290619.133102.IBFTA 190629000010180 Ung ho 2019. 140 chi Tran Thi Tuyet Trinh
29/06/20191,000,000.00387997.290619.101942.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
29/06/2019300,000.00907851.290619.081619.MS 2019138 be Nguyen Quang Vinh FT19180959204059
29/06/20191,000.00IBVCB.2906190888377004.asd 123 qwe123
29/06/20191,000,000.00IBVCB.2906190046989001.MS 2019.138 Be Nguyen Quan Vinh
29/06/2019500,000.00IBVCB.2906190842755001.MS 2019.138(be Nguyen Quan Vinh)
29/06/20192,000,000.00IBVCB.2906190443603001.Ung ho MS 2019.132 (Chau Hoang DInh Gia Bao)
29/06/2019500,000.00IBVCB.2906190524683001.Nguyen Gia Khang 304/30 TX33 Phuong Thanh Xuan, Q 12 HCM MS 2019.131 Be Nguyen Dinh Minh Khang
29/06/201950,000.00IBVCB.2906190351812001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM Ghi rõ ?ng h? MS 2019.139 (EM Chu Thành ?t)
29/06/2019300,000.00IBVCB.2906190569316003.ung ho MS 2019.141 be Nguyen Ngoc Nhu Y. Nam Mo A Di Da Phat
29/06/2019100,000.00IBVCB.2906190698824001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.141
29/06/2019500,000.00MBVCB194887873.chuyen cho be mo tim.CT tu 0181003316597 NGUYEN HOANG MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/06/2019500,000.00MBVCB.194869451.ung ho MS2019.141 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu Bui Thu Huyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/06/2019500,000.00MBVCB194774976.ung ho MS 2019.134( Tran Duy Hao).CT tu 0711000242887 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/06/2019500,000.00MBVCB194707344.Chuyen giup MS 2019.140 chi Tran Thi Tuyet Trinh.CT tu 0331003922793 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/06/2019500,000.00MBVCB194675050.ung ho MS 2019.123 ( be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen).CT tu 0071003909609 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/06/2019200,000.00MBVCB.194644277.ung thu mau.CT tu be nguyen ngoc nhu y ms2019141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/06/2019500,000.00MBVCB194636089.ung ho MS 2019.141 BE nguyen ngoc nhu y.CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/06/2019300,000.00951338.290619.213909.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2019126 Le gia bao va Le thi mai trang Ninh Binh
29/06/2019500,000.00MBVCB.194578891.ung ho ms 2019.123.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/06/2019500,000.00Sender:01310012.DD:280619.SHGD:10003739.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.140 CHI TUYE T TRINH
28/06/20191,000,000.00Sender:01202021.DD:280619.SHGD:10000754.BO:BUI THANH TUAN.995219062851312 CHUYEN TIEN UN G HO BE NGUYEN QUOC VINH MS 2019 125
28/06/2019500,000.00Sender:79333001.DD:280619.SHGD:10002128.BO:HUYNH PHUOC NGHIA.UNG HO MS 2019.140 CHI TRAN T HI TUY ET TRINH
28/06/2019300,000.00Sender:01321001.DD:280619.SHGD:10001477.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2019 138 BE NGUYEN QU AN VINH
28/06/2019300,000.00Sender:79202002.DD:280619.SHGD:10001237.BO:HA THI NHUNG.995219062837113 UH MS2019.140 TR AN THI TUYET TRINH
28/06/20191,000,000.00VUONG MY PHUNG / UNG HO MS 2019.139 ( EM CHU THANH DAT) CONG TY MINH HAO QUAN 2 GD TIEN MAT
28/06/20191,000,000.00430810.280619.220549.Ung ho MS 2019.126
28/06/2019200,000.00864714.280619.075853.ung ho MS 2019.126
28/06/2019500,000.00256422.280619.190328.Ung ho Ma so 2019 138 Be Nguyen Quan Vinh
28/06/2019200,000.00677273.280619.153922.Ung ho MS 2017
28/06/20191,000,000.00848235.280619.153417.Ung ho be Nguyen Dieu Linh. MS 2019.123
28/06/2019500,000.00671421.280619.150147.phuong ung Homs2019140c tran Thi tuyet trinh
28/06/2019500,000.00379871.280619.142835.MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
28/06/2019100,000.00119899.280619.140823.ung ho MS 2019.139 EM CHU THANH DAT
28/06/2019200,000.00727893.280619.140345.MS 2019.123
28/06/2019100,000.00001987.280619.013644.NGUYEN HUY HUYNH MAI UNG HO MS 2019.123( BE NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN)
28/06/2019200,000.00952512.280619.131603.ung ho be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen FT19179297329330
28/06/2019200,000.00102788.280619.131636.Ung ho MS2019.117, Em Trac Quoc Khanh
28/06/2019200,000.00896304.280619.114130.Ms 2019.117- Trac Quoc Khanh FT19179830075620
28/06/2019200,000.00901279.280619.091809.Ung ho MS 2019.140 chi Tran Thi Tuyet Trinh FT19179718628775
28/06/2019500,000.00992788.280619.084609.Ung ho MS 2019.140 Tran Thi Tuyet Trinh
28/06/2019500,000.00342518.280619.083845.Ung ho MS 2019.140 Chi Tran Thi Tuyet Trinh
28/06/2019300,000.00103583.280619.071120.Vietcombank 0011002643148 Ms 2019 140 chi tran thi tuyet trinh chuc chi mau khoe
28/06/2019100,000.00583316.280619.071229.2874306213 Chuyen qua MoMo MS 2019138 Nguyen Quang Vinh
28/06/20191,000,000.00900888.280619.011506.Ung ho MS2019.129 be Duong Thanh FT19179082116929
28/06/20191,000,000.00575220.280619.005529.NGUYEN THI THU VAN.ung ho MS2019.123
28/06/2019200,000.00IBVCB.2806190181540002.ung ho MS 2019.140 chi Tran Thi Tuyet Trinh.
28/06/2019200,000.00IBVCB.2806190260632001.ung ho MS 2019.139 (EM Chu Thanh Dat)
28/06/2019100,000.00IBVCB.2806190141478003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.140
28/06/2019500,000.00IBVCB.2806190752951003.Ung ho MS2019.138 be Nguyen Quan Vinh
28/06/2019200,000.00IBVCB.2806190748881001.Ung ho MS 2019.123 be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen
28/06/20192,000,000.00IBVCB.2806190594233002.Ung ho MS 2019.140 chi TRAN THI TUYET TRINH
28/06/20191,000,000.00IBVCB.2806191034639001.MS 2019.125 Ng Van Vu, ap Tan Son, Ngu Hiep, Cai Lay,TienGiang MS 2019.125
28/06/2019300,000.00IBVCB.2806190561788002.ung ho MS 2019.123 (be nguyen dieu linh o thai nguyen)
28/06/2019100,000.00IBVCB.2806190793236001.Ghi ro ung ho MS 2019.123 (be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen)
28/06/2019200,000.00IBVCB.2806190005904002.ung ho MS 2019.126 (2 chi em Le Gia Bao va Le Thi Mai Trang o Ninh Binh)
28/06/2019200,000.00MBVCB194569037.UNG HO MS 2019.123 (BE NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN).CT tu 0071000785006 CHAU NGOC BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/20191,000,000.00MBVCB194322072.Ung ho ms 2019.125. Be nguyen quoc vinh.CT tu 0771000586863 LE THI NHU BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/2019500,000.00MBVCB194253511.ung hong MS 2018.125, be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0381000540763 BUI QUANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/2019100,000.00MBVCB194239146.chuc chau manh khoe.CT tu 0521000727793 DOAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/2019500,000.00MBVCB194234237.Ung ho MS2019.129 be Duong Thanh.CT tu 0121000659944 PHONG NHAT QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/2019500,000.00MBVCB194232768.Ung ho MS 2019.139 (EM Chu Thanh Dat).CT tu 0921000714662 DINH LE PHU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/2019100,000.00MBVCB194167372.ung ho ms 2019.123.CT tu 0491000094654 DAO THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/2019100,000.00MBVCB194134235.Ung ho MS 2019.139 (EM Chu Thanh Dat).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/2019500,000.00MBVCB194106466.Ung ho MS 2019.140 chi Tran Thi Tuyet Trinh.CT tu 0071000805876 NGUYEN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/20191,000,000.00MBVCB194073408.ung ho ms 2019.140 (chi Tran Thi Tuyet Trinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/06/2019300,000.00MBVCB.194072170.mo tim.CT tu be Nguyen Quoc Vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/06/2019500,000.00IBPS/SE:01321001.DD:280619.SH:10001603.BO:HUU PHUONG PHUONG.UNG HO MS2019.129 BE DUONG THA NH
28/06/20193,000,000.00TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2019.134 EM TRAN DUY HAO GD TIEN MAT
28/06/20191,500,000.00Sender:01311001.DD:280619.SHGD:10001863.BO:T.S.T CO..UNG HO: MS 2019.123 NGUYEN DIEU LINH THAI NGUYEN 500K MS 2019.125 BENGUYEN QUOC VINH 500K MS 2019.097BE TRAN VAN DAT 500K
28/06/2019500,000.00Sender:79307005.DD:280619.SHGD:10003381.BO:VO THI THANH TRUC.IBUNG HO MS2019.140 TRAN THI TUYET TRINH
28/06/20191,500,000.00Sender:79202002.DD:280619.SHGD:10004306.BO:NGUYEN THANH CHUNG.995219062854890 CHI PHUONG VA A CHUNG O PLEIKU GIA LAI UNGHO CHAU NGUYEN QUOC VINH MO TIM MS 2019125
28/06/2019300,000.00CONG TY TNHH THUONG MAI VU HAI UNG HO MS 2017.134 300.000D
27/06/2019200,000.00Sender:48304001.DD:270619.SHGD:10004786.BO:TRUONG THI MINH PHUONG.UNG HO MS 2019.139 (EM C HU THANH DAT) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
27/06/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:270619.SHGD:10003527.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219062788806)UNG HO MS 2019.137 NGUYEN THI NGOC LINH (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
27/06/2019300,000.00Sender:79307006.DD:270619.SHGD:10002680.BO:NGUYEN THI NGOC LAN.UNG HO MS 2019.126 (2 CHI E M LE GIA BAO VA LE THI MAI TRANG O NINH BINH
27/06/2019TRA LAI TIEN NHA TAI TRO DO CHUYEN NHAM TAI TRO CHUONG TRINH "NGOI NHA MO UOC"
27/06/20191,000,000.00VCBVT.84973274888.CT tu 0021000533841.NGUYEN THI HONG MINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190627233774674.VNVT20190627809168.Ung ho MS 2019125 be Nguyen Quoc Vinh
27/06/2019200,000.00627352.270619.221202.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 2019 125 be nguyen quoc vinh
27/06/2019150,000.00921835.270619.212114.gui be MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
27/06/2019300,000.00205537.270619.205537.MS 2019.138 be Nguyen Quang Vinh
27/06/2019200,000.00607875.270619.192816.NGUYEN KHAC DUY
27/06/2019100,000.00516893.270619.183144.Ung ho MS 2019136 em Quach Thanh Trung
27/06/2019200,000.00852244.270619.170556.Ung ho be Nguyen quan vinh EWS001852244
27/06/2019500,000.00842752.270619.164117.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
27/06/2019300,000.00935625.270619.155626.Giup MS 2019.138, be Ng Quan Vinh. Mong be an lanh. A Di Da Phat FT19178059043227
27/06/2019500,000.00925836.270619.154909.Ung ho MS 2019.139 em Chu Thanh Dat FT19178323812858
27/06/2019200,000.00998821.270619.152958.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19178765034276
27/06/2019500,000.00269207.270619.152541.UH Em Chu Thanh Dat MS 2019 139
27/06/2019300,000.00799174.270619.150615.Ung ho ma so 2019.139 chau chu thanh dat o ha nam
27/06/2019200,000.00120241.270619.145957.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
27/06/2019200,000.00119695.270619.145824.ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
27/06/2019200,000.00232082.270619.142709.UNG HO MS 2019.139 (EM CHU THANH DAT)
27/06/2019100,000.00730625.270619.131008.UNG HO MS 2019.138 BE NGUYEN QUAN VINH-270619-13:09:39
27/06/201950,000.00940031.270619.124102.Ung ho ms 2019 130 nguyen quang vinh
27/06/2019500,000.00740244.270619.115458.Chuyen tien ung ho MS 2019.132 chau Hoang dinh gia bao
27/06/2019200,000.00241923.270619.112407.ung ho MS2019.138 be Nguyen Quang Vinh
27/06/2019500,000.00527335.270619.110448.LE THI LAN CT UNG HO MS 2019 125 BE NGUYEN QUOC VINH
27/06/2019100,000.00907588.270619.104457.VIETTEL 400300 LIENNH 190627 190627689228396 400201 ms2019 125benguyenquocvinh
27/06/2019500,000.00525085.270619.101901.UNG HO MS 2019.137 NGUYEN THI NGOC LINH
27/06/2019500,000.00524985.270619.101644.UNG HO MS 2009.138 BE NGUYEN QUAN VINH
27/06/2019200,000.00414498.270619.094348.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019. 139 em chu thanh dat
27/06/2019300,000.00689087.270619.094655.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
27/06/2019500,000.00963270.270619.090537.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI THU NHAN chuyen khoan ung ho be nguyen qu
27/06/2019100,000.00995000.270619.085818.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19178329615440
27/06/2019600,000.00667342.270619.085617.Chuyen tien ung ho TRAN DUY HAO MS 2019.134
27/06/2019500,000.00949847.270619.074656.ung ho MS 2019.138 be nguyen quan vinh FT19178781149732
27/06/2019200,000.00IBVCB.2706190827025002.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
27/06/2019100,000.00IBVCB.2706190734395002.MS 2019.134 Giup do anh Tran Duy Hao
27/06/2019150,000.00IBVCB.2706190265383001.Ung Ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
27/06/2019500,000.00IBVCB.2706190015310001.ung ho MS 2019.139 (EM Chu Thanh Dat)
27/06/2019100,000.00IBVCB.2706191005334007.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
27/06/2019500,000.00IBVCB.2706191013256005.MS 2019.130 be Nguyen Thanh Tan
27/06/2019500IBVCB.2706190432684004.MS 2019.130 be Nguyen Thanh Tan
27/06/2019200,000.00IBVCB.2706191039236001.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
27/06/2019200,000.00IBVCB.2706190295556002.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
27/06/2019100,000.00IBVCB.2706190362582002.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.139
27/06/2019200,000.00IBVCB.2706190119289001.Ung ho MS 2019.138 Nguyen Quan Vinh
27/06/2019100,000.00IBVCB.2706190329597001.Ung ho MS 2019.139 em chu thanh dat
27/06/2019500,000.00IBVCB.2706191014911001.MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH
27/06/2019200,000.00IBVCB.2706190442601001.MS : 2019.138 be Nguyen Quang Vinh Ap Long An,xa Long Thuan, H. Ben Cau, Tay Ninh Bi ung thu mau
27/06/2019500,000.00IBVCB.2706190115131001.Ung ho MS2019.125
27/06/20192,000,000.00IBVCB.2706190866251001.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
27/06/2019100,000.00MBVCB193603580.ung ho MS 2019.139 (em chu thanh dat).CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/2019500,000.00MBVCB193585839.ung ho MS 2019.139 (em chu thanh dat).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/2019500,000.00MBVCB193583257.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quang Vinh.CT tu 0071001280222 LE HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/2019200,000.00MBVCB.193581624.bi benh mau.CT tu MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/06/2019300,000.00MBVCB193550132.ung ho ms 2019.138 be nguyen quan vinh.CT tu 0301000383342 PHAM THI NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/2019150,000.00MBVCB193976511.quyen gop.CT tu 0291000353305 LE THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/2019300,000.00MBVCB.193825417.Ung ho MS 2019.139.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/06/2019200,000.00MBVCB193813854.ung ho MS 2019.139 em Chu Thanh Dat.CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/2019500,000.00MBVCB193705172.ung ho MS2019.138 be Nguyen Quan Vinh.CT tu 0281000439998 TRAN BICH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/2019400,000.00MBVCB193671667.Nho gui be Nguyen Quan Vinh (MS 2019.138) va em Tran Duy Hao (MS 2019.134).CT tu 0071000689000 LE THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/20191,000,000.00MBVCB193646573.ung ho be nguyen quang vinh.CT tu 0531002372622 TO LE QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/06/2019200,000.00Sender:01310005.DD:270619.SHGD:10007234.BO:CHAU THUY THO.MS 2019.125 UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH TIEN GIANG
27/06/2019200,000.00Sender:01310005.DD:270619.SHGD:10003066.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS 2019.138 BE NGUYEN QUAN VINH
27/06/2019200,000.00Sender:01201011.DD:270619.SHGD:10001646.BO:TRAN TRI TUE.UNG HO MS 2019.138 BE NGUYEN QUAN VINH
27/06/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:270619.SHGD:10000873.BO:TRAN THI LUU TAM.UNG HO MS 2019.138 NGUYEN QUAN VINH
27/06/2019500,000.00Sender:01202021.DD:270619.SHGD:10003498.BO:NGUYEN THI KIM HUONG.995219062754866 CHUYEN T IEN UH MS 2019.125 NGUYEN QUOC VINH
27/06/20195,000,000.00Sender:79307005.DD:270619.SHGD:10000127.BO:HA THI OANH.IBMS 2019.134 UNG HO EM TRAN DUY HA O
26/06/20191,000,000.00752973.260619.172719.VIETTEL 400300 LIENNH 190626 190626035325611 400201 ung ho be nguyen quoc vinh ms 2019 125
26/06/201950,000.00535110.260619.171734.Chuyen tien
26/06/2019100,000.00515497.260619.163609.MS 2019.126 Giup do gia dinh anh Le Ngoc Thuong
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606191020865007.Lana Nguyen Bao Khang MS2019.128
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606190892865006.Lana Tran Duy Hao MS2019.134
26/06/2019300,000.00IBVCB.2606190769385005.Tram Nguyen Quan Vinh MS2019.138
26/06/20191,000,000.00IBVCB.2606190409714002.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606190255114003.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606190172934001.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606190347028001.Ung ho MS 2019.137 nguyen thi ngoc linh
26/06/2019500,000.00IBVCB.2606190934230002.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606190867434004.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
26/06/2019300,000.00IBVCB.2606190202446003.ung ho MS 2019.130 be Nguyen Thanh Tan
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606190543506002.ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606190506662001.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
26/06/20191,000,000.00IBVCB.2606190294213001.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606191002537001.UNG HO CHAU QUAN VINH MS 2019.138 BI BENH K MAU MS 2019.138
26/06/20191,000,000.00IBVCB.2606190607497001.ung ho MS 2019.132 chau Hoang Dinh Gia Bao
26/06/2019500,000.00IBVCB.2606190370315004.Ung ho ma so 2019.130
26/06/2019300,000.00IBVCB.2606191028547001.Tap hoa Co Rieng (Thi Tran Ben Cau) ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
26/06/2019200,000.00IBVCB.2606190486361001.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
26/06/2019100,000.00IBVCB.2606190028803001.Ung ho 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
26/06/20191,000,000.00IBVCB.2606190046185002.Ung ho MS 2019.136 Em Quach Thanh Trung
26/06/2019100,000.00IBVCB.2606190797296003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.138
26/06/2019250,000.00MBVCB.193531309.be Nguyen thi ngoc Linh benh ung thu mau.CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 2019.137 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/06/2019250,000.00MBVCB.193530499.be Nguyen Quang Vinh benh ung thu mau.CT tu Bui Nguyen Dong Phong giup ms 2019.138 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/06/2019100,000.00MBVCB193522770.MS 2019.138 Nguyen Quan Vinh.CT tu 0071000709185 NGUYEN TAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019100,000.00MBVCB193519136.ung ho MS 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0081001260346 NGUYEN NGOC TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019500,000.00MBVCB193511108.Ung ho MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH.CT tu 0041000319673 HUYNH QUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019200,000.00MBVCB193467248.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0451000396457 NGO QUANG CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/20195,000,000.00MBVCB193417941.Nguyen Thi My Trang ho tro be Nguyen Quoc Vinh MS 2019.125.CT tu 0371000402804 NGUYEN THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/20191,000,000.00MBVCB193409099.ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0331000489047 LE VAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019300,000.00MBVCB193390392.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0041000190648 TRAN PHAN NHAT HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019200,000.00MBVCB193382235.Cham ung hoMS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0541000205518 BUI MINH CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019100,000.00MBVCB.193381143.Ms 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu be Nguyen Quoc Vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/06/2019300,000.00MBVCB193379787.giup 2019.130.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019700,000.00MBVCB193375646.giup c Hien 2019.101.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019300,000.00MBVCB193368927.giup 2019.096.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019300,000.00MBVCB193367547.2019.094.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019300,000.00MBVCB193365834.2019.122.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019300,000.00MBVCB193351500.giup 2019.125.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019500,000.00MBVCB193326942.ung ho em Nguyen Quan Vinh (ms 2019.138).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019100,000.00MBVCB193321322.Doan Kim Nga 0915839359 ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0311000642782 DOAN KIM NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/20194,000,000.00MBVCB193302512.chuyen ung ho gia dinh co ma so 2019.132( chau Hoang Dinh Gia Bao).CT tu 0061001167326 VO PHUONG NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019500,000.00MBVCB193278604.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh.CT tu 0381000392566 TRAN THI NHA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019100,000.00MBVCB.193238897.ung thu mau.CT tu ung ho MS 2019.137 nguyen thi ngoc linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/06/2019200,000.00MBVCB193234946.ungho ms2019.129 be duong thanh.CT tu 0511000394745 TRAN NGOC THANH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/20192,000,000.00MBVCB193179674.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0881000469834 LE THUY HOANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019100,000.00MBVCB193159211.Ung ho MS 2019.138 (be Nguyen Quan Vinh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/201950,000.00MBVCB193146754.Ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019200,000.00MBVCB193070854.Ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vu.CT tu 0281000428329 THAI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/2019200,000.00MBVCB.193057497.ung thu mau.CT tu be nguyen quan vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/06/2019100,000.00MBVCB193048637.Ung ho MS2019.129 be Duong Thanh.CT tu 0591000357073 VUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/20192,000,000.00MBVCB193038411.MS 2019.130.CT tu 0281000751029 HUYNH MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/06/20192,000,000.00Sender:01310012.DD:260619.SHGD:10006441.BO:TRINH NGOC LAN THANH.UNG HO MS 2019.137 NGUYEN THI NGOC LINH
26/06/2019500,000.00Sender:01310012.DD:260619.SHGD:10004066.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.138 BE NGUYEN QUA N VINH
26/06/2019500,000.00Sender:01310012.DD:260619.SHGD:10004005.BO:DAO TRUNG NGHIEM.UNG HO MS 2019.138 BE NGUYEN Q UAN VINH
26/06/2019500,000.00Sender:01310012.DD:260619.SHGD:10003854.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.138 BE NGUYE N QUAN VINH
26/06/2019200,000.00Sender:01310012.DD:260619.SHGD:10003859.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS2019.138 BE NGUYEN QUAN VINH
26/06/2019300,000.00Sender:79310001.DD:260619.SHGD:10003645.BO:TRINH QUANG DUNG.UNG HO MS 2019.138 BE NGUYEN Q UAN VINH
26/06/2019200,000.00Sender:01323001.DD:260619.SHGD:10000085.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE NGUYEN QUANG VIN H 2019/138
26/06/20191,000,000.00NGUYEN THI TRIEN ; UNG HO 2019.135, BE: NGUYEN VAN VIET NAM GD TIEN MAT
26/06/20192,300,000.00NGUYEN VAN HIEU UNG HO MA SO 2019.134 EM TRAN DUY HAO GD TIEN MAT
26/06/2019500,000.00NGUYEN VAN KHAO;UNG HO MS2019 138 BE NGUYEN QUAN VINH;
26/06/2019200,000.00Sender:48304001.DD:260619.SHGD:10004085.BO:VO THI MY DUYEN.MS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
26/06/2019500,000.00Sender:79305001.DD:260619.SHGD:10000652.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY CHUYEN KHOAN UNG HO M S 2017.134 EM TRAN DUY HAO
26/06/2019500,000.00Sender:79305001.DD:260619.SHGD:10000697.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY CHUYEN KHOAN UNG HO M S 2019.130 BE NGUYEN THANH TAN
26/06/2019200,000.00Sender:01202021.DD:260619.SHGD:10000090.BO:DAO NGOC VINH.995219062636245 CHAU LINH MO TI M
26/06/2019200,000.00Sender:01201003.DD:260619.SHGD:10008149.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAN DOC UNG HO MS 2019.108
26/06/2019300,000.00Sender:48304001.DD:260619.SHGD:10000611.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2019.138 BE NGUYEN QUANG VINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
26/06/2019300,000.00863769.260619.162946.Chu the DongA Bank chuyen tien
26/06/20192,000,000.00985520.260619.162328.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh FT19177704784506
26/06/2019300,000.00066242.260619.160050.Ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
26/06/2019400,000.00869263.260619.155437.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN TU ANH chuyen khoan ung ho MS 2019 123 be
26/06/2019850,000.00599323.260619.154721.Ung ho MS 2019.123 ( be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen) P.KHCN Eximbank CNQuan 4 chung mot tam long
26/06/2019200,000.00390170.260619.142430.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VIET QUY chuyen khoan ung ho MS 2019 138
26/06/2019500,000.00228906.260619.141917.Tran le thanh vuong ung ho ms 2019.138 be Nguyen quan vinh
26/06/2019200,000.00471998.260619.133837.Ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh.
26/06/2019200,000.00115142.260619.131721.ung ho MS2019.138 be nguyen quan vinh
26/06/20191,000,000.00825258.260619.125232.IBFT Ung ho be NGUYEN QUAN VINH EWX0018
26/06/2019300,000.00468827.260619.105910.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quang Vinh
26/06/2019200,000.00922519.260619.105154.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh FT19177380146632
26/06/2019200,000.00356839.260619.095629.Giup em Hao. MS 2019.134
26/06/2019100,000.00034961.260619.093530.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
26/06/2019100,000.00013980.260619.091319.Ung ho MS 2019.126 (2 chi em Le Gia Bao va Le Thi Mai Trang o Ninh Binh)
26/06/2019200,000.00904770.260619.091138.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen quang Vinh FT19177159410796
26/06/20195,000,000.00616233.260619.085531.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
26/06/2019300,000.00318144.260619.083735.Ung ho ma so 2019.138 be nguyen quan vinh
26/06/201950,000.00958874.260619.081812.Ms 2019.125 FT19177702447655
26/06/2019100,000.00559856.260619.081642.2019138nguyen quan vinh
26/06/2019300,000.00319422.260619.070434.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 138 ve Nguyen Quan Vinh
26/06/2019200,000.00318360.260619.065612.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019138 be Nguyen Quang Vinh
26/06/2019100,000.00313747.260619.061226.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 138 Be Nguyen Quan Vinh
26/06/2019200,000.00921306.260619.060036.Ung ho ms 2019.136 em QUACH THANH TRUNG. Chuc con luon binh an va manh khoe FT19177042146315
26/06/2019200,000.00921167.260619.055844.Ung ho ms 2019.138 be NGUYEN QUAN VINH. Chuc con luon binh an va manh khoe FT19177042138963
26/06/2019300,000.00280139.260619.055333.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quang Vinh
26/06/2019500,000.00773493.260619.054448.Vietcombank 0011002643148 nguyen quan vinh
26/06/2019200,000.00990962.260619.030400.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
26/06/2019200,000.00967796.260619.023026.Bui Thi Thuy An ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy
26/06/2019200,000.00907732.260619.004723.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19177423933051
26/06/2019400,000.00995285.250619.233219.Nguyen Quoc Vinh FT19177161318642
26/06/2019500,000.00916580.250619.230945.ung ho?MS 2019.125?be Nguyen Quoc Vinh
26/06/2019100,000.00095048.260619.220733.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
26/06/2019200,000.00684497.260619.211220.UNG HO MS 2019.138BE NGUYEN QUAN VINH-260619-21:12:18
26/06/2019300,000.00593796.260619.204924.MS 2019.125 be nguyen quoc vinh
26/06/2019300,000.00819214.260619.204854.Ung ho ms 2019 138 be Nguyen Quang Vinh
26/06/2019200,000.00518972.260619.203506.UH MS 2019125 Be Nguyen Quoc Vinh
26/06/2019100,000.00538399.260619.172752.Chuyen tien ung ho Ms 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
25/06/2019300,000.00Sender:79307005.DD:250619.SHGD:10000231.BO:CAO THI MY HUYEN.IBUNG HO MS2019.219 BE DUONG T HANH
25/06/2019200,000.00Sender:79307005.DD:250619.SHGD:10001875.BO:NGUYEN VAN MINH HAI.IBUNG HO MS 2019.136 (EM QU ACH THANH TRUNG)
25/06/2019300,000.00Sender:01202002.DD:250619.SHGD:10003061.BO:LE NGOC HA.995219062554489 UNG HO MS 2019 126
25/06/2019300,000.00Sender:79307006.DD:250619.SHGD:10004273.BO:NGUYEN THI NGOC LAN.UNG HO MS 2019.121 (BE GIAN G THI NGOC, O HA GIANG)
25/06/2019300,000.00Sender:79307006.DD:250619.SHGD:10004293.BO:NGUYEN THI NGOC LAN.UNG HO MS 2017.134 (EM TRAN DUY HAO)
25/06/2019300,000.00Sender:79302001.DD:250619.SHGD:10002131.BO:VU VAN DUY.(CKRMNO: 030219062582670)UNG HO MS20 19.137 NGUYEN THI NGOC LINH (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
25/06/2019500,000.00IBPS/SE:79604001.DD:250619.SH:10002937.BO:CHAU CHI THIEN.UNG HO MS 2017 134 EM TRAN DUY HA O CHARGEDETAILS OUR
25/06/2019500,000.00959541.250619.220416.Ung Ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19177796820008
25/06/2019200,000.00450466.250619.215207.ung ho MS 2019 136 em Quach Thanh Trung
25/06/2019500,000.00257134.250619.214349.Ung ho ms 2019.125
25/06/2019100,000.00125195.250619.214054.ung ho be linh ms2019137
25/06/2019500,000.00764184.250619.212946.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 KHA KIM LOAN quyen gop tien phau thuat
25/06/2019500,000.00302650.250619.212747.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THANH HUYEN chuyen khoan ung ho MS 20
25/06/2019500,000.00757159.250619.203251.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/2019500,000.00581823.250619.201014.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-250619-20:10:13
25/06/2019200,000.00214426.250619.184508.Ung ho MS 2019.136 em QUACH THANH TRUNG
25/06/2019250,000.00211538.250619.183346.Ung ho MS 2019.137 NGUYEN THI NGOC LINH
25/06/2019500,000.00997213.250619.181958.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19176488681044
25/06/2019150,000.00555114.250619.163831.gui chi Quach Thi Vi thon Hien Quang xa Lac van huyen Nho Quan tinh Ninh Binh chuc con mau khoi benh
25/06/2019100,000.00865686.250619.153947.2862920485 Chuyen qua MoMo MS 2019 125 ung ho em quoc vinh
25/06/2019500,000.00869785.250619.143706.UNG HO MS 2019.126 ( 2 CHI EM LE GIA BAO VA LE THI MAI TRANG O NINH BINH)
25/06/2019700,000.00125858.250619.143517.GUI MS-2017-134 TRAN DUY HAO
25/06/2019500,000.00276657.250619.123748.Ung ho MS 2019.137 nguyen thi ngoc linh
25/06/2019400,000.00660737.250619.115919.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
25/06/2019500,000.00203723.250619.114424.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VO THI LAN ANH ung ho ms2019 125 be nguyen quoc
25/06/2019500,000.00981109.250619.111215.Ung ho MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam FT19176478853030
25/06/2019300,000.00844370.250619.111138.ung ho MS 2017.134 - Em Tran Duy Hao FT19176300025987
25/06/2019500,000.00966982.250619.110126.Ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh FT19176505806266
25/06/2019400,000.00513578.250619.103302.UNG HO MS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-250619-10:32:40
25/06/2019200,000.00926329.250619.091027.Ung Ho MS 2019.130 Be NGUYEN THANH TAN FT19176406971702
25/06/2019300,000.00966456.250619.083015.Ung ho ma so 2019.137 chau nguyen thi ngoc linh
25/06/2019200,000.00167104.250619.082428.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/2019100,000.00162657.250619.075854.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN CAO DUY chuyen khoan ung ho Nguyen Thi Ngoc Linh MS 2019137
25/06/2019500,000.00589024.250619.072141.ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/2019200,000.00940051.250619.064125.Chuyen tien Ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/2019100,000.00926749.250619.003808.Ung ho MS 2019.126 ung ho giup do hai chi em Le Thi Gia Bao va Le Mai Trang o Ninh Binh FT1917604599
25/06/2019300,000.00IBVCB.2506190441830003.Ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/201950,000.00IBVCB.2506191047940001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM Ung Ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/2019500,000.00IBVCB.2506190285173001.ung ho chau Nguyen Thi Ngoc Linh MS 2019.137
25/06/2019100,000.00IBVCB.2506190099225002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.137
25/06/20191,000,000.00IBVCB.2506190081567003.Ung ho MS 2018.135-Be Tran Dang Truong Giang
25/06/2019200,000.00IBVCB.2506190967953001.le bich hoan 65 tran hung dao hanoi MS 2019.131 be Nguyen Dinh Minh Khang
25/06/2019500,000.00IBVCB.2506190471611001.ung ho MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam
25/06/20191,000,000.00IBVCB.2506190624515004.ung ho MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam
25/06/2019100,000.00IBVCB.2506190083575002.ung ho MS2019.136 ( QUACH THANH TRUNG)
25/06/20191,000,000.00IBVCB.2506190422439003.ung ho MS 2019.130 be Nguyen Thanh Tan
25/06/2019100,000.00IBVCB.2506190821495001.UNG HO MS2019.137 (NGUYEN THI NGOC LINH)
25/06/20191,000,000.00IBVCB.2506190559299002.Ghi ro ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
25/06/20191,000,000.00IBVCB.2506190339947001.ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/2019300,000.00IBVCB.2506190811360001.ung ho MS 2019.137 chau Nguyen Thi Ngoc Linh. Nam Mo A Di Da Phat.
25/06/2019500,000.00IBVCB.2506190533780003.ms 2019.137 NGUYEN THI NGOC LINH
25/06/2019200,000.00IBVCB.2506190896510001.ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/20191,000,000.00IBVCB.2506190130456004.MS 2019.133 be Nguyen Minh Sang
25/06/20191,000,000.00IBVCB.2506190995216001.MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/06/2019500,000.00IBVCB.2506190509678001.bui dang khoa van canh hoai duc ha noi Ung ho MS 2019.136( em Quach Thanh Trung)
25/06/2019200,000.00MBVCB192971541.ung ho be Nguyen Quoc Vinh(MS2019.125).CT tu 0961000021991 MAI THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/06/2019500,000.00MBVCB192954452.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0731000835500 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/06/2019300,000.00MBVCB192942833.ung hoMS 2019.137Nguyen Thi Ngoc Linh.CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/06/2019200,000.00MBVCB192878435.ms 2019.126 2ce le gia bao va le thi mai trang o ninh binh.CT tu 0491000106249 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/06/2019200,000.00MBVCB.192868990.MS 2019.125 - NGUYEN QUOC VINH.CT tu DIEN THUY toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/06/20191,000,000.00MBVCB.192717035.MS 2019.137 Nguyen thi Ngoc Linh.CT tu Phan thi Ai Phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/06/20191,000,000.00MBVCB192701047.ung ho ma 2019132 chau Hoang dinh gia Bao.CT tu 0021000808613 PHAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/06/2019500,000.00MBVCB192584252.ung ho MS 2019137 nguyen thi ngoc linh chuyen khoan bao vietnamnet.CT tu 0341005851140 VU XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/06/2019300,000.00MBVCB.192567722.MS 2019.137 - NGUYEN THI NGOC LINH.CT tu DIEN THUY toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/06/2019100,000.00MBVCB.192566241.2019.137 nguyen thi ngoc linh.CT tu pham quynh anh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/06/2019150,000.00MBVCB192530956.MS 2019.137Nguyen Thi Ngoc Linh.CT tu 0491000133829 LE VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/06/2019200,000.00MBVCB.192493491.MS 2019.130 Nguyen Thanh Tan.CT tu Nguyen Van Xuan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/06/2019200,000.00Sender:01323001.DD:250619.SHGD:10000900.BO:VU PHUONG THANH.10 UNG HO MS2019 125 BE NGUYEN QUOCVINH
25/06/2019200,000.00Sender:01314007.DD:250619.SHGD:10000521.BO:NGUYEN THI THUY.THUY HAI PHONG UNG HO CHAU MS 2019.137 NGUYEN THI NGOC LINH
25/06/2019100,000.00Sender:79327001.DD:250619.SHGD:10000034.BO:NGUYEN PHU QUY 00136931.068DGEX191750018 : UNG HO MS 2019.136 EM QUACH THANH TRUNG
25/06/2019Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
25/06/2019145,255.00Tra lai tien gui/Interest paid
24/06/2019300,000.00087513.240619.085923.UNG HO MS 2019.136
24/06/2019200,000.00931069.240619.085819.Ung ho MS 2019.136 em Quach Thanh Trung FT19175050976706
24/06/201950,000.00472466.240619.084842.Vietcombank 0011002643148 LE HOANG TUAN chuyen khoan
24/06/20192,000,000.00084832.240619.084832.Ung ho MS 2019.136 em Quach Thanh Trung
24/06/2019200,000.00000696.240619.074000.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2019 136 em quach thanh trung
24/06/2019500,000.00636731.240619.072850.Ung ho Ms 2019136 em Quach Thanh Trung
24/06/2019100,000.00IBVCB.2406190124973001.Ngo Tuan Manh Dinh Hoa - Thai Nguyen Ung ho MS 2017.134 ( Em Tran Duy Hao)
24/06/2019200,000.00IBVCB.2406190005761003.Pham Van Tanh 72/5 Nguyen Dinh Chieu. TP Quang Ngai MS 2019.136 Quach Thanh Trung
24/06/2019500,000.00IBVCB.2406190262709002.Ung ho MS 2019.126, 2 chi em LE GIA BAO va LE THI MAI TRANG o NINH BINH
24/06/2019500,000.00IBVCB.2406190705995001.Ung ho MS 2019.123 (be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen). Mong chau khoe manh, phat trien tot nhu cac ban khac.
24/06/2019500,000.00IBVCB.2406190209043003.Pham Thi An Bih 2019.135
24/06/2019500,000.00IBVCB.2406190867717001.Ung ho MS 2017.134 - Tran Duy Hao)
24/06/2019200,000.00IBVCB.2406190221331006.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/2019200,000.00IBVCB.2406190344727005.ung ho MS 2019.133 be Nguyen Minh Sang
24/06/2019200,000.00IBVCB.2406190643067004.ung ho MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam
24/06/2019200,000.00IBVCB.2406190741699003.ung ho MS 2017.134 ( Em Tran Duy Hao)
24/06/2019500,000.00IBVCB.2406190897205001.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/2019200,000.00IBVCB.2406190708972001.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/2019100,000.00IBVCB.2406190537320002.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/2019300,000.00IBVCB.2406190612098001.Ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/2019500,000.00IBVCB.2406190490786001.Pham Ngoc Hung Ha Dong, Ha Noi Ung ho ma so MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
24/06/20191,500,000.00IBVCB.2406190563776001.UNG HO MS 2019.136 ( Em QUACH THANH TRUNG)
24/06/20191,000,000.00IBVCB.2406190096008001.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/2019300,000.00IBVCB.2406190115099001.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/2019300,000.00IBVCB.2406190754727001.Chi Quach Thi Vi thon Hien Quang, xa Lac Van, Nho Quan, Ninh Binh ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/2019100,000.00IBVCB.2406190756139002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.136
24/06/2019100,000.00IBVCB.2306190484729004.Ung ho MS 2019.133 Be Nguyen Minh Sang
24/06/2019100,000.00IBVCB.2306190361537003.Ung ho MS 2019.134 em Tran Duy Hao
24/06/2019100,000.00IBVCB.2306191001305002.Ung ho MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam
24/06/201950,000.00MBVCB.192450422.MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/06/201950,000.00MBVCB.192449323.MS 2019.136.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/06/2019300,000.00MBVCB192434270.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071001242736 PHUONG NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019300,000.00MBVCB192433272.MS 2019.129 be Duong Thanh.CT tu 0071001242736 PHUONG NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/20191,000,000.00MBVCB192414004.MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung).CT tu 0071001455022 LE TUE HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019500,000.00MBVCB.192409796.MS 2019.136 be Quach Thanh Trung.CT tu ong ba KhaiTam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/06/2019500,000.00MBVCB.192355376.( em Quach Thanh Trung ).CT tu Bui Hong Tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/06/201911,500,000.00MBVCB192307295.Ung ho MS2019.129 Be Duong Thanh.CT tu 0371003812204 TRAN NGUYEN KHAC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019900,000.00MBVCB192292464.ung ho MS 2019.126(2 chi em Gia bao+mai trang o Ninh binh).CT tu 0071003782715 NGUYEN HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019300,000.00MBVCB192252807.ung ho ms 2019137 em quach thanh trung .CT tu 0011003499590 HOANG HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019100,000.00MBVCB.192249691.viem nao NB.CT tu ung ho MS 2019.136 ( em Quach Thanh Trung ) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/06/2019500,000.00MBVCB192204817.ung ho MS 2019.136 em Quach Thanh Trung.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019100,000.00MBVCB192195638.Ung ho MS 2019.136 (em Quach Thanh Trung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019500,000.00MBVCB192052204.Than Thi Hanh ung ho MS 2019.136 em Quach Thanh Trung.CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/20192,000,000.00MBVCB192023775.ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung).CT tu 0881000051185 KIEU NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019300,000.00MBVCB192011774.ung ho MS 2019.136 ( em Quach Thanh Trung).CT tu 0061000629118 PHAN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019200,000.00MBVCB191996425.ung ho MS 2019.136 ( em Quach Thanh Trung) .CT tu 0901000042549 LE THI THANH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019300,000.00MBVCB191981834.ung ho ms 2019.136 be Q.Thanh Trung bi viem nao nhat ban.CT tu 0881000454052 DO LE VINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/2019200,000.00MBVCB191974600.ung ho MS 2019.136 -Quach Thanh Trung.CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/06/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:240619.SHGD:10022186.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.136 EM QUACH THANH TRU NG
24/06/2019200,000.00Sender:01204001.DD:240619.SHGD:11891626.BO:LAI THI QUYNH.LAI THI QUYNH UNG HO MS 2019121
24/06/20192,000,000.00Sender:01310001.DD:240619.SHGD:10017790.BO:PHAM THI NHAN.CK CHO EM TRAN DUY HAO
24/06/2019500,000.00Sender:01310001.DD:240619.SHGD:10009536.BO:LE NGUYEN THUY HANG.UNG HO MS 2017.134 TRAN D H AO
24/06/2019500,000.00Sender:01310005.DD:240619.SHGD:10011277.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.136 EM QUACH THANH TRUNG
24/06/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:240619.SHGD:10011068.BO:TRAN VAN PHUOC.UNG HO MS 2019.136 EM QUACH THAN H TRUNG
24/06/2019100,000.00Sender:01309001.DD:240619.SHGD:10002221.BO:LUONG NGOC TRAM ANH.UNG HO MS2019129 BE DUONG T HANH
24/06/2019100,000.00Sender:79201001.DD:240619.SHGD:10006893.BO:NGUYEN THI CAM HONG.UNG HO MS 2019 .126 HAI E L E GIA BAO LE MAI TRANG O NINH BINH
24/06/2019500,000.00Sender:79310001.DD:240619.SHGD:10005998.BO:NGUYEN THI THU TRANG.UNG HO MS 2019.126 2 CHI E M LE GIA BAO VA LE THI MAI TRANG O NINH BINH
24/06/2019500,000.00Sender:79307005.DD:240619.SHGD:10007657.BO:THI NGOC BICH.IBUNG HO EM QUACH THANH TRUNG MA SO 2019 136
24/06/2019200,000.00Sender:01310012.DD:240619.SHGD:10001161.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.133 BE NGUYEN MINH SANG
24/06/2019100,000.00FTF_CN:9704366814107226011.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148
24/06/20191,000,000.00PHAN VAN DANH CT. ND: NGUYEN THI THIET UNG HO MS: 2017.134 (EM TRAN DUY HAO) GD TIEN MAT
24/06/20191,000,000.00IBPS/SE:01307001.DD:240619.SH:10005315.BO:PHAM HONG DANG.IBUNG HO MS 2019.136 (EM QUACH TH ANH TRUNG)
24/06/2019200,000.00IBPS/SE:48304001.DD:240619.SH:10002119.BO:TRAN QUOC CUONG.MS 2019.117 TAI NGOAI THUONG VIE T NAM HA NOI
24/06/2019500,000.00IBPS/SE:01201003.DD:240619.SH:10004865.BO:LE VAN THOA.UNG HO MS 2017134 EM TRAN DUY HAO
24/06/2019300,000.00Sender:01310005.DD:240619.SHGD:10001001.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.131 BE NGUYEN D INH MINH KHANG
24/06/2019300,000.00Sender:79310001.DD:240619.SHGD:10015431.BO:BUI HUONG GIANG.QM UNG HO MS 2019.136 (EM QUACH THANH TRUNG)
24/06/20192,000,000.00Sender:79303001.DD:240619.SHGD:10004415.BO:NGUYEN THI KIM PHUONG.UNG HO MS 2017.134 (EM TR AN DUY HAO)
24/06/2019500,000.00Sender:01310012.DD:240619.SHGD:10006931.BO:NGUYEN VAN LOI.UNG HO MS 2019132 CHAU HOANG DIN H GIA BAO
24/06/2019500,000.00Sender:79204017.DD:240619.SHGD:17879593.BO:NGUYEN THI THUY.UNG HO MS 2019.136(EM QUACH THA NH TRUNG)
24/06/2019500,000.00Sender:79204017.DD:240619.SHGD:17859575.BO:NGUYEN THI TUYET HUONG.UNG HO MS 2019.136 EM QU ACH THANH TRUNG
24/06/2019200,000.00Sender:79307006.DD:240619.SHGD:10014649.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.136 EM QUACH THA NH TRUNG
24/06/2019100,000.00Sender:79302001.DD:240619.SHGD:10006238.BO:NGUYEN THANH SON.(CKRMNO: 030219062482516)UNG H O MS 2019.136 (EM QUACH THANH TRUNG) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
24/06/2019300,000.00EM QUACH THANH TRUNG UNG HO MS 2019.136 GD TIEN MAT
24/06/20191,000,000.00DINH THI MAI PHUONG;HN;UNG HO MS 2017-134 (EM TRAN DUY HAO);
24/06/2019100,000.00TRAN ANH TU NOP// MS2019.126 ( LE GIA BAO VA LTNT) GD TIEN MAT
24/06/2019100,000.00VCBVT.84978040010.CT tu 0351000835734.KIEU VAN BANG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190624213495204.VNVT20190624757747.ung ho 2019 136 quach thanh trung
24/06/2019700,000.00646713.240619.211825.2019 125 nguyen quoc vinh
24/06/2019100,000.00359812.240619.205914.Ung ho ma so 2019136 em Quach Thanh Trung
24/06/2019500,000.00254283.240619.201837.Ung ho em Quach Thanh Trung
24/06/2019200,000.00868660.240619.183726.Chuyen tienMS 2019.136quach thanh Trung
24/06/2019100,000.00916818.240619.181942.Kim Anh ung ho ms 2019.126 cho Gia Bao Va Mai Trang Ninh Binh FT19175778888606
24/06/20191,000,000.00961276.240619.172748.Ung ho MS 2017.134 em tran duy hao FT19175163708411
24/06/2019500,000.00198918.240619.160350.Ms2019.135 be nguyen van viet nam
24/06/2019200,000.00931716.240619.160103.Dinh Ha An ung ho MS 2017.134 - em Tran Duy Hao FT19175440796200
24/06/2019200,000.00926130.240619.155732.Ngo Thi Loi ung ho MS 2019.135 - be Nguyen Van Viet Nam FT19175974055592
24/06/2019200,000.00874552.240619.155622.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2019.136- em Quach Thanh Trung FT19175832133587
24/06/2019100,000.00333417.240619.151959.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 ?ng h? em Tr?n Duy H?o MS 2017 134
24/06/2019300,000.00433519.240619.150354.Ung ho MS 2019.136( em Quach Thanh Trung)
24/06/2019100,000.00935138.240619.145927.MS 2019 126 Hai Chi em Le Gia Bao va Le Thi Mai Trang o Ninh Binh FT19175244106038
24/06/2019100,000.00931431.240619.145655.MS 2019 131 Be Nguyen Dinh Minh Khang FT19175296959451
24/06/20192,000,000.00826940.240619.142017.Gia dinh anh Le Khanh Hien ung ho MS2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
24/06/2019200,000.00523346.240619.140210.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019. 136 em quach thanh trung
24/06/20191,000,000.00229138.240619.125833.Ung ho MS 2019.136 em Quach Thanh Trung
24/06/20191,000,000.00191652.240619.115008.Bui Bich Hanh ung ho MS 2019.132(Chau Hoang Dinh Gia Bao). Mong chau tai qua nan khoi.
24/06/2019500,000.00677874.240619.105657.Ung ho MS 2019.136 em Quach Thanh Trung
24/06/20192,000,000.00189919.240619.104414.UNG HO MS2019.126 LE GIA BAO LE THI MAI TRANG O NINH BINH
24/06/2019500,000.00816431.240619.094316.Hp ung ho MS 2017.134 ( Em Tran Duy Hao)
24/06/2019150,000.00675860.240619.094314.Ung ho MS 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)
24/06/201950,000.00960142.240619.092658.Ung ho ms 2019.136 em quach thanh trung FT19175094367870
24/06/2019200,000.00080155.240619.090345.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2017 134
23/06/2019300,000.00MBVCB.191821195.ung ho be nguyen van viet nam. ms 2019.135.CT tu nguyen thi loc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/06/2019200,000.00270085.230619.183417.ung ms2019 129 va 130 va 135
23/06/2019200,000.00270010.230619.183250.ms 2017 134
23/06/2019150,000.00900386.230619.103255.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 Ms2017134 tran duy hao
23/06/2019200,000.00249504.230619.092754.ung ho MS 2019 130 be nguyen thanh tan
23/06/2019200,000.00401923.230619.074416.Chuyen tien ung ho?MS 2019.135?be Nguyen Van Viet Nam
23/06/2019100,000.00983092.230619.065527.Ung ho MS2019.129 be Duong Thanh FT19175958844010
23/06/2019100,000.00683339.230619.010617.Ung ho MS2019.129 be Duong Thanh
23/06/2019100,000.00679813.230619.001121.ung ho MS2019.129 be Duong Thanh
23/06/20191,000,000.00IBVCB.2306190950731002.Ung ho MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam
23/06/2019100,000.00IBVCB.2306190412796009.UNG HO MS2019.133 ( BE NGUYEN MINH SANG)
23/06/2019100,000.00IBVCB.2306190699596008.ung ho MS2019.134 ( EM TRAN DUY HAO)
23/06/2019100,000.00IBVCB.2306190883604007.ung ho ms2019.135 ( be NGUYEN VAN VIET NAM)
23/06/20191,000,000.00IBVCB.2306190899672002.ung ho MS2019.129 be Duong Thanh
23/06/2019100,000.00IBVCB.2306190051796001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.135
23/06/2019500,000.00MBVCB.191796159.NA.CT tu TRAN DUY HAO toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/06/2019300,000.00MBVCB.191767751.MS 2019.135 NGUYEN VAN VIET NAM.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/06/2019100,000.00MBVCB191875342.binh ck ung ho 2 chau le gia bao va le thi mai trang ninh binh .CT tu 0011004043262 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/06/20192,000,000.00823518.230619.185734.Gia dinh anh Le Khanh Hien ung ho MS2019 129 be Duong Thanh
23/06/2019400,000.00FTF_CN:9704366600966437017.FrAcc:0181000750531.ToAcc:0011002643148
22/06/2019500,000.00MBVCB191244952.MS 2017.134( Em Tran Duy Hao).CT tu 0111000210848 NGUYEN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019500,000.00909535.220619.113629.Ung ho be DUONG THANH. MS2019.129 FT19173170960933
22/06/2019200,000.00939486.220619.102334.Ung ho TRAN DUY HUNG o THAI NGUYEN bi bong nang. MS 2017.134 FT19173340241328
22/06/2019100,000.00094807.220619.094807.Nguyen Thi Thuan ung ho MS 2017.134
22/06/2019100,000.00630278.220619.082936.Ung ho MS 2019 126
22/06/2019500,000.00278449.220619.074301.MS2019.125-220619-07:43:00
22/06/2019100,000.00259679.220619.070625.Ung ho MS 2019. 121
22/06/2019300,000.00907021.220619.065740.MS 2017.134 FT19173454999518
22/06/2019200,000.00129721.220619.064357.Ung ho MS 2017.134 Em Tran Duy Hao
22/06/2019100,000.00902687.220619.062930.Ung ho Ma so 2017.134 em Tra Duy Hao FT19173906741761
22/06/2019200,000.00276639.220619.062626.UNG HO MS2019.129 BE DUONG THANH-220619-06:26:26
22/06/20191,000,000.00901165.220619.061457.MS 2017.134 Em Tran Duy Hao FT19173214951271
22/06/2019200,000.00376291.220619.055133.Bui Thi Thuy An ung ho MS 2017.134 (em Tran Duy Hao)
22/06/2019100,000.00274910.220619.002704.UNG HO MS2019.129 BE DUONG THANH -220619-00:26:04
22/06/2019500,000.00406225.210619.221012.ung ho MS2019.129 be Duong Thanh
22/06/2019500,000.00271619.210619.220934.UNG HO BE 2019123 NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN-210619-22:09:31
22/06/2019500,000.00949579.220619.192849.Chi Ton Nu Gia Ai Ung ho MS 2017.134 Em Tran Duy Hao FT19175510094071
22/06/2019500,000.00320787.220619.174019.MS 2017 134 em Tran Duy Hao
22/06/2019300,000.00176708.220619.173632.MS 2019.126 hai chi em bi bong o ninh binh le gia bao le thi mai trang
22/06/2019200,000.00920004.220619.162817.UNG HO MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH mo Tim FT19173171947108
22/06/2019200,000.00173231.220619.153013.CK UNG HO MS 2019.126
22/06/2019200,000.00965337.220619.152312.Ung ho MS 2017.134 - Em Tran Duy Hao FT19173061707525
22/06/2019200,000.00705693.220619.145655.Ung ho MS 2017.134
22/06/2019100,000.00243925.220619.144334.Vietcombank 0011002643148 MS 2017 134 ung ho e Tran Duy Hao
22/06/2019700,000.00937183.220619.144612.Ung Ho Ms 2019.123 Be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen FT19173642731250
22/06/2019100,000.00269950.220619.144349.ung ho MS 2019.124
22/06/2019100,000.00269130.220619.143917.ung ho MS 2019.132
22/06/2019500,000.00171462.220619.132957.Ung ho MS 2019.126 (2 chi em Le Gia Bao va Le thi Mai Trang o Ninh Binh
22/06/2019200,000.00IBVCB.2206190756423002.Ung ho MS2017.134
22/06/2019200,000.00IBVCB.2206190831009003.Nguyen Thi Nuoi 72/5 Nguyen Dinh Chieu. TP Quang Ngai MS 2019.133. Nguyen Minh Sang
22/06/2019200,000.00IBVCB.2206190378561002.Nguyen Thi Nuoi 72/5 Nguyen Dinh Chieu. TP Quang Ngai MS2019. 134 .Tran Duy Hao
22/06/2019300,000.00IBVCB.2206190438931001.hoang thi dieu linh hoa lac-phu ly- ha nam MS 2019.126 2 chi em Le Gia Bao va Le Thi Mai Tran
22/06/2019250,000.00IBVCB.2206190666403003.ung ho MS 2019.132(Chau Hoang Dinh Gia Bao )
22/06/2019250,000.00IBVCB.2206190778315002.ung ho MS 2019.133 be Nguyen Minh Sang
22/06/2019400,000.00IBVCB.2206190135431001.Ms 2017.134 ung ho em tran duy hao
22/06/201950,000.00IBVCB.2206190717955001.Nguyen Minh Sang HCM MS 2019.133
22/06/2019100,000.00IBVCB.2206190831339002.MS 2019.126
22/06/20191,000,000.00IBVCB.2206190498253001.MS 2019.131 Be Nguyen Dinh Minh Khang
22/06/20191,000,000.00IBVCB.2206190171031002.TRAN DUY HAO MS 2017.134 Bi tai nan dien
22/06/2019100,000.00IBVCB.2206190706591001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.134
22/06/20191,000,000.00IBVCB.2206190826063001.Tran Duy Hao MS2017.134 Xom Doi Can Xa Tan Cuong tp Thai Nguyen tinh TN Bi phong dien phai cat cut tay
22/06/2019300,000.00IBVCB.2206190774648001.ro ung ho MS 2017.134 Em Tran Duy Hao
22/06/2019500,000.00MBVCB191621554.ung ho MS 2019.130 be Nguyen Thanh Tan.CT tu 0711000248276 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/20191,000,000.00MBVCB191554983.Ung ho MS 2017.134 (Tran Duy Hao) - Nguoi gui Doan Ngoc Hai, 67 Hoang Sa Q1-HCM .CT tu 0071000945391 VO THANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019200,000.00MBVCB191550148.Hoang thi ha phuong -quang binh ung ho MS 2019.123(be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen).CT tu 0311000512512 HOANG THI HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019500,000.00MBVCB191512073.ung ho MS2019.132 chau Hoang Dinh Gia Bao.CT tu 0071002769167 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/201950,000.00MBVCB.191492420.khong biet.CT tu khong biet toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/06/2019200,000.00MBVCB191466664.ung ho MS 2019.117 e Trac Quoc Khanh.CT tu 0101001236415 NGUYEN KHAC HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/20191,000,000.00MBVCB191421605.ung ho MS 2017.134 ( Em Tran Duy Hao ).CT tu 0011004188645 BUI DUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/20191,000,000.00MBVCB191394389.ung ho MS 2017.134 (em Tran Duy Hao).CT tu 0011000497722 NGUYEN THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019400,000.00MBVCB191375098.MS.2019.129 giup be Duong Thanh .CT tu 0071000758865 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019200,000.00MBVCB191367793.ung ho be mai trang .gia bao.CT tu 0521000728783 DO THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019500,000.00MBVCB191346896.ung ho ms 2017.134(em tran duy hao).CT tu 0491001902980 VU VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019200,000.00MBVCB191295097.Ung ho em Tran Duy Hao - Tinh Thai Nguyen.CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019200,000.00MBVCB191272565.Ung ho ban Tran Duy Hao.CT tu 0421000484323 NGUYEN THI NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/20191,000,000.00MBVCB191253159.giup Tran Duy Hao.CT tu 0251001073154 PHAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/06/2019300,000.00VCBVT.84979750083.CT tu 0491000082175.NGUYEN THI HUONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190622216486756.VNVT20190622730241.Ms e tran duy hao 2017134
22/06/2019200,000.00MBVCB.191218122.ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh.CT tu Nguyen Thi Lan Huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/06/2019250,000.00823639.210619.152106.Ung ho MS 2019.132 FT19172959209058
21/06/2019200,000.00956314.210619.151543.Ung ho MS 2019.123 Be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen
21/06/20191,000,000.00392794.210619.142450.ung ho MS 2019.126 (2 chi em Le Gia Bao va Le Thi Mai Trang o Ninh Binh)
21/06/2019500,000.00008136.210619.140218.CHUYEN TIEN UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH
21/06/2019300,000.00297276.210619.130010.Ung ho MS 2019 122 be Nguyen Thien Huong Chuc be mau khoe manh
21/06/2019200,000.00816806.210619.112354.ung ho MS 2019.133 be nguyen minh sang
21/06/2019500,000.00876380.210619.102718.Anh Nguyet Tay Ninh Ung ho Le Gia Bao va Le Thi Mai Trang o Ninh Binh
21/06/2019200,000.00250950.210619.102548.Ung ho em Nguyen Thanh Tan
21/06/20191,000,000.00222038.210619.101526.ung ho 2019.132 chau hoang dinh gia bao
21/06/20191,000,000.00863712.210619.100611.Ung ho MS 2019.130 be Nguyen Thanh Tan
21/06/20191,000,000.00858611.210619.095741.Ung ho MS 2019.123 (be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen)
21/06/2019100,000.00238190.210619.095538.MS 2019 123 be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen
21/06/2019300,000.00117808.210619.094554.Ung ho MS 2019 133 be Nguyen Minh Sang
21/06/2019100,000.00774894.210619.094450.2844981804 Chuyen qua MoMo Ms 2019133 be nguyen minh sang
21/06/2019500,000.00813158.210619.085504.Ung ho MS 2019.132 Chau Hoang Dinh Gia Bao FT19172700509474
21/06/2019300,000.00464443.210619.084551.ung ho MS 2019.133 be NGUYEN MINH SANG
21/06/2019100,000.00785154.210619.084304.MS 2019.133 be Nguyen Minh Sang
21/06/2019500,000.00205785.210619.082711.Nguyen Minh Sang Ma so 2019 133
21/06/2019500,000.00970691.210619.075229.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 133 Be Nguyen Minh Sang
21/06/2019200,000.00989049.210619.071811.ms 2019.133 nguyen minh sang
21/06/2019100,000.00957397.210619.061910.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 133 be Nguyen Minh Sang
21/06/2019100,000.00985405.210619.024523.Ung ho MS 2019.132 Chau Gia Bao FT19172840429402
21/06/2019200,000.00558038.200619.233202.ung ho 2019.132 Hoang Dinh Gia Bao
21/06/201950,000.00957297.200619.230631.2019.132 chau hoang dinh gia bao FT19172206952092
21/06/201950,000.00948529.200619.221049.Vietcombank 0011002643148 DO THI LAN nam mo a Di Da phat mong d mau khoe
21/06/2019200,000.00IBVCB.2106190983804004.ung ho MS 2019.132Chau Hoang Dinh Gia Bao
21/06/2019500,000.00IBVCB.2106190752566001.Ung ho MS 2019.123 be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen
21/06/2019500,000.00IBVCB.2106190853747001.Nguyen Thi Hong Ly Tran Phu- Da Nang MS2019.131 Ung ho be Minh Khang
21/06/2019100,000.00IBVCB.2106190257514001.Ngoc Diep - Ngoc Suong 0903843219 Ung ho MS 2019.131 Be Nguyen Dinh Minh Khang
21/06/2019100,000.00IBVCB.2106190391126001.MINH UT, KG UH: MS 2019.133 - NGUYEN MINH SANG
21/06/2019500,000.00IBVCB.2106190152948006.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ng ho MS 2019.132(Chau Hoang Dinh Gia Bao )
21/06/2019500,000.00IBVCB.2106190979640005.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.130 be Nguyen Thanh Tan
21/06/2019500,000.00IBVCB.2106190822012004.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.131( Be Nguyen Dinh Minh Khang)
21/06/2019500,000.00IBVCB.2106190997716002.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.133 be Nguyen Minh Sang
21/06/2019100,000.00IBVCB.2106190672718003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.133
21/06/2019700,000.00IBVCB.2006190368098009.ung ho MS 2019.115 (be Mai Quoc Huy)
21/06/20191,000,000.00IBVCB.2006190478770006.ung ho MS 2019.120 be Pham Thuy Dung
21/06/20191,000,000.00IBVCB.2006190489230004.Ung ho MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang)
21/06/2019150,000.00IBFPM.2006190164307001.ung ho MS 2019.131( Be Nguyen Dinh Minh Khang)
21/06/2019300,000.00DO DUC NAM;HN;UNG HO MS2019.131;
21/06/2019300,000.00DO DUC NAM;HN;UNG HO MS2019.121;
21/06/2019100,000.00MBVCB191165233.Trang Nam Ung ho chau Hoang Dinh Gia Bao MS 2019.132.CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019500,000.00MBVCB190952276.Ung ho MS 2019.133 be Nguyen Minh Sang.CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/20193,000,000.00MBVCB190876051.ung ho MS 2019.130.CT tu 0071000032405 PHAM DINH NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019100,000.00MBVCB190851052.ung ho MS 2019.132 (chau Hoang Dinh Gia Bao).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019100,000.00MBVCB190846153.ung ho MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019100,000.00MBVCB190844285.MS 2019.33 be Nguyen Minh Sang.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019200,000.00MBVCB190781934.ms2019.130 be nguyen thanh tan.CT tu 0101001115690 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019300,000.00MBVCB190778763.ung ho MS 2019.133 be Nguyen Minh Sang.CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019500,000.00MBVCB190777966. ung hoMS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071000860888 LE HOANG PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019500,000.00MBVCB190703608.Ung ho MS 2019 130 be Nguyen Thanh Tan.CT tu 0451001918137 NGUYEN TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019500,000.00MBVCB190703131.UH MS2019 129 be Duong Thanh.CT tu 0451001918137 NGUYEN TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/2019300,000.00MBVCB190700630.Ung ho MS 2019133 be Nguyen Minh Sang.CT tu 0361000304088 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/06/201950,000.00Sender:79310001.DD:210619.SHGD:10012734.BO:KHONG DOAN DUY.UNG HO MA SO 2019.133
21/06/2019500,000.00Sender:01309001.DD:210619.SHGD:10004030.BO:TRAN DAC TRUONG.MS 2019.125
21/06/20191,000,000.00Sender:01202021.DD:210619.SHGD:10004166.BO:HUYNH THI PHUONG KIEU.UNG HO MS 2019131 BE NGUY EN DINH MINH KHANG 500.000,UNG HO MS 2019126 2 CHI EM LE GIA BAO+LE THI MAI TRANG 500.000 DVH VIETCOMBANK CN HA NOI
21/06/2019500,000.00Sender:01310005.DD:210619.SHGD:10003518.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.133 BE NGUYE N MINH SANG
21/06/2019500,000.00Sender:79310001.DD:210619.SHGD:10003223.BO:NGUYEN THUY MINH.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN Q UOC VINH
21/06/2019100,000.00Sender:79310001.DD:210619.SHGD:10001816.BO:LE HUYNH NGAN TRANG.MS 2019123 NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN
21/06/2019100,000.00Sender:01310001.DD:210619.SHGD:10001124.BO:NGUYEN XUAN TRA.MS 2019.126 UNG HO HAI CHI EM L E GIA BAO VA LE THI MAI TRANG O TINH NINH BINH
21/06/201950,000.00Sender:01310001.DD:210619.SHGD:10001115.BO:NGUYEN XUAN TRA.MS 2019.130 UNG HO BE NGUYEN TH ANH TAN
21/06/20192,315,600.00/Ref:P281475076176628{//}REM FROM OVERSEAS Xoom.com DVC:/3432492599100 Thuan Nguyen 2707 C0hamberlain Ct Lawrenceville US (DE NGHI CN KIEM TRA TEN DK TIENG ANH CUA KH)
21/06/20191,000,000.00FTF_CN:9704366802992551015.FrAcc:0181003459516.ToAcc:0011002643148
21/06/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
21/06/2019400,000.00Sender:79303008.DD:210619.SHGD:10012176.BO:DO DUY BAC.UNG HO MS 2019.126(2 CHI EM LE GIA B AO, LE THI MAI TRANG O NINH BINH
21/06/2019300,000.00Sender:79303008.DD:210619.SHGD:10012127.BO:DO DUY BAC.UNG HO MS2019 131( BE NGUYEN DINH MI NH KHANG
21/06/2019300,000.00Sender:01310001.DD:210619.SHGD:10000324.BO:KIEU THI KIM DUNG.UNG HO MS 2019.132 CHAU HOANG DINH GIA BAO
21/06/2019600,000.00Sender:48304001.DD:210619.SHGD:10003309.BO:VU THI BICH.GOI BE KHANG 200K, BE BAO KHANG 200 K, BE DIEU LINH 200K
21/06/2019300,000.00Sender:79303008.DD:210619.SHGD:10010999.BO:LE THI LY.UNG HO MS 2019.126
21/06/2019500,000.00Sender:01202021.DD:210619.SHGD:10002387.BO:PHAM NGOC SON.995219062153399 UNG HO MS 2019. 126
21/06/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK 337 VCB
21/06/2019300,000.00IBPS/SE:01202001.DD:210619.SH:10006195.BO:DO THU GIANG.995219062156997 - UNG HO MS2019.126 GIA BAO MAI TRANG
21/06/2019300,000.00113776.210619.213546.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019130 be Nguyen Thanh Tan
21/06/2019200,000.00916905.210619.212418.Ung ho MS 2019.132 Be Hoang Dinh Gia Bao FT19172002689684
21/06/2019200,000.00914999.210619.212103.ung ho MS 2019.133 Be Nguyen Minh Sang FT19172789000502
21/06/2019100,000.00985300.210619.195323.2847205766 Chuyen qua MoMo Be nguyenthanh tan
21/06/2019300,000.00433773.210619.190153.Ung ho ma so 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
21/06/20191,000,000.00643739.210619.185433.UNG HO MS 2019.129 BE DUONG THANH
21/06/20191,000,000.00987541.210619.181850.Ung ho 2019.129 be Duong Thanh FT19172890395894
21/06/2019200,000.00503153.210619.061736.MS.2019.130 be nguyen thanh tan
21/06/2019200,000.00226839.210619.174323.UNG HO MS 2019.123 (BE NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN
21/06/2019300,000.00993755.210619.162628.Ung ho ma so 2019.132 be hoang dinh gia bao con chi diem o quang tri
Tổng số285,687,355.00

Ủng hộ qua Vietinbank

Ngày giao dịch/ Transaction dateMô tả giao dịch/ Transaction descriptionCó / Credit
30-06-2019 16:50:17Uh50,000.00
30-06-2019 11:06:59ung ho MS 2019138 be Nguyen Quan Vinh50,000.00
30-06-2019 01:18:29Tra lai tai khoan DDA28,020.00
29-06-2019 20:59:21Ung ho chau nguyen quoc vinh phau thuat tim300,000.00
29-06-2019 20:54:07Ms 2019.140 (chi Tran T Tuyet Trinh bi u nao)20,000.00
29-06-2019 15:58:32Uh100,000.00
29-06-2019 15:11:20Ung ho ms 2019141 be Nguyen Ngoc Nhu Y50,000.00
29-06-2019 10:25:11MS 2019.123100,000.00
29-06-2019 08:37:55Ck ung ho ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh300,000.00
29-06-2019 08:36:15Ck ung ho ms 2019.141 Nguyen Ngoc Nhu Y300,000.00
29-06-2019 07:21:35CT DEN:918007986568 MS 2019.123 FT19180646133817300,000.00
28-06-2019 21:23:43CT DEN:917921091088 uh ms 2019.138 be nguyen quan vinh. chuc con mau khoi1,000,000.00
28-06-2019 20:31:00CT DEN:917900211708 MBVCB194522052.ung ho MS 2019 123 be dieu linh o thai nguyen .CT tu 0711000298554 LUU HOANG HAI toi500,000.00
28-06-2019 16:52:29CT DEN:917916944024 Ung ho 2 chi em Le Thi Mai Trang Va Le Gia Bao FT19179044350811100,000.00
28-06-2019 16:07:24ms2019.123 be nguyen die linh thai nguyen200,000.00
28-06-2019 15:05:27UNG HO 2 MS 2019.132,2019.13310,000.00
28-06-2019 14:51:29 UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH MA SO 2019.125500,000.00
28-06-2019 14:10:24Ung ho MS 2019.123200,000.00
28-06-2019 13:01:05Uh100,000.00
28-06-2019 12:00:37ung ho MS 2019140 chi Tran Thi Tuyet Trinh50,000.00
28-06-2019 09:03:01UH CHITRANTHITUYETTRINH300,000.00
28-06-2019 09:01:11UH be nguyenquanvinh300,000.00
28-06-2019 08:48:40So GD goc: 10003082 TC:MBVP263489.MBVCB193911523.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quang Vinh.CT tu 0331000477483 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000.00
28-06-2019 06:42:58CT DEN:917906956750 ung ho MS2019.129 be Duong Thanh200,000.00
27-06-2019 22:51:08ung ho ms 2019 138 be nguyen quan vinh200,000.00
27-06-2019 14:25:25So GD goc: 10003338 ung ho MS 2019.136200,000.00
27-06-2019 14:12:16MS2019123 c Hien uh be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen500,000.00
27-06-2019 14:09:58MS2019128 chi Hien ung ho be Nguyen Bao Khang500,000.00
27-06-2019 14:05:51MS2019131 chi Hien ung ho be Nguyen Dinh Minh Khang500,000.00
27-06-2019 14:03:33MS2019138 chi Hien ung ho be Nguyen Quan Vinh500,000.00
27-06-2019 13:52:46ung ho MS 2019139 em Chu Thanh Dat50,000.00
27-06-2019 12:55:06ung ho MS 2019125 be Nguyen Quoc Vinh100,000.00
27-06-2019 12:45:53Uh100,000.00
27-06-2019 11:09:45CT DEN:917800101099 MBVCB193687819.ung ho ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh .CT tu 0251002735376 LUC MY PHUNG toi 11400016171200,000.00
27-06-2019 09:03:10TRA XUAN BINH UNG HO 3MS: 2019.130; 2019.131; 2019.13215,000.00
27-06-2019 08:24:49MS 2019139 EM Chu Thanh Dat200,000.00
27-06-2019 01:58:52VAT CTF PLAN0.00
27-06-2019 01:58:52IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 06/20190.00
26-06-2019 22:51:55CT DEN:917722885570 ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh FT19178318817391300,000.00
26-06-2019 22:35:12Ms 2019.125 be nguyen quoc vinh200,000.00
26-06-2019 21:18:47Ung ho ms 2019.138100,000.00
26-06-2019 21:12:11CT DEN:917700978842 MBVCB193504545.ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0931004210258 DAO THI HA PHUONG toi 1140100,000.00
26-06-2019 20:35:43Ung ho be Ms 2019.138300,000.00
26-06-2019 16:24:122019-112-ung ho be Tran Tuong Vy500,000.00
26-06-2019 16:22:282019-111-ung ho be Tran Khanh Duy500,000.00
26-06-2019 15:12:29ung ho MS 2019.138 be nguyen quan vinh100,000.00
26-06-2019 14:35:41So GD goc: 10013099 Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai gui toi MS2019.138 Chau Nguyen Quan Vinh100,000.00
26-06-2019 14:34:00So GD goc: 10012020 Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai gui toi ma so MS2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh100,000.00
26-06-2019 14:22:04Uh100,000.00
26-06-2019 13:33:22CT DEN:917713971778 Ck tu thien be vinh phau thuat tim FT19177212977657500,000.00
26-06-2019 13:29:01CT DEN:917713968283 Ung ho tu thien cho chau vinh phau thuat tim FT19177072870300200,000.00
26-06-2019 13:06:25ung ho MS 2019138 be Nguyen Quan Vinh500,000.00
26-06-2019 12:08:46ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh500,000.00
26-06-2019 11:42:13Ung ho ms 2019.125 nguyen quoc vinh100,000.00
26-06-2019 11:18:30So GD goc: 10007604 Ung ho MS 2019.138, be NGUYEN QUAN VINH200,000.00
26-06-2019 11:14:44NGUYEN THI TUYET PHUONG UNG HO MS 2019.126 (2 CHI EM GIA BAO, MAI TRANG O NINH BINH)200,000.00
26-06-2019 09:12:40So GD goc: 10003427 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh200,000.00
26-06-2019 08:09:47MS 2019138 be Nguyen Quan Vinh200,000.00
26-06-2019 07:47:30CT DEN:917707298606 Ung ho be Nguyen Quan Vinh MS 2019.138500,000.00
26-06-2019 07:30:26Ung ho ma so 2019138 be Nguyen Quang Vinh thuong be1,000,000.00
26-06-2019 06:25:29CT DEN:917706282828 Chuyen tien ung ho be Nguyen Quan Vinh ma so 2019.1381,000,000.00
25-06-2019 20:02:40Ung ho MS 2019.134 (Tran Duy Hao). Cau chuc cho anh tai qua nan khoi500,000.00
25-06-2019 16:08:49ung ho ms 2019.137 nguyen thi ngoc linh200,000.00
25-06-2019 14:25:13UNG HO 4MS 2019.126;2019.127;2019.128;2019.12920,000.00
25-06-2019 10:52:57CT DEN:917610855496 ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh FT19176299959657200,000.00
25-06-2019 10:13:10So GD goc: 10012923 TC:VNCN086553.ung ho MS 2017.134 ( Em Tran Duy Hao)200,000.00
25-06-2019 10:00:45Uh100,000.00
25-06-2019 08:30:24Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh2,000,000.00
25-06-2019 08:09:02MS 2019137 Nguyen Thi Ngoc Linh200,000.00
25-06-2019 06:44:41CT DEN:625153235157 giu be Nguyen Thi Ngoc Linh bi benh ung thu mau sinh nam 2012 o long an500,000.00
24-06-2019 15:27:53CT DEN:152408537427 LE XUAN ANH200,000.00
24-06-2019 13:57:48NGUYEN THANH PHONG UNG HO MS 2019.136 (EM QUACH THANH TRUNG) HUYEN NHO QUAN, TINH NINH BINH.2,000,000.00
24-06-2019 13:55:39Ung ho 2019.131 (Be Nguyen Dinh Minh Khang)300,000.00
24-06-2019 13:51:41Ung ho 2019.136 (Em Quach Thanh Trung)300,000.00
24-06-2019 12:28:09ung ho MS 2017134 Em Tran Duy Hao100,000.00
24-06-2019 10:45:30MS 2019136 Em Quach Thanh Trung200,000.00
24-06-2019 10:26:41Uh100,000.00
24-06-2019 09:57:57ung ho em Quach Thanh Trung MS 20191361,000,000.00
24-06-2019 08:52:56MS 2019.136 ung ho em Quach Thanh Trung200,000.00
24-06-2019 07:43:42Chuyen khoan100,000.00
24-06-2019 07:42:01CT DEN:073804460648 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS2019 136 ung ho chau Quach Thanh Trung100,000.00
24-06-2019 07:15:37Ung ho em Quach Thanh Trung MS 2019.136500,000.00
24-06-2019 06:28:03ho tro chau Quach Thanh Trung200,000.00
24-06-2019 05:24:55CT DEN:917505009040 MS 2019 136200,000.00
23-06-2019 18:18:03Ck ung ho MS 2019.126(2 ce Le Gia Bao; Le Thi Mai Trang o Ninh Binh)300,000.00
23-06-2019 18:11:09MS 2019135 be Nguyen Van Viet Nam200,000.00
23-06-2019 16:05:58Uh100,000.00
23-06-2019 12:31:10Ung ho em Tran Duy Hao o Thai nguyen MS 2017.134100,000.00
23-06-2019 10:17:13CT DEN:917410433511 MS 2017.134 Em Tran Duy Hao300,000.00
23-06-2019 08:43:31MS 2019.130 be NGUYEN THANH TAN100,000.00
23-06-2019 07:24:44Ung ho MS.2019.135 be Nguyen van Viet Nam300,000.00
22-06-2019 21:48:53CT DEN:917314720278 Tran thanh tu dong thap Ung ho ms 2019 133 be nguyen minh sang50,000.00
22-06-2019 20:35:26Ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh200,000.00
22-06-2019 18:19:35MS2019.130 be Nguyen Thanh Tan200,000.00
22-06-2019 18:15:30CT DEN:917318329447 ung ho be trang bao800,000.00
22-06-2019 16:43:12Ung ho  MS 2017134  Em Tran Duy Hao500,000.00
22-06-2019 16:37:27Ms 2019.130 (be Nguyen Thanh Tan chua benh)30,000.00
22-06-2019 13:27:35Uh100,000.00
22-06-2019 10:53:52Ck be Duong Thanh500,000.00
22-06-2019 09:16:16CT DEN:091225740178 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Nguyen Thi Kim Thanh Ung ho e Hao MS 2017 134500,000.00
22-06-2019 06:21:25CT DEN:917306062058 Ung ho em TRAN DUY HAO MS 2017134200,000.00
22-06-2019 06:21:01Giup em Tran Duy Hao bi bong cut 2 tay200,000.00
21-06-2019 23:40:57UNG HO MS 2019.126 LE GIA BAO VA LE THI MAI TRANG200,000.00
21-06-2019 20:52:57CT DEN:917213398690 ung ho MS 2019 126 hai chi em gia bao mai trang o ninh binh200,000.00
21-06-2019 16:53:13THAI QUOC VIET , UNG HO QUY TU THIEN ""NGOI NHA MO UOC""1,000,000.00
21-06-2019 14:04:00Ung ho MS2019.123(be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen)2,000,000.00
21-06-2019 12:16:54UH em Hoang Dinh Gia Bao MS 2019.132100,000.00
21-06-2019 08:25:21MS 2019133 be Nguyen Minh Sang200,000.00
21-06-2019 07:53:02NGUYEN LE THI THANH UYEN UNG HO MS 2019 130 BE NGUYEN THANH TAN300,000.00
21-06-2019 07:35:51CT DEN:917207909839 Ung ho be Nguyen Minh Sang con chi Le FT19172430408125200,000.00
 


Ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn phía Nam

Ngày ủng hộ

Họ và tên người ủng hộ

Số tiền

Mã số ủng hộ

14/6/19

Bạn đọc Q11

500.000

2019.126

14/6/19

Phạm thị Phi Oanh Q7

1.000.000

2019.122

17/6/19

Trần thị Thanh Nhàn

500.000

2019.123

17/6/19

Chị Trâm ( Chanel To) Hoa Kỳ

2.300.000

2019.126

17/6/19

Chú Nghĩa

1.000.000

2019.126

18/6/19

Phạm Hoàng An

2.000.000

2019.130

19/6/19

Anh Chung

300.000

2019.129

19/6/19

Bùi Y Mi Sa

200.000

2019.125

20/6/19

Nguyễn Huỳnh Đan Thoại

200.000

2019.125

20/6/19

Quỳnh Loan

500.000

2019.130

Tồng cộng

8.500.000

 Ủng hộ tại tòa soạn phía Bắc

Ngày ủng hộ

Họ tên người ủng hộ

Số tiền

Mã số

11/06/19

Vũ Ngọc Đường

200.000

2019.121

12/6/19

Trần Đăng Ngọc

500.000

2019.123

13/6/19

Nguyễn Kim Anh

2.000.000

2019.123

13/6/19

Lê Ngọc Quế

1.000.000

2019.123

7/6/19

Hương Thắng

500.000

2019.117

Tổng cộng

4.200.000